Miesiąc: Marzec 2021

23.03.2021

Lokalne zniekształcenia przekrojów

Lokalne zniekształcenia przekrojów Pomijając zmiany w rozkładzie naprężeń między rysami - co omówione będzie oddzielnie - należy szczególnie w przekrojach…

23.03.2021

Równowaga przekrojów betonowych

Równowaga przekrojów betonowych Jak już zaznaczyliśmy omawiając warunki równowagi przekrojów betonowych ściskanych mimośrodowo, przy pewnych określonych mimośrodach ukazanie się rysy…

23.03.2021

Przekrój betonowy

Przekrój betonowy Przekrój betonowy pęka najwcześniej tam, gdzie odkształcenia są największe, czyli w przekroju skupiającym najwięcej niekorzystnych czynników (niejednorodność, wady…

23.03.2021

Podwyższenie rozciągliwości betonu

Podwyższenie rozciągliwości betonu Probst odrzucił więc tezę, że zbrojenie wpływa na podwyższenie rozciągliwości betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Ten…

23.03.2021

Obraz próbki betonu

Obraz próbki betonu Mikroskopowy obraz próbki betonu wykazuje już przed obciążeniem dużą ilość rys i pęknięć na całej powierzchni próbki,…

23.03.2021

Nośność słupów

Nośność słupów Wpływ procentu uzwojenia fiu na nośność słupów o rdzeniu kołowym charakteryzuje wykres. Widać z tego wykresu, że począwszy…

23.03.2021

Odpadanie otuliny

Odpadanie otuliny Odpadanie otuliny następuje w momencie gdy naprężenia w rdzeniu przekroczą średnią wartość naprężeń obliczonych w stosunku do całego…

23.03.2021

Czynnik wielkości elementów

Czynnik wielkości elementów Rozpatrując czynnik wielkości elementów stwierdziliśmy, że przy elementach większych istnieje większe prawdopodobieństwo napotkania niebezpiecznych wad. W wykonawstwie…

23.03.2021

Analiza statyczna ustroju

Analiza statyczna ustroju Wreszcie człon m3 określa stopień dokładności analizy statycznej ustroju, a więc możliwość występowania poszczególnych oddziaływań, podobieństwo przyjętego…

23.03.2021

Wady strukturalne

Wady strukturalne   Wspomnieliśmy już wyżej, że każdy materiał posiada pewne wady strukturalne, które powodują jego osłabienie. Nie występują one…

23.03.2021

Stan naprężeń

Stan naprężeń W ustrojach prętowych mamy do czynienia z jednoosiowym stanem naprężeń, z elementami rozciąganymi lub ściskanymi, z jednoczesnym zginaniem…

23.03.2021

Rachunek ekonomiczny

Rachunek ekonomiczny O tym, na jakim poziomie ją przyjmujemy, decyduje rachunek ekonomiczny, w którym uwzględniamy koszty wykonania budowli, jej eksploatacji…

23.03.2021

Współczynniki bezpieczeństwa

Współczynniki bezpieczeństwa Stosowana obecnie norma PN-56/B-03260 obliczania konstrukcji żelbetowych podaje współczynniki bezpieczeństwa zależne od trzech czynników: a) przyczyny zniszczenia lub…

23.03.2021

Wielkości odchyleń

Wielkości odchyleń Wielkości odchyleń od stanu przewidzianego przy projektowaniu konstrukcji zależą - jak wspomnieliśmy - od: a) różnic we właściwościach…

23.03.2021

Wzrost odkształcalności betonu

Wzrost odkształcalności betonu Wzrost odkształcalności betonu pod wpływem obciążeń długotrwałych wyraźnie widać z krzywych zaproponowanych przez CEB w oparciu o…

23.03.2021

Gwałtowny rozwój konstrukcji

Gwałtowny rozwój konstrukcji Gwałtowny rozwój konstrukcji z betonu sprężonego wysunął na pierwszy plan zagadnienie wpływu odkształceń trwałych betonu na rozkład…

23.03.2021

Zbrojenie podłużne

Zbrojenie podłużne Przy większych przekrojach zalecane są strzemiona o kształcie. Strzemiona słupów mają w pierwszym rzędzie za zadanie chronić zbrojenie…

23.03.2021

Pręty odginane

Pręty odginane W praktyce przyjęto powszechnie zasadę, że odpowiednio do przebiegu momentu część zbrojenia górnego zakotwią się w strefie rozciąganej.…

23.03.2021

Strzemiona podporowe

Strzemiona podporowe W literaturze mowa jest głównie o hakach tej grupy prętów pomimo, że następne grupy przeważają liczbowo. Grupa II.…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !