Miesiąc: Sierpień 2021

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 15 Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny o trzech kondygnacjach z płyt pianobetonowych został wykonany w roku 1953 w Związku Radzieckim (Bereźniki na…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 16 Wznoszony mur

Wznoszony mur Do górnej krawędzi desek przymocowane są uchwyty do podnoszenia przyrządu. Wzornik zakłada się na wznoszony mur tak, aby…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 17 Wymagania instrukcji

Wymagania instrukcji Wymagania instrukcji uzupełnione są komentarzem praktycznym opartym na doświadczeniu. Z jednej strony trzeba dbać o to, by ściany…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 18 Przeciwwilgociowa izolacja pozioma

Przeciwwilgociowa izolacja pozioma Przeciwwilgociowa izolacja pozioma i pionowa murów piwnicznych powinna być wykonana szczególnie starannie. Betony komórkowe mają tendencję do…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 19 Betony komórkowe

Betony komórkowe Mury wznoszone są na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej. Do ścian zewnętrznych zaprawy cementowej nie należy w zasadzie stosować…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 20 Wyroby pianobetonowe

Wyroby pianobetonowe Wyroby pianobetonowe stosuje się najczęściej: - do ocieplania dachów i ścian, - jako bloki do ścian zewnętrznych, -…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 21 Bloki ścienne

Bloki ścienne Bloki ścienne o wymiarach 100 X 100 lub 80 X 120 cm wykonane są z betonu trójfrakcjowego niezbrojonego.…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 22 Masa betonowa

Masa betonowa Masę betonową należy układać w deskowaniu równymi warstwami po 20-30 cm. Betonów jamistych nie należy silnie zagęszczać. Wystarczy…

07.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 23 Stwardnienie betonu

Stwardnienie betonu Po stwardnieniu betonu (w ciągu jednej doby przy ciepłej pogodzie) ściągacze wyjmuje się i deskowanie podnosi cokolwiek do…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 24 Bloki do ścian zewnętrznych

Bloki do ścian zewnętrznych Bloki do ścian zewnętrznych mają zwykle jednostronną (od Po upływie roku wprowadzono do stosowania zarządzeniem Ministra…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 25 Ściany z pustaków

Ściany z pustaków Ściany z pustaków i bloków ściennych. W Polsce najbardziej rozpowszechnione są pustaki ścienne Alfa i Muranów oraz…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 26 Lekki beton zwięzły

Lekki beton zwięzły Lekki beton zwięzły zarówno niezbrojony, jak i zbrojony nadaje się do szerszego stosowania w monolitycznych budowlach naziemnych…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 27 Właściwości gazobetonu

Właściwości gazobetonu Aby przyspieszyć wydzielanie się wodoru, dodawano do wody zarobowej 0,5% soli kuchennej. Stwierdzono przy tym, że objętość wydzielonego…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 28 Suszenie powietrzne wyrobów

Suszenie powietrzne wyrobów Po zakończeniu naparzania wyroby usuwa się z autoklawu, wyjmuje z form i przeładowuje na wózki zaopatrzone w…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 29 Proszek aluminiowy

Proszek aluminiowy Podczas wydzielania się wodoru powstają naprężenia wewnętrzne w masie betonowej, gdyż zaprawa rozepchnięta przez gaz jest jak naciągnięta…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 30 Przygotowanie masy gazobetonowej

Przygotowanie masy gazobetonowej Mieszarka do ujednorodnienia suchej mieszanki jest zbiornikiem o pojemności kilkudziesięciu m3, zaopatrzonym w mieszadła i urządzenia pneumatyczne.…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 31 Pyły lotne i żużel

Pyły lotne i żużel Pozostałymi surowcami używanymi w niewielkich ilościach są: gips surowy (CaSCh • 2H20) i proszek aluminiowy. Na…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 32 Autoklawizowany pianobeton wapienny

Autoklawizowany pianobeton wapienny Technologia produkcyjna pianobetonu wapiennego jest zbliżona do znanej od wielu lat technologii produkcji cegły wapienno- krzemowej (program…

06.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 33 Formowanie płyt

Formowanie płyt Formowanie płyt odbywa się w dostatecznie sztywnych formach stalowych. Przygotowanie form polega na ich oczyszczeniu z przywartego pianobetonu…

04.08.2021

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 34 Właściwości fizyczne pianobetonu

Właściwości fizyczne pianobetonu Właściwości fizyczne i mechaniczne pianobetonu powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabl. 4-9. Początek wiązania zaczynu o normalnej…

Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 41 Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 42 Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 43
Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 44
Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 45 Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 46 Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 47
Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Właściwości fizyczne pianobetonu zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami