Miesiąc: Kwiecień 2022

20.04.2022

Zegarek pięciofunkcyjny

Zegarek pięciofunkcyjny - zegarek wskazujący godziny, minuty, sekundy oraz miesiące i dni zegarynka* - urządzenie w centrali telefonicznej automatycznej, które…

20.04.2022

Zdrapki

Zdrapki - odpadki w postaci luźnych, bardzo krótkich, czystych włókien, które bez dalszej obróbki są wykorzystywane przy wyrobie włókien, materiałów…

20.04.2022

Zdolność łączenia

Zdolność łączenia - zespół wartości wielkości fizycznych określający przydatność łącznika do wykonywania określonych czynności łączeniowych w określonych warunkach pracy łącznika…

20.04.2022

Zderzenie drugiego rodzaju

Zderzenie drugiego rodzaju - zderzenie, w którym kwant energii wydanej przez atom zwiększa energię zderzającej się z nim cząstki zderzenie…

20.04.2022

Zblocze

Zblocze - zestaw krążków cięgnowych we wspólnej obudowie, zdolnej do przenoszenia sił występujących w cięgnach; z. dzielą się na nieruchome…

20.04.2022

Zbiorniki przechyłowe

Zbiorniki (stabilizacyjne) Frahma, zbiorniki przechyłowe - stabilizator statku w postaci komór umieszczonych po obu jego burtach; komory te są połączone…

20.04.2022

Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy (paliwa) - maty zbiornik paliwa w samolocie, do którego dopływa paliwo ze wszystkich zbiorników i z którego prowadzą…

20.04.2022

Zawór zaciskowy

Zawór zaciskowy - zawór zaporowy, w którym przerwanie przepływu czynnika następuje wskutek miejscowego zaciśnięcia elastycznego węża zawór zaporowy, zawór odcinający,…

20.04.2022

Zawór krążkowy

Zawór krążkowy - zawór zwrotny o zawieradle w postaci sprężystego krążka z gumy lub tworzywa sztucznego, który jest zamocowany w…

20.04.2022

Zawijaki

Zawijaki - zafałdowanie {wada wlewka) zawijanie obwodowe - odmiana tłoczenia blachy polegająca na zaginaniu obrzeża naczynia w kształt rurki, głównie…

20.04.2022

Zawiasa czopowa

Zawiasa czopowa - zawiasa do zawieszania drzwi lub okien, składająca się z dwóch skrzydełek, z których jedno zaopatrzone jest w…

20.04.2022

Zatoka

Zatoka, faseta - wklęsłe zaokrąglenie naroża między ścianą a sufitem lub gzymsem bądź między sąsiednimi ścianami, wykonane w tynku zatonowanie,…

20.04.2022

Zasuwa

Zasuwa - zawieradło zaworu zasuwowego (zasuwy) wysuwana płyta, stanowiąca zamknięcie kanału spalinowego lub powietrznego w murze (np. z. spalinowa) zasuwa,…

20.04.2022

Zasobnik kart

Zasobnik kart - urządzenie w czytniku lub dziurkarce do magazynowania kart, których pobieranie umożliwia mechanizm podawania kart zasobność złoża -…

20.04.2022

Zasięg pływania

Zasięg pływania - największa odległość (w milach morskich) jaką może przebyć okręt bez uzupełniania paliwa; rozróżnia się z.p. przy prędkości…

20.04.2022

Zasada względności Galileusza

Zasada względności Galileusza - zasada, wg której każdy układ odniesienia poruszający się względem danego układu inercjalnego ruchem postępowym prostoliniowym jednostajnym…

19.04.2022

Zasada odpowiedniości

Zasada odpowiedniości, zasada korespondencji - zasada, wg której opis kwantowy ruchu układu dla bardzo dużych liczb kwantowych w granicznym przypadku…

19.04.2022

Zasada ekwipartycji energii

Zasada ekwipartycji energii - twierdzenie, zgodnie z którym na każdy stopień swobody (zmienną niezbędną do opisania energii ruchu cząstek w…

19.04.2022

Zapuszczanie rur okładzinowych

Zapuszczanie rur okładzinowych, rurowanie otworu wiertniczego - ogół czynności związanych z umieszczeniem w otworze wiertniczym kolumny rur okładzinowych zapychać -…

19.04.2022

Zapora drogowa

Zapora drogowa - ruchoma bariera służąca do zamykania drogi (ulicy) przed przejazdem kolejowym, przy robotach drogowych itp. zapora inżynieryjna -…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami