Miesiąc: Sierpień 2021

04.08.2021

Twardnienie komórkowych betonów cementowych

Twardnienie komórkowych betonów cementowych Zależnie od użytego spoiwa rozróżnia się pianobetony, gazolu tony i pianogazobetony cementowe, wapienne, gipsowe i magnozjowe.…

04.08.2021

Mieszanka betonu jamistego

Mieszanka betonu jamistego Najprostszą kontrolę zawartości zaczynu w mieszance dokonuje się przesypując mieszankę betonową trzykrotnie z wiadra do wiadra przy…

04.08.2021

Ciężar składników betonu

Ciężar składników betonu Obliczyć ciężar składników betonu i określić proporcję objętościową cementu i kruszywa. Mając określoną uprzednio za- wartość cementu…

04.08.2021

Ciężar objętościowy kruszywa

Ciężar objętościowy kruszywa Betony wykonane z kruszywa dwufrakcjowego mają znacznie mniej wolnych przestrzeni międzyziarnowych aniżeli betony jednofrakcjowe, gdyż zaledwie 21-h27°/o…

04.08.2021

Naparzanie wyrobów

Naparzanie wyrobów Naparzanie wyrobów w miarę możności powinno się odbywać pod ciśnieniem pary nasyconej ok. 8 at n, które zapewnia…

04.08.2021

Naparzania niskoprężne

Naparzania niskoprężne Szczegółowo omówione jest komponowanie składu mieszanki i wykonanie elementów. Oprócz dojrzewania powolnego na powietrzu omówione jest, jako podstawowe…

04.08.2021

Siła działająca na próbkę

Siła działająca na próbkę Przy badaniu wytrzymałości betonu lekkiego siła działająca na próbkę jest kilkakrotnie mniejsza, a tym samym mniejsze…

04.08.2021

Stopień mrozoodporności

Stopień mrozoodporności Stopień mrozoodporności i trwałości na wpływy atmosferyczne lekkich betonów zwięzłych zależy od rodzaju kruszywa i spoiwa, od zawartości…

04.08.2021

Lekkie betony

Lekkie betony Stwierdzono, że lekkie betony o drobnych porach, o wielkości poniżej 0,3 mm (np. mikroporyt) wykazują znaczne podciąganie włoskowate…

03.08.2021

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe Wskutek wczesnego pęcznienia i opóźnionego skurczu betonów lekkich (w porównaniu z betonami zwykłymi) powstają naprężenia wewnętrzne, gdyż beton…

03.08.2021

Technologia żużlobetonów

Technologia żużlobetonów Po utworzeniu Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego obserwuje się dość powszechne stosowanie pianobetonu w budynkach przemysłowych, przede wszystkim do ocieplenia…

03.08.2021

Kruszywo żużlowe

Kruszywo żużlowe Podczas drugiej wojny światowej w USA wybudowano ponad 100 okrętów żelbetowych różnej wielkości, przeważnie oceanicznych frachtowców i pływających…

03.08.2021

Betonowe budowle

Betonowe budowle Grecka wyspa Santorino znana jest z tego, że posiada wyłącznie betonowe budowle z miejscowej „ziemi santorinowej odpowiadającej ze…

03.08.2021

Betony jamiste

Betony jamiste Betony jamiste wykonuje się stosując kruszywo o większym ciężarze objętościowym (np. tłuczeń ceglany) lub kruszywo lekkie oraz niewielką…

03.08.2021

Charakter wypełniacza

Charakter wypełniacza Wielu przypadkach kruszywo zatraca charakter wypełniacza obojętnego pod względem chemicznym, a nabiera cech właściwych spoiwu, dzięki czemu uzyskuje…

03.08.2021

Cegła palona

Cegła palona Betony o ciężarze objętościowym ok. 1800 kG/m3 mają właściwości izolacyjne zbliżone do właściwości ciepłochronnych muru ze zwykłych cegieł…

03.08.2021

Przepisy bezpieczeństwa

Przepisy bezpieczeństwa Po załadowaniu elementów i zabezpieczeniu ich przeciw uszkodzeniom kontrolujący wysyłkę sprawdza ładunek i wystawia świadectwo kontroli technicznej na…

03.08.2021

Transport kołowy bezszynowy

Transport kołowy bezszynowy Rozróżniamy trzy zasadnicze rodzaje transportu wewnętrznego stosowanego w zakładach prefabrykacji: - transport kołowy bezszynowy, - transport kołowy…

03.08.2021

Betoniarz

Betoniarz Po zdjęciu elementu podkład należy dokładnie oczyścić z pozostałości betonu w celu zmniejszenia przyczepności. Przy dalszej produkcji podkład wraz…

02.08.2021

Dodatki chemiczne

Dodatki chemiczne Przy spadku temperatury od + 5 C do zera nie należy jeszcze stosować do betonu żadnych środków przyspieszających…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami