Miesiąc: Kwiecień 2022

15.04.2022

Wrota szybowe

Wrota szybowe - wrota do zamykania dojścia na nadszybiu oraz w podszybiach wrotność - liczba wrót energetycznych układu wrzątnik -…

15.04.2022

Wrąb

Wrąb - wąska, długa szczelina o odpowiedniej głębokości wybrana mechanicznie wrębiarką lub ręcznie (w. ręczny) w celu uzyskania dodatkowej płaszczyzny…

15.04.2022

Wózek samobieżny

Wózek samobieżny - wózek silnikowy wózek samoładowny - wózek (jezdniowy), który ma urządzenie do samozaładowania i samowyła- dowania wózek silnikowy,…

15.04.2022

Woskol

Woskol - wosk syntetyczny składający się z polichloronaftalenów, otrzymanych przez dłuższe chlorowanie naftalenu biała, żółta lub brunatna substancja, mięknie w…

15.04.2022

Wosk kandella

Wosk kandella - wosk roślinny otrzymywany z liści rośliny Pendilontus pavonis (Meksyk i południowe stany USA); ma podobne zastosowanie jak…

15.04.2022

Wolne oczko

Wolne oczko, oczko latające - oczko bocznego obrębu sieci wiązanej ręcznie powstałe przez niepodchwycenie skrajnego oczka z poprzedniego rzędu przy…

15.04.2022

Wodzik przędzy

Wodzik przędzy - zespół przesuwny w maszynie szydełkującej do dzianin rządkowych, z otworem prowadzącym nitkę przędzy, która jest podawana pod…

15.04.2022

Wodoszczelny

Wodoszczelny - o budowie uniemożliwiającej dostęp wody wodowanie - spuszczanie nowo zbudowanego statku z pochylni na wodę, rufą w kierunku…

15.04.2022

Wodomierz upustowy

Wodomierz upustowy - przyrząd złożony ze zwężki (kryzy, dyszy lub zwężki Venturiego) i przewodu upustowego, w który wbudowany jest wodomierz…

15.04.2022

Wodnosamolot pływakowy

Wodnosamolot pływakowy - wodnosamolot utrzymujący się na wodzie za pomocą pływaków wodnoszybowiec - szybowiec przystosowany do startu i lądowania na…

15.04.2022

Woda technologiczna

Woda technologiczna - woda przemysłowa stosowana jako surowiec wchodzący w skład produktu, jako rozpuszczalnik, do przemywania itd, wodatrytowa - woda…

15.04.2022

Woda królewska

Woda królewska, aqua regia - mieszanina stężonego kwasu solnego i stężonego kwasu azotowego, zwykle w stosunkach objętościowych 3:1, rozpuszcza metale…

15.04.2022

Woda adhezyjna

Woda adhezyjna - woda błonkowata woda agresywna - woda o znacznej zawartości dwutlenku węgla, jonów siarczanowych lub innych składników powodujących…

15.04.2022

Włókna szklane

Włókna szklane - włókna mineralne z syntetycznych substancji nieorganicznych; szkło pod postacią nitek o różnych długościach i średnicach; w.sz. są…

15.04.2022

Włókna karbikowane

Włókna karbikowane, włókna skędzierzawione - włókna mające trwałe sfalowanie, nadane w procesie ich formowania lub obróbki, ułatwiające ich wzajemne powiązanie…

15.04.2022

Włok

Włok - sieć w kształcie stożkowatego wora wleczona po dnie przez statek rybacki łowiący ryby denne włok pelagiczny, tuka pelagiczna…

15.04.2022

Wlew palcowy

Wlew palcowy - każdy z kilku długich i cienkich wlewów pionowych łączących bezpośrednio zbiornik wlewowy z wnęką formy wlew poziomy…

15.04.2022

Wkładka adaptera

Wkładka adaptera - przetwornik adaptera wykonany w postaci łatwo wymiennej wkładki wkładka bezpiecznikowa - wymienna część konstrukcyjna bezpiecznika zawierająca czujnik…

14.04.2022

Witamina przeciwkrwotoczna

Witamina przeciwkrwotoczna - witamina K witamina T, termityna - złożona substancja zapewne zbliżona chemicznie do witaminy B|2; w. T jest…

14.04.2022

Witamina B

Witamina Bh aneuryna, tiamina - bezbarwne płytki krystaliczne rozpuszczalne w wodzie, trudno rozpuszczalne w alkoholu; występuje w drożdżach, zarodkach roślin,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami