Miesiąc: Listopad 2020

27.11.2020

Warunki obciążeń

Warunki obciążeń Sprawa komplikuje się, jeżeli pracę w fazie II dopuszczamy tylko w określonych warunkach obciążeń. Jak wiadomo. dopuszczamy ją…

27.11.2020

Wspólna cecha betonu sprężonego

Wspólna cecha betonu sprężonego Wspólną cechą betonu sprężonego i żelbetu jest to, że składają się one z tych samych materiałów…

27.11.2020

Przekroje zginane

Przekroje zginane Doświadczenia nad przyczepnością wkładek sprężonych do betonu elementu żelbetowego wykazały jednak, że w zapewnieniu pełnej współpracy obu tych…

27.11.2020

Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń   Wyniki obliczeń przykładu szczegółowego dla przekroju prostokątnego (wg Riihlego) (program uprawnienia budowlane na komputer). Wzrost naprężenia x…

27.11.2020

Położenie płaszczyzny styku

Położenie płaszczyzny styku W oparciu o wyprowadzone wzory, pozwalające obliczyć naprężenie od skurczu w dowolnej chwili L i w dowolnym…

27.11.2020

Zalety konstrukcji zespolonych

Zalety konstrukcji zespolonych Zalety konstrukcji zespolonych są jednak znacznie liczniejsze od ich wad. Dzięki temu stosuje się je coraz częściej,…

27.11.2020

Fazy obciążeniowe

Fazy obciążeniowe Maksymalne wart naprężeń zdarzają się przy naciągu i kotwieniu kabli, kiedy nietrudno jest prawić uszkodzenie, i w dalszych…

27.11.2020

Przyczepność uzbrojenia do betonu

Przyczepność uzbrojenia do betonu Im większy jest stosunek momentów M„/Mr, tym większa jest możliwość „ostrzeżenia” o grożącej katastrofie, zwłaszcza gdy…

27.11.2020

Porównanie powstałych naprężeń

Porównanie powstałych naprężeń Porównanie powstałych naprężeń z naprężeniami dopuszczalnymi nie może dać właściwej oceny bezpieczeństwa, gdyż nie obliczamy tu odpowiedniego…

27.11.2020

Powaga następstw

Powaga następstw Powaga następstw przekroczenia naprężeń dopuszczalnych. Jeśli prócz tych naprężeń sprawdzamy rysoodporność i nośność graniczną, to do następstw tych…

27.11.2020

Przekrój prostokątny

Przekrój prostokątny Ograniczymy się do przedstawienia teorii podanej przez E. Zwoyera i C. Siessa, ważnej dla przekroju prostokątnego i nawiązującej…

22.11.2020

Przypadki zniszczenia

Przypadki zniszczenia Przypadki zniszczenia charaktery żujące się poziomą rysą w poziomie uzbrojenia określane są niekiedy jako zniszczenie „rodzielcze” (ang. splitting…

22.11.2020

Rysy ukośne

Rysy ukośne Tworzą się tam rysy ukośne a zniszczenie belki (tzn. utrata nośności) następuje niekiedy w przekroju rysy przy podporowej,…

22.11.2020

Punkty zaczepienia sił

Punkty zaczepienia sił Punkty zaczepienia tych sil wypadkowych tworzą więc wykresy równoległe do obrysu belki odpowiednio dla momentów dodatnich i…

22.11.2020

Momenty niszczące ujemne

Momenty niszczące ujemne Otrzymane wyniki są ważne w założeniu, że przeguby utworzyły się na p porach, a warunkiem tego jest,…

22.11.2020

Wykresy odkształceń

Wykresy odkształceń   Wykresy odkształceń zbliżają się do postaci tylko w przypadku pełnego uplastycznienia materiału lub w przypadku nagłego przejścia…

22.11.2020

Uciążliwe próby

Uciążliwe próby Metoda, stosowana przez Y. Guyona, wymaga wpisywania parabol w różnych położeniach, co jest mało dokładne i przy większej…

20.11.2020

Momenty niszczące

Momenty niszczące W belce swobodnie podpartej sprawdzenie nośności ogranicza się do określenia momentu niszczącego w przekroju najbardziej narażonym, przy czym…

20.11.2020

Beton młody

Beton młody Jeśli beton młody przy stałym obciążeniu nie ulegnie zniszczeniu po krótkim okresie czasu, to późniejszego zniszczenia można się…

20.11.2020

Warunek ekstremum

Warunek ekstremum Warunek ekstremum 0M/8e9 = 0 pozwoli wyznaczyć krytyczne odkształcenie £9 = £/i (p/i oznacza odkształcenie przy zniszczeniu) i…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami