Miesiąc: Kwiecień 2022

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 15 Zegarek pięciofunkcyjny

Zegarek pięciofunkcyjny - zegarek wskazujący godziny, minuty, sekundy oraz miesiące i dni zegarynka* - urządzenie w centrali telefonicznej automatycznej, które…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 16 Zdrapki

Zdrapki - odpadki w postaci luźnych, bardzo krótkich, czystych włókien, które bez dalszej obróbki są wykorzystywane przy wyrobie włókien, materiałów…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 17 Zdolność łączenia

Zdolność łączenia - zespół wartości wielkości fizycznych określający przydatność łącznika do wykonywania określonych czynności łączeniowych w określonych warunkach pracy łącznika…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 18 Zderzenie drugiego rodzaju

Zderzenie drugiego rodzaju - zderzenie, w którym kwant energii wydanej przez atom zwiększa energię zderzającej się z nim cząstki zderzenie…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 19 Zblocze

Zblocze - zestaw krążków cięgnowych we wspólnej obudowie, zdolnej do przenoszenia sił występujących w cięgnach; z. dzielą się na nieruchome…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 20 Zbiorniki przechyłowe

Zbiorniki (stabilizacyjne) Frahma, zbiorniki przechyłowe - stabilizator statku w postaci komór umieszczonych po obu jego burtach; komory te są połączone…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 21 Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy (paliwa) - maty zbiornik paliwa w samolocie, do którego dopływa paliwo ze wszystkich zbiorników i z którego prowadzą…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 22 Zawór zaciskowy

Zawór zaciskowy - zawór zaporowy, w którym przerwanie przepływu czynnika następuje wskutek miejscowego zaciśnięcia elastycznego węża zawór zaporowy, zawór odcinający,…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 23 Zawór krążkowy

Zawór krążkowy - zawór zwrotny o zawieradle w postaci sprężystego krążka z gumy lub tworzywa sztucznego, który jest zamocowany w…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 24 Zawijaki

Zawijaki - zafałdowanie {wada wlewka) zawijanie obwodowe - odmiana tłoczenia blachy polegająca na zaginaniu obrzeża naczynia w kształt rurki, głównie…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 25 Zawiasa czopowa

Zawiasa czopowa - zawiasa do zawieszania drzwi lub okien, składająca się z dwóch skrzydełek, z których jedno zaopatrzone jest w…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 26 Zatoka

Zatoka, faseta - wklęsłe zaokrąglenie naroża między ścianą a sufitem lub gzymsem bądź między sąsiednimi ścianami, wykonane w tynku zatonowanie,…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 27 Zasuwa

Zasuwa - zawieradło zaworu zasuwowego (zasuwy) wysuwana płyta, stanowiąca zamknięcie kanału spalinowego lub powietrznego w murze (np. z. spalinowa) zasuwa,…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 28 Zasobnik kart

Zasobnik kart - urządzenie w czytniku lub dziurkarce do magazynowania kart, których pobieranie umożliwia mechanizm podawania kart zasobność złoża -…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 29 Zasięg pływania

Zasięg pływania - największa odległość (w milach morskich) jaką może przebyć okręt bez uzupełniania paliwa; rozróżnia się z.p. przy prędkości…

20.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 30 Zasada względności Galileusza

Zasada względności Galileusza - zasada, wg której każdy układ odniesienia poruszający się względem danego układu inercjalnego ruchem postępowym prostoliniowym jednostajnym…

19.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 31 Zasada odpowiedniości

Zasada odpowiedniości, zasada korespondencji - zasada, wg której opis kwantowy ruchu układu dla bardzo dużych liczb kwantowych w granicznym przypadku…

19.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 32 Zasada ekwipartycji energii

Zasada ekwipartycji energii - twierdzenie, zgodnie z którym na każdy stopień swobody (zmienną niezbędną do opisania energii ruchu cząstek w…

19.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 33 Zapuszczanie rur okładzinowych

Zapuszczanie rur okładzinowych, rurowanie otworu wiertniczego - ogół czynności związanych z umieszczeniem w otworze wiertniczym kolumny rur okładzinowych zapychać -…

19.04.2022

Zapora drogowa zdjęcie nr 34 Zapora drogowa

Zapora drogowa - ruchoma bariera służąca do zamykania drogi (ulicy) przed przejazdem kolejowym, przy robotach drogowych itp. zapora inżynieryjna -…

Zapora drogowa zdjęcie nr 41 Zapora drogowa zdjęcie nr 42 Zapora drogowa zdjęcie nr 43
Zapora drogowa zdjęcie nr 44
Zapora drogowa zdjęcie nr 45 Zapora drogowa zdjęcie nr 46 Zapora drogowa zdjęcie nr 47
Zapora drogowa zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zapora drogowa zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zapora drogowa zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami