Miesiąc: Marzec 2021

24.03.2021

Przekroje pręta odkształconego

Przekroje pręta odkształconego Zagadnienie pełzania w słupach mimośrodowo ściskanych opracował teoretycznie Krieg, zaś rozwinął i uzupełnił badaniami Gaede (program uprawnienia…

24.03.2021

Siła krytyczna słupów żelbetowych

Siła krytyczna słupów żelbetowych Podstawy teoretyczne określenia siły krytycznej słupów żelbetowych pierwszy ustalił Baumann w 1934 r. W 1939 r.…

24.03.2021

Zbrojenie niesymetryczne

Zbrojenie niesymetryczne Doświadczenia przeprowadzone przez Habela nad sprężaniem słupów z betonu o wytrzymałości 500 kG/cm2 i u = 3% dowiodły,…

24.03.2021

Zniszczenie słupa

Zniszczenie słupa Na podstawie wyników tych doświadczeń można rozróżnić dwa podstawowe przypadki pracy słupów mimośrodowo ściskanych. Do pierwszego zalicza się…

24.03.2021

Przekrój stali rozciąganej

Przekrój stali rozciąganej Przy odpowiednim mimośrodzie siły N beton w strefie rozciąganej znajdzie się na granicy wytrzymałości, a w strefie…

24.03.2021

Słuszność zasady

Słuszność zasady Na krawędzi bardziej oddalonej od siły N naprężenia w betonie będą mniejsze od wytrzymałości na ściskanie. Zbrojenie Fz…

24.03.2021

Granica plastyczności

Granica plastyczności Gdy płaszczyzna momentu przecina przekrój w jego osi symetrii mamy przypadek mimośrodowego ściskania lub rozciągania prostego. Gdy natomiast…

24.03.2021

Proces zniszczenia

Proces zniszczenia Proces zniszczenia przebiegał w ścisłej zależności od przekroju zbrojenia w danej belce. Próbki serii „b”, a w nieco…

24.03.2021

Przyrost nośności

Przyrost nośności Doświadczenia wskazują, że w zakresie zbrojeń 0 < // < nm]n przyrost nośności jest znacznie większy niż wynika…

24.03.2021

Ujęcie zjawiska

Ujęcie zjawiska Na podstawie badań własnych W. Kuczyński w r. 1955 uzasadnił, że liczba parametrów niezależnych wpływających na zmianę sztywności…

24.03.2021

Obserwacja samej istoty

Obserwacja samej istoty Należy tu podkreślić, że tak duże odkształcenia betonu przy rozciąganiu nie zostały potwierdzone przez innych badaczy i…

24.03.2021

Wkładki stalowe

Wkładki stalowe W miarę wzrostu obciążenia wydłużają się one w kierunku krawędzi górnej i dolnej belki zawsze z tendencją połączenia…

24.03.2021

Maksymalny moment przęsłowy

Maksymalny moment przęsłowy Rysy od zginania przebiegają prawie zawsze prostopadle do zbrojenia, natomiast przy istnieniu sił poprzecznych (sił ścinających) obraz…

24.03.2021

Teoretyczne ujęcie

Teoretyczne ujęcie Najbardziej rozpowszechnione teoretyczne ujęcie zagadnienia rys w elementach żelbetowych podali Saliger oraz Muraszew (program uprawnienia budowlane na komputer).…

24.03.2021

Oparcie żebra

Oparcie żebra Większe znaczenie ma sposób oparcia żebra, gdyż wpływa on na przebieg wykresu momentów. Główny ten czynnik określa wartość…

24.03.2021

Granica plastyczności stali

Granica plastyczności stali W zwykłych jednak przypadkach przy osiągnięciu granicy plastyczności stali występują tak duże odkształcenia, że stają się one…

24.03.2021

Rozkład naprężeń w belkach

Rozkład naprężeń w belkach W związku z liniowym przebiegiem naprężeń wystarczy określić dwa z wymienionych naprężeń, aby mieć możność ustalenia…

24.03.2021

Naprężenia w stali

Naprężenia w stali Stan rzeczy ma jednak niewielki wpływ na nośność belki, zmniejsza on za to w znacznym stopniu odkształcenia…

24.03.2021

Zagadnienie stosowalności

Zagadnienie stosowalności Dla obliczeń, których celem lub punktem wyjścia są odkształcenia (np. obliczanie wielkości statycznie niewyznaczalnych) podstawą jest faza I.…

24.03.2021

Wytrzymałość na docisk

Wytrzymałość na docisk W przekrojach zaś na linii rys będziemy mieli do czynienia raczej z jakąś wytrzymałością na docisk, którą…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !