Miesiąc: Sierpień 2021

18.08.2021

Mur cyklopowy

Mur cyklopowy W murze cyklopowym ułożonym z kamieni o kształtach nieregularnych, wykończenie narożników jest trudne i wykonuje się je z…

18.08.2021

Dekoracyjny efekt okładziny

Dekoracyjny efekt okładziny Czyszczenie wykonuje robotnik o niższych kwalifikacjach. Uzyskane z rozbiórki płytki sortuj e się w celu powtórnego ich…

18.08.2021

Oddzielanie się płytek

Oddzielanie się płytek Najpoważniejszą wadą jest odstawanie płytek. Płytki posadzkowe łatwiej oddzielają się od zaprawy niż ścienne, ponieważ porowatość ich…

18.08.2021

Wady wykonania okładziny ściennej

Wady wykonania okładziny ściennej Do licowania ścian stosuje się u nas obecnie najczęściej płytki polewane (glazurowane), do podłóg zaś płytki…

17.08.2021

Posadzki z namiastki linoleum

Posadzki z namiastki linoleum Dla dobrego wykonania posadzki z linoleum konieczne jest rozwinięcie zwojów na podłodze na 3-4 dni przed…

17.08.2021

Układanie stalowych płytek

Układanie stalowych płytek Układanie stalowych płytek tłoczonych z języczkami (rys. 44) wykonuje się w sposób następujący: podłoże betonowe pokrywa się…

17.08.2021

Licowanie sufitów

Licowanie sufitów Licowanie sufitów zaczyna się od założenia znaków kierunkowych. Osadza się je w sposób opisany w § 17, z…

17.08.2021

Osadzanie znaków kierunkowych

Osadzanie znaków kierunkowych Posadzkarz zajmuje się wyłącznie osadzaniem znaków kierunkowych, układaniem Arkuszy mozaiki i wyrównywaniem warstwy zaprawy. Jeden z pomocników…

17.08.2021

Rzędy okładziny

Rzędy okładziny Jeżeli stwierdzone są błędy w wykonaniu muru, to murarz musi je usunąć przed rozpoczęciem licowania (na odbiór ściany…

17.08.2021

Wady dostrzeżone

Wady dostrzeżone Przed ostatecznym utwierdzeniem płytek należy je rozłożyć na całej długości pasa lub jego części. Następnie posadzkarz przyciska z…

17.08.2021

Układanie posadzki

Układanie posadzki Z tego względu ułożenie płytek kierunkowych na zaprawie wykonuje się dopiero po wpasowaniu na sucho płytek między znakami…

17.08.2021

Płytki posadzkowe

Płytki posadzkowe W tablicach: 10 i 11 przytoczone są dane ułatwiające wybór konstrukcji podłogi: w tablicy 10 uszeregowane są właściwości…

17.08.2021

Powierzchnia okładziny

Powierzchnia okładziny Powierzchnię okładziny z wypełnionymi spoinami zmywa się wodą (pędzlem łykowym) i przeciera się wyciśniętym pędzlem. W końcu rozrysowuje…

17.08.2021

Pionowe spoiny

Pionowe spoiny W miejscach przecięcia się sznurów naciąga się według pionu sznury pionowe, które stanowią linie wyznaczające położenie krawędzi okładziny…

16.08.2021

Dokładność płaszczyzny

Dokładność płaszczyzny Płytkę z zaprawą przenosi się poziomo do miejsca ułożenia, ostrożnie, ale szybko doprowadza się ją do położenia pionowego…

16.08.2021

Podnoszenie sznura

Podnoszenie sznura Przez opuszczanie i podnoszenie sznura wzdłuż strun można łatwo i szybko sprawdzić całą powierzchnię i wyznaczyć pożądaną grubość…

16.08.2021

Układanie płytek

Układanie płytek Robota znacznie się komplikuje przy układaniu kolorowych płytek według rysunku, z użyciem dodatkowych płytek orna- mentacyjnych. Licowanie wykonywa…

16.08.2021

Linie boczne

Linie boczne Prostokąt przedstawia powierzchnię jednej ze ścian pomieszczenia. Dolna linia stanowi granicę ściany z podłogą, górna - z sufitem.…

16.08.2021

Organizacja miejsca pracy

Organizacja miejsca pracy Stosunek składników zaprawy wapienno-cementowej oznacza się cyframi 1:1:6 itd. Pierwsza cyfra oznacza objętość cementu, druga - ciasta…

16.08.2021

Mieszanie cementu z piaskiem

Mieszanie cementu z piaskiem W celu przygotowania zaprawy miesza się naprzód na sucho cement i piasek, wymierzone według ustalonej proporcji…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami