Miesiąc: Marzec 2021

30.03.2021

Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa Prócz ciśnienia od siły dośrodkowej, masa betonowa podlega drganiom od niedokładnego ułożyskowania formy i nierównomiernego rozłożenia wirujących mas.…

29.03.2021

Niedobór wody

Niedobór wody Niedobór wody powoduje brak mokrej warstwy na wierzchu wibrowanej masy, niewystępowanie cienkiej (ok. 1 mm) warstewki zaczynu, odstawanie…

29.03.2021

Mieszanie wielokrotne

Mieszanie wielokrotne Świeża masa betonowa po pewnym zleżeniu do czasu ukończenia wiązania, może być ponownie mieszana. Zabieg ten na ogół…

29.03.2021

Przemiał cementu na sucho

Przemiał cementu na sucho Przemiału cementu na sucho dokonuje s w młynach kulowych i wibromłynach. Jeśli jednocześnie domiela się żużel…

29.03.2021

Mieszanie wymuszone

Mieszanie wymuszone Ruch czynnego mieszadła zanurzonego w masie betonowej niszczy adhezję, siły elektrostatyczne i kapilarne oraz makrostrukturę zaczynu w o…

29.03.2021

Struktury betonu

Struktury betonu Materiały przedstawione w ostatnim punkcie niniejszego rozdziału stanowią jedynie przegląd zagadnień dotyczących struktury betonu i jej zmian w…

29.03.2021

Mechanizmy tworzenia rys

Mechanizmy tworzenia rys Podczas próby mierzono odkształcenie podłużne ex oraz poprzeczne sy i ez. Określono w ten sposób zmiany objętości.…

29.03.2021

Rezultaty eksperymentów

Rezultaty eksperymentów Rezultaty eksperymentów prowadzonych na świecie są często nieporównywalne z tego powodu, że metody badań nie są zunifikowane oraz…

29.03.2021

Obciążniki stalowe i żeliwne

Obciążniki stalowe i żeliwne Obciążniki stalowe i żeliwne podnoszą wartość E dla wytrzymałości Fk > > 170 kG/cm2 o ok.…

29.03.2021

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna W nomogramie podany jest przykładowo wymiar d = 54 cm jako minimalny dla zmniejszenia intensywności promieniowania w relacji…

29.03.2021

Tłok hydrauliczny

Tłok hydrauliczny Odkształcenia związane z ruchem fizykalnego ośrodka ciągłego nazywam- sprężystymi, plastycznymi, lepkimi itp. Idąc dalej można przyjmować jako =>:-…

29.03.2021

Próbki przechowywane w wodzie

Próbki przechowywane w wodzie Wartości współczynnika Kri. Z badań E. Bagdanaszwili przytoczonych przez G. D. Ciskrelego wynika, że elementy doświadczalne…

29.03.2021

Rozciąganie cementów

Rozciąganie cementów Ze starszych badań można tu przytoczyć doświadczenia G. Haegermanna, który przy przechowywaniu wodnym otrzymał niższe Rr niż przy…

29.03.2021

Pyły nasiąkliwe

Pyły nasiąkliwe Określone receptą Grafa ilości należy rozumieć łącznie cement plus pyły. Podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie betonu, jakie można osiągnąć…

29.03.2021

Przyczepność zaczynu

Przyczepność zaczynu Przygotowane betony: tłuczniowy, żwirowy i że żwiru parafinowanego są modelami o różnym stopniu jednorodności. Beton tłuczniowy wobec silnego…

29.03.2021

Zaczyn cementowy

Zaczyn cementowy Zaczyn cementowy przygotowany był z cementu portlandzkiego 400. Elementy próbne poddawane były rozciąganiu po 30 dniach twardnienia zapraw.…

29.03.2021

Średni błąd kwadratowy

Średni błąd kwadratowy Średni błąd kwadratowy będący miarą rozrzutu wyników wynosi dla wytrzymałości betonu 15-25%, podczas gdy dla stali zaledwie…

29.03.2021

Wytrzymałość na rozciąganie

Wytrzymałość na rozciąganie W poszukiwaniach swych D. M. Czernienko przeprowadził analizę mikrostruktury wycinków betonu ustalając, że wszystkie rodzaje kruszywa oraz…

29.03.2021

Związki chemiczne zaczynu cementowego

Związki chemiczne zaczynu cementowego Ogólnie biorąc, trzeba mieć na względzie, że związki chemiczne zaczynu cementowego nie występują w przyrodzie w…

29.03.2021

Dodatek kruszywa

Dodatek kruszywa Dodatek kruszywa nie wpływa tu na stan fizyczny zaczynu, umożliwia natomiast stosowanie zaczynów o znacznie większym co przy…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami