Miesiąc: Kwiecień 2021

02.04.2021

Usuwanie odchodów

Usuwanie odchodów Usuwanie odchodów odbywa się korytarzami gnojowymi. Ilość odchodów od jednej krowy jest znaczna. Kał zmieszany ze ściółką tworzy…

02.04.2021

Budynki dla bydła

Budynki dla bydła Na terenie ferm znajdują się także okólniki dla zwierząt. Powierzchnia ich jest ustalana wg wskaźników powierzchniowych przewidzianych…

02.04.2021

Mierniki precyzyjne

Mierniki precyzyjne Do bezpośredniej wentylacji mechanicznej pożądane jest zainstalowanie kilku wentylatorów uruchamianych automatycznie, zależnie od wskazań czujników termicznych, wilgotności i…

02.04.2021

Technologia produkcji zwierzęcej

Technologia produkcji zwierzęcej Technologia produkcji zwierzęcej jest to zespół procesów niezbędnych do przetworzenia przez organizm zwierzęcy pasz na produkt zaspokajający…

02.04.2021

Rozwiązanie domu mieszkalnego

Rozwiązanie domu mieszkalnego Dom wiejski, który przez całe wieki ulegał bardzo nieznacznym przeobrażeniom, zmienił się po II wojnie światowej w…

02.04.2021

Racjonalna organizacja pracy

Racjonalna organizacja pracy Łączenie części mieszkalnej z inwentarską wymaga wysokiego standardu obydwu tych części. Przy niższym poziomie mechanizacji i wyposażenia…

02.04.2021

Położenie działki siedliskowej

Położenie działki siedliskowej Gospodarstwa mogą być nastawione na produkcję zboża, roślin okopowych, roślin przemysłowych, warzyw lub na chów bydła, trzody…

02.04.2021

Sektor mieszkaniowy

Sektor mieszkaniowy Ogólna powierzchnia gospodarstwa wielkoobszarowego jest podzielona na sektory, czyli zespoły zabudowy grupujące obiekty o jednakowym charakterze lub powiązane…

02.04.2021

Charakterystyka budownictwa wiejskiego

Charakterystyka budownictwa wiejskiego W wartowniach wyższych kategorii występują ponadto: sekretariat, pokój wstępnego postępowania dochodzeniowego, świetlica oraz stanowisko dowodzenia w odrębnym…

01.04.2021

Rozległy teren

Rozległy teren Markownie są osobnymi pomieszczeniami lub wyodrębnionymi częściami pomieszczeń, w których znajdują zegary kontrolne i tablice na karty lub…

01.04.2021

Wydawanie posiłków

Wydawanie posiłków Odległość stołówki od miejsca pracy nie powinna przekraczać 600 m. Jeżeli wydawanie posiłków przewiduje się w przerwie obiadowej,…

01.04.2021

Suszenie odzieży

Suszenie odzieży Zależnie od potrzeb na terenie zakładu urządza się niekiedy inne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, np. palarnie o powierzchni minimalnej 8…

01.04.2021

Rozbieralnie

Rozbieralnie Rozbieralnie ogólne projektuje się w pomieszczeniach przyległych do natryskowni. Można też projektować rozbieralnie indywidualne w wyposażonych w ławki i…

01.04.2021

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna Szatnie powinny być usytuowane w tym samym budynku, w którym mieszczą się oddziały produkcyjne. Najczęściej sytuuje się szatnie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !