Miesiąc: Marzec 2021

29.03.2021

Rozrzuty wyników

Rozrzuty wyników Najwygodniej jest posługiwać się wykresem, gdzie podane są również spodziewane rozrzuty wyników. Błąd przy tej metodzie jest większy…

27.03.2021

Okres schnięcia betonu

Okres schnięcia betonu Jako przechowywanie powietrzne (p) lub wilgotno-po- wietrzne (wp) uważany jest potocznie sposób przechowywania po 7 dniu. Rząd…

27.03.2021

Ilości pyłów

Ilości pyłów Matematyczne ujęcie wpływu ilości pyłów na wytrzymałość przy obecnym stanie naszej wiedzy wydaje się niemożliwe. Dodatek pyłów powoduje…

27.03.2021

Pucolany osadowe

Pucolany osadowe Pucolany osadowe używane są najczęściej w postaci okrżernie i odznaczają się bardzo wysoką nasiąkliwością i wodożądnością pyłów (2-3…

27.03.2021

Betony pełne

Betony pełne Wpływ piasków łamanych badał również R. Dutron i znalazł, że dodawanie do tłucznia porfirowego piasku łamanego (z porfiru)…

27.03.2021

Maksymalny wzrost wytrzymałości

Maksymalny wzrost wytrzymałości Grubości otulin £>g, dzieląc ilość zaprawy (zmniejszoną o jamistości stosu okruchowego kruszywa grubego) przez sumaryczną. Ogólnie rzecz…

27.03.2021

Wytrzymałości betonów

Wytrzymałości betonów Również w ząprawach duże znaczenie ma wskaźnik wypełnienia jam piasku zaczynem (pdip. Według H. Burchartza piasek najgrubszy ma…

27.03.2021

Pogrubienie otulenia

Pogrubienie otulenia Po przekroczeniu cp = 1 wytrzymałość rośnie dalej w miarę wzrostu pełności otulenia ziarn, aż wszystkie ziarna zostaną…

27.03.2021

Wywody i cyfry

Wywody i cyfry Wywody i cyfry podane w dalszym ciągu odnoszą się zasadniczo tylko do kruszyw mało nasiąkliwych. Poza tym…

27.03.2021

Przedwojenny materiał

Przedwojenny materiał Wartości Rs ustalane są z reguły jako średnie z kilku ciał próbnych (3-5 sztuk). Wtedy zawsze występują rozrzuty.…

27.03.2021

Przebieg hydratacji cementu

Przebieg hydratacji cementu Przebieg hydratacji cementu w betonie jest np. taki sam jak w zaczynie, gdyż kruszywo jest chemicznie bierne…

27.03.2021

Ilość składników

Ilość składników Przy doborze stosu okruchowego o największej ścisłości, przy możliwie najniższej wodożądności proces tego doboru jest tak usystematyzowany, że…

27.03.2021

Ciężary składników

Ciężary składników Przed projektowaniem składu betonu muszą być ustalone ciężary składników, choć w prostszych przypadkach można ciężary cementów lub w…

27.03.2021

Względy gospodarcze

Względy gospodarcze   O wyborze kruszywa decydują głównie względy gospodarcze. Obowiązkiem projektującego beton jest sprawdzić, czy zamierzone cechy betonu nie…

27.03.2021

Szereg czynników ubocznych

Szereg czynników ubocznych Ilość ta przy danej konsystencji zależy tylko od uziarnienia suchej mieszanki cementu z kruszywem i może być…

27.03.2021

Generalny przegląd

Generalny przegląd Generalny przegląd wskazuje na to, że możliwość stwarzania metod projektowania jest prawie nieograniczona, szczególnie jeśli jeszcze wprowadzić taki…

27.03.2021

Świeży beton szczelny

Świeży beton szczelny Świeży beton szczelny składa się co najmniej z 3 lub 4 różnych składników: cementu, wody i kruszywa…

27.03.2021

Wytrzymałościowe wyniki laboratoryjne

Wytrzymałościowe wyniki laboratoryjne Wybór środków dla nadania betonowi pożądanych cech należy w zasadzie do wykonawcy, który gwarantuje osiągnięcie na budowie…

27.03.2021

Pełność betonu

Pełność betonu Odbijało się to szczególnie na pełności betonu. Okazało się, że bez ziarn < 1 mm w ogóle nie…

27.03.2021

Betony wysokowodne

Betony wysokowodne Uziarnienia ciągle są wg A. Faury’ego mniej podatne na rozsegregowanie. Toteż nadają się one bardziej do betonów zwykłych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami