Miesiąc: marzec 2021

25.03.2021

Okres schnięcia betonu

Okres schnięcia betonu Woda w czerepie kruszywa może zawsze w pewnym stopniu pozostać chemicznie aktywna, stanowiąc zasób podtrzymujący postęp hydratacji…

25.03.2021

Kruszywo nienasiąkliwe

Kruszywo nienasiąkliwe Kruszywo nienasiąkliwe nie wchłania wody, a woda otacza je błonką. Im bardziej miałkie jest uziarnienie, czyli im większa…

25.03.2021

Podatność na zagęszczanie

Podatność na zagęszczanie Zagęszczanie ma na celu zwiększenie szczelności betonu, a tym samym jego wytrzymałości. W betonach sypkich zagęszczanie jest…

25.03.2021

Wielkość wskaźników wypełnienia

Wielkość wskaźników wypełnienia Wielkość wskaźników wypełnienia warunkuje również mniej lub więcej łatwe mieszanie ,i transportowanie oraz układanie i rozprowadzanie betonu…

25.03.2021

Świeży beton

Świeży beton Świeży beton jest konglomeratem spoiwa i kruszywa z dodatkiem wody który po zmieszaniu podlega zagęszczeniu. Uformowany świeży beton…

25.03.2021

Osiągnięcie odkształcenia granicznego

Osiągnięcie odkształcenia granicznego Najistotniejszym z trzech stanów granicznych podanych wyżej jest stan zniszczenia. Pojęcie to nie jest jednoznaczne, można pod…

25.03.2021

Wymiarowanie elementów zginanych

Wymiarowanie elementów zginanych Wymiarowanie elementów zginanych metodą naprężeń liniowych opiera się na założeniach pracy przekroju w fazie Ha. W oparciu…

25.03.2021

Elementy statycznie niewyznaczalne

Elementy statycznie niewyznaczalne Elementy statycznie niewyznaczalne oraz powiązane przestrzennie w sposób monolityczny posiadają dodatkowy zapas bezpieczeństwa w stosunku do elementów…

25.03.2021

Wartość współczynników bezpieczeństwa

Wartość współczynników bezpieczeństwa Przy obliczaniu konstrukcji sprężonych uwzględnia się jeszcze dwa współczynniki. Ponadto projekt nowej normy przewiduje zmniejszenie wymiarów przekrojów…

25.03.2021

Konieczność sprawdzenia stanu

Konieczność sprawdzenia stanu Konieczność sprawdzenia stanu drugiego i trzeciego wynika z warunków eksploatacji konstrukcji. W stosunku do obecnie stosowanej metody…

25.03.2021

Krzywoliniowy wykres naprężeń

Krzywoliniowy wykres naprężeń Najczęściej będziemy mieli do czynienia z krzywoliniowym wykresem naprężeń w betonie spowodowanym zmiennością współczynnika sprężystości. Stopień tego…

25.03.2021

Zbrojenie samonośne

Zbrojenie samonośne Deskowanie jest podwieszone do zmontowanej i usztywnionej konstrukcji stalowej i kolejno przestawiane na poszczególne kondygnacje lub na poszczególne…

25.03.2021

Tradycyjne deskowania i rusztowania

Tradycyjne deskowania i rusztowania Metody wznoszenia konstrukcji w prefabrykacji i w monolicie konkurują ze sobą w każdej dziedzinie zastosowań. O…

25.03.2021

Połączenia śrubowe

Połączenia śrubowe Inna rzecz, że nie zawsze się to udaje i często projektujemy połączenia mniej sztywne, jednakże o wiele łatwiejsze…

25.03.2021

Dodatki chemiczne

Dodatki chemiczne Dodatki chemiczne w postaci plastyfikatorów pozwalają na zwiększanie urabialności, co w konsekwencji ułatwia uzyskanie większej gęstości betonu, zaś…

25.03.2021

Własności reologiczne betonu

Własności reologiczne betonu Własności reologiczne betonu wyrażające się zmianą w czasie odkształceń i naprężeń, bez zmiany obciążeń zewnętrznych mają oczywiście…

25.03.2021

Wstępne wydłużenia

Wstępne wydłużenia   Wprowadzenie do zwykłego żelbetu zbrojenia o wysokiej wytrzymałości bez wstępnego wydłużenia jest niemożliwe. Aby zostało ono wykorzystane…

25.03.2021

Wielkości wstępnego sprężania

Wielkości wstępnego sprężania Przez odpowiedni dobór wielkości wstępnego sprężania można elementom wykonanym z betonu (a więc z materiału kruchego) zapewnić…

25.03.2021

Zniszczenie zbrojenia rozciąganego

Zniszczenie zbrojenia rozciąganego Aczkolwiek o zniszczeniu zbrojenia rozciąganego decyduje jego wytrzymałość na rozciąganie, za zniszczony element żelbetowy uważa się taki,…

25.03.2021

Wzmocnienie strefy ściskanej

Wzmocnienie strefy ściskanej W takich przypadkach może być celowe wzmocnienie strefy ściskanej prętami stalowymi. przeznaczonymi do pracy na ściskanie. A…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !