Miesiąc: Listopad 2022

03.11.2022

Sprawozdawczość magazynowa

Dokumenty obrotu materiałowego, odpowiednio posegregowane, przedsiębiorstwa rytmicznie przekazują w ustalonych terminach do obsługujących je ośrodków maszyn licząco-analitycznych Zwrot dokumentów do…

03.11.2022

Ilości materiałów drzewnych

Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji w końcu roku kalendarzowego, budowy obowiązane są do ustalenia ilości materiałów drzewnych znajdujących się w deskowaniach, rusztowaniach,…

03.11.2022

Metoda inwentaryzacji ciągłej

Inwentaryzację składników majątkowych należy również przeprowadzać na dzień, w którym nastąpił wypadek losowy (pożar) lub inna okoliczność, naruszająca stan składników…

03.11.2022

Komisja kwalifikacyjna

Komisja kwalifikacyjna ustala protokólarnie, które z posiadanych materiałów niepełnowartościowych mogą być: wykorzystane jako materiały zastępcze po dokonaniu przeróbek lub dostosowań;użyte…

03.11.2022

Dowody przychodowe i rozchodowe

Dowody przychodowe i rozchodowe („Pz”, „Wz”, „Mm” i in.), dotyczące opakowań wypożyczanych, powinny być dodatkowo oznaczane na wszystkich egzemplarzach słowami:…

03.11.2022

Uproszczone magazyny

W końcu każdego miesiąca osoba, której powierzono prowadzenie uproszczonego magazynu, sporządza w 3 egzemplarzach rozliczenie uproszczonego magazynu z obrotów i…

03.11.2022

Zwrot dostawcy

Dowód „Rw” wystawia się w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz zostaje przekazany do księgowości materiałowej, drugi pozostaje w magazynie wydającym materiał,…

03.11.2022

Przesunięcie materiałów

Przesunięcie materiałów następuje na dyspozycję służby zaopatrzenia przedsiębiorstwa na formularzu „zlecenie Zp - przesunięcie materiałów między magazynami”. Zaznaczyć przy tym…

03.11.2022

Materiały zwracane z obiektu

Konieczne jest prowadzenie przez magazyniera specjalnej ewidencji przyjęcia i zwrotu opakowań. Magazyn przyjmuje materiały nie tylko od dostawców, ale otrzymuje…

03.11.2022

Terminowe przesyłanie

W przypadku stosowania mechanizacji rozliczeń rachuba materiałowa przesyła następnie ten pierwszy egzemplarz do Biura Rozliczeń, gdzie następuje zaksięgowanie dowodu przy…

03.11.2022

Kwit dostawcy

Kierownik budowy obowiązany jest rozlokować materiały w ten sposób, aby dostęp do nich był w każdej chwili dogodny, odległość od…

03.11.2022

Napisy orientacyjne

Po każdej inwentaryzacji lub kontroli stanu zapasów w magazynie należy podkreślić ostatni zapis w „karcie ewidencyjnej materiału” i wyprowadzić różnicę…

03.11.2022

Symbol danego materiału

Jednym z zasadniczych warunków prawidłowej ewidencji materiałów jest należyte zorganizowanie gospodarki magazynowej. W zależności od wielkości i czasokresu realizacji budowy…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami