Miesiąc: Sierpień 2021

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 15 Wyposażenie chłodni

Wyposażenie chłodni Wyposażenie chłodni składa się z następujących urządzeń: W stropie umieszczone są wyciągi pary wodnej, świetliki dla zapewnienia dostępu…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 16 Naparzanie wyrobów betonowych

Naparzanie wyrobów betonowych W celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych, powodującym np. gwałtowne wysuszenie zewnętrznej powierzchni elementu lub rozmywanie…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 17 Płyta dachowa

Płyta dachowa Normy i ceny jednostkowe za wykonanie 1 sztuki nadproża w zależności od sposobu wykonania i od długości nadproża.…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 18 Doniesienie szkieletu zbrojenia

Doniesienie szkieletu zbrojenia Przy produkcji belek DMS stosuje się zbrojenie, gdyż są to elementy żelbetowe. Toteż pracę zaczyna się od…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 19 Długość belek DMS

Długość belek DMS Belka DMS jest to element żelbetowy prefabrykowany z betonu żwirowego wibrowanego. Belka DMS jest belką stropodachową i…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 20 Orientacyjne normy czasu

Orientacyjne normy czasu Przystępując do pracy robotnik wykonujący dachówkę obowiązany jest sprawdzić codziennie stan i wymiary form oraz urządzeń, którymi…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 21 Warunki wykonywania pustaków

Warunki wykonywania pustaków Do obowiązków jego należy: - ustalenie czynności dla poszczególnych członków grupy przydział pracy, - kontrola wykonawstwa oraz…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 22 Wymiary płyt chodnikowych

Wymiary płyt chodnikowych Dokładne wymiary płyt chodnikowych oraz ich ciężar jak również wskaźniki materiałowe. Przed przystąpieniem do codziennej pracy grupa…

02.08.2021

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 23 Orientacyjne normy czasu

Orientacyjne normy czasu Przy produkcji kostki betonowej na trylinczarce kolejność czynności jest następująca: nasypanie mieszanki do formy, utrzęsienie jej i…

Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 30 Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 31 Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 32
Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 33
Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 34 Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 35 Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 36
Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Orientacyjne normy czasu zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami