Miesiąc: Sierpień 2021

19.08.2021

Szpachlowanie ściennej okładziny

Szpachlowanie ściennej okładziny Podkład nanosi się zwykłym sposobem robót tynkarskich w dwóch warstwach ogólnej grubości około 15 mm. Do pierwszej…

19.08.2021

Ubijanie i wygładzanie

Ubijanie i wygładzanie Ubijanie i wygładzanie wykonuje się do czasu wystąpienia na powierzchni mleka cementowego, które ostrożnie usuwa się po…

19.08.2021

Układanie warstwy terrazzowej

Układanie warstwy terrazzowej Układanie warstwy terrazzowej obejmuje następujące czynności: wytyczenie podłogi, ułożenie drewnianych łat i wzorników według linii zaprojektowanego rysunku,…

19.08.2021

Posadzki zwykłe

Posadzki zwykłe Lastrikarz 5 kategorii zaciera warstwę terrazzo i kieruje całą robotą; wspólnie z lastrikarzem 3 kategorii wytycza powierzchnię i…

19.08.2021

Mieszanie ręczne

Mieszanie ręczne Przy dawkowaniu objętościowym należy uważać, aby sposób załadowania składowych materiałów mieszaniny do skrzynek był niezmienny, tzn. aby wysokość…

19.08.2021

Właściwości zaprawy cementowej

Właściwości zaprawy cementowej Trójtlenek chromu przy zagotowaniu nie barwi wody; mocny żółty kolor wody zdradza obecność źle wypłukanych, rozpuszczalnych soli…

19.08.2021

Ochra złocista

Ochra złocista Ochra złocista nadaje cementowym mieszaninom odcienie od jaskrawożółtego do kremowego. Minia żelazna jest to farba mineralna koloru brązowego;…

19.08.2021

Nasiąkliwość skały

Nasiąkliwość skały Nasiąkliwość skały powinna być średnia; grysik ze skał zbitych i mało nasiąkliwych źle się wiąże z zaprawą cementową,…

19.08.2021

Cementy dekoracyjne

Cementy dekoracyjne Cementy kolorowe i białe różnią się między sobą nie tylko kolorem ale i wytrzymałością. Produkowane są dekoracyjne cementy…

19.08.2021

Fluorokrzemian cynowy

Fluorokrzemian cynowy Fluorokrzemian cynowy stosowany jest tak samo, jak magnezowy w roztworze wodnym. Jednak zabarwia on kamień na biało. Fluorokrzemian…

19.08.2021

Specjalny murarz

Specjalny murarz Specjalny murarz zalewa płyty małymi porcjami gotowej zaprawy (program uprawnienia budowlane na komputer). Ponieważ osadzanie okładziny na ścianie…

19.08.2021

Naciśnięcie guzika

Naciśnięcie guzika Na krążek ten nakleja się krążki tarcze, które przyciska się ręcznie do obrabianej powierzchni. Zależnie od rodzaju obróbki…

19.08.2021

Spoinowanie

Spoinowanie W czasie układania muru przygotowuje się następną warstwę okładziny i układa się ją niezwłocznie po ukończeniu pierwszej warstwy muru;…

19.08.2021

Okładzina konstrukcyjna

Okładzina konstrukcyjna Jeżeli warunki budowy nie pozwalają na wykonanie okładziny po zakończonym osiadaniu ścian, należy umożliwić jej osia danie niezależnie…

18.08.2021

Kotwy kamienne

Kotwy kamienne Kotwy kamienne A utworzone są ze specjalnie obrobionych sięgaczy (główek). Wchodzą one w mur z kamienia B albo…

18.08.2021

Licowanie ścian płytami

Licowanie ścian płytami Sposób umocowania gwoździami szczegółów okładziny terakotowej stosowany był w budownictwie greckim VII-VI w. przed naszą erą; na…

18.08.2021

Pionowe i poziome spoiny

Pionowe i poziome spoiny Do umocowywania „rumpowego“ używany jest drut albo inne wiązadła metalowe i. zaprawa. Płyty ceramiczne bywają zaopatrzone…

18.08.2021

Metalowe części

Metalowe części Po umocowaniu okładziny terakotowej przestrzeń między nią a ścianą należy wypełnić zaprawą cementową albo drobnoziarnistym betonem: wyjątek stanowią…

18.08.2021

Okładzina z płyt cementowych

Okładzina z płyt cementowych Licowanie elewacji płytami cementowymi wykonuje się dwoma sposobami. Płyty okładzinowe ustawia się na swoim miejscu i…

18.08.2021

Układanie licówki

Układanie licówki Układanie licówki wykonuje się w następujący sposób. Do licowania należy przystąpić po wymurowaniu ścian i skończonym procesie osiadania.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami