Miesiąc: Marzec 2021

25.03.2021

Metoda deskowań przesuwnych

Metoda deskowań przesuwnych Metoda deskowań przesuwnych polegająca na wykonaniu deskowania opartego na podnośnym rusztowaniu dla jednego pola przekrycia, zwykłe z…

25.03.2021

Obliczenia analityczne powłok

Obliczenia analityczne powłok Ale chociaż badacze próbują już stworzyć teorię powłok poza granicami sprężystości nie znaczy to, że w zakresie…

25.03.2021

Powierzchnia dowolnego stopnia

Powierzchnia dowolnego stopnia W sensie matematycznym powłoka przedstawia powierzchnię dowolnego stopnia. W sensie technicznym powłoką nazywamy każdy ustrój przestrzenny, którego…

25.03.2021

Słupy zwykłe

Słupy zwykłe Podobnie jak przy halach przemysłowych, zapewnienie stateczności w płaszczyźnie pionowej dużych żelbetowych kratownic czy łuków mostowych wymaga często…

25.03.2021

Katastrofy budowlane

Katastrofy budowlane Wiele katastrof budowli inżynierskich nastąpiło właśnie wskutek utraty stateczności elementów konstrukcji. Wpływ współdziałania przestrzennego na stateczność ustroju przejawia…

25.03.2021

Siły obciążeń zewnętrznych

Siły obciążeń zewnętrznych Nasze dotychczasowe rozważania wskazują, że podstawową drogą uzyskania ekonomicznej i pod względem wytrzymałościowym poprawnie zaprojektowanej konstrukcji betonowej…

25.03.2021

Nośność belki prostej

Nośność belki prostej Pomijając cechy strukturalne materiałów nośność belki prostej uwarunkowana jest wyłącznie wymiarami przekroju poprzecznego, wygięty kabel lub łuk…

25.03.2021

Wielokierunkowe ściskanie

Wielokierunkowe ściskanie W elementach żelbetowych najlepszym rodzajem pracy jest wielokierunkowe ściskanie, gdyż wytrzymałość betonu na tego typu obciążenia jest największa.…

25.03.2021

Rozwój teorii sprężystości

Rozwój teorii sprężystości Rozwiązując konstrukcję żelbetową trzeba też pamiętać o zapewnieniu jej dobrego podziału na działki robocze. Przy konstrukcjach monolitycznych…

25.03.2021

Stosowanie ciężarów

Stosowanie ciężarów Element lub kilka elementów powinno stanowić cały ładunek wozu. Stosowanie ciężarów, których wielokrotność nie wyczerpuje nośności wozu jest…

24.03.2021

Rozwiązania monolitycznych konstrukcji żelbetowych

Rozwiązania monolitycznych konstrukcji żelbetowych   Rozwiązania monolitycznych konstrukcji żelbetowych są ograniczone jedynie właściwościami materiału, możliwością wykonania odpowiednich form, ewentualnego podstemplowania…

24.03.2021

Sposób użytkowania pływalni

Sposób użytkowania pływalni Sposób użytkowania pływalni wymaga, aby temperatura wewnętrznej powierzchni stropu nie przekraczała nigdzie punktu rosy, gdyż opadanie kropel…

24.03.2021

Powłoka wisząca

Powłoka wisząca Podobny charakter pracy wykazuje walcowa powłoka wisząca. Tutaj tarcze skrajne są ściskane, natomiast rozciąganie koncentruje się wewnątrz powłoki.…

24.03.2021

Poprzeczne belki żelbetowe

Poprzeczne belki żelbetowe Wprowadzenie każdego z powyższych punktów oznacza również zwiększenie granicznej rozpiętości konstrukcji. Różnice między rozwiązaniem konstrukcji przekryć z…

24.03.2021

Graniczna rozpiętość konstrukcji

Graniczna rozpiętość konstrukcji Graniczną rozpiętość tej konstrukcji znajdziemy z porównania momentu zewnętrznego (Mz) z wewnętrznym (MJ w przekroju środkowym belki.…

24.03.2021

Kryterium ekonomiczne

Kryterium ekonomiczne W roku 1950 francuski Związek Żelbetu obchodził stulecie istnienia budownictwa betonowego. Żelbet jest jeszcze w porównaniu z innymi…

24.03.2021

Wkładki środkowe

Wkładki środkowe Wkładki środkowe uginają się i nie biorą udziału w przyjmowaniu sił ściskających krzyżulec. Całe działanie ściskające przenosi się…

24.03.2021

Zbrojenie na rozwarstwienie

Zbrojenie na rozwarstwienie   Zbrojenie na rozwarstwienie zaczyna pracować, gdy praca belki jako łuku zostaje zakłócona przez rysy ukośne. Ale…

24.03.2021

Obserwacje niszczonych belek

Obserwacje niszczonych belek Obserwacje niszczonych belek oraz wyniki badań na modelach elasto-optycznych potwierdzają zgodność przedstawionego schematu z praktyką. Zastosowanie tego…

24.03.2021

Przekroje pierścieniowe

Przekroje pierścieniowe Rozważanie wszystkich stanów naprężeń jest tu zbyteczne, gdyż możemy się oprzeć tylko na metodach, wychodzących z tych samych…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !