Miesiąc: Sierpień 2021

16.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 15 Płytki kolorowe

Płytki kolorowe Płytek kolorowych lub deseniowych tworzących rysunek nadtłukiwać nie należy. Dalsze czynności przy obróbce płytek to przyciosywanie i szlifowanie…

16.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 16 Siatka metalowa

Siatka metalowa Ponieważ bezpośrednie oblicowanie drewnianych powierzchni jest niemożliwe (zaprawa nie trzyma się na nich), przeto licowanie wykonuje się na…

16.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 17 Piasek rzeczny

Piasek rzeczny Do zapraw cementowych stosowanych przy robotach okładzinowych używany jest piasek rzeczny, czysty (kwarcowy) o ziarnach średniej wielkości, zawierający…

16.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 18 Płytki terrazzowo-mozaikowe

Płytki terrazzowo-mozaikowe Płytki terrazzowo-mozaikowe (lastricowe) z powierzchnią szlifowaną i polerowaną wyrabia się formatu 15×15 do 50×50 cm, o grubości od…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 19 Płytki cementowe

Płytki cementowe Płytki wyrabia się z szarego, kolorowego lub barwionego cementu, przy czym są one jednokolorowe lub w deseniach tworzonych…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 20 Terakotowe barwne płytki okładzinowe

Terakotowe barwne płytki okładzinowe Barwa, kształt i wymiary dekoracyjnych płytek majolikowych nie są standaryzowane. Powinny zasadniczo odpowiadać tym samym wymaganiom,…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 21 Krzywizna licowej powierzchni płytki

Krzywizna licowej powierzchni płytki Każdy majster pracujący w dziedzinę dekoracyjnego wykańczania budynków powinien interesować się właściwościami kolorów i może bliżej…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 22 Początek wiązania

Początek wiązania Normy w Rosji ustalają: początek wiązania najwcześniej po 20 minutach, koniec wiązania najpóźniej po 12 godzinach od chwili…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 23 Zmiany w substancji

Zmiany w substancji Wymagania w stosunku do okładzin i zapraw różnią się między sobą. Aby sobie to uświadomić, trzeba koniecznie…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 24 Piękne elewacje

Piękne elewacje W Moskwie piękne elewacje z płytek dekoracyjnych można zobaczyć na przykład na gmachu hotelu „Metropol“ i na dworcu…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 25 Zewnętrzna warstwa

Zewnętrzna warstwa Zewnętrzna warstwa z trwałych materiałów o wystarczającej grubości, ułożona na ścianach, podłogach i innych konstrukcjach, nazywa się okładziną…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 26 Grubość ścian z betonu

Grubość ścian z betonu Grubość ścian z betonu jamistego oraz z żużlobetonu jest jednakowa lub nieco większa niż grubość ścian…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 27 Szczegółowe analizy porównawcze

Szczegółowe analizy porównawcze Szczegółowe analizy porównawcze kosztów ścian z betonu jamistego oraz ścian ceglanych przeprowadził Skramtajew w Rosji. Badań kosztów…

11.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 28 Koszt materiałów

Koszt materiałów Koszt materiałów stanowi ok. 65% ogólnego kosztu budynku, a koszt transportu zewnętrznego, będący częścią kosztu materiałów, wynosi średnio…

07.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 29 Stosowanie lekkich betonów

Stosowanie lekkich betonów Dlatego wykonanie ścian z lekkiego betonu zamiast z cegły daje nie tylko potanienie materiału ściennego, ale powoduje…

07.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 30 Koszt kruszyw

Koszt kruszyw Koszt betonu pumeksowego o przeznaczeniu konstrukcyjnym jest wprawdzie niższy od kosztu betonu glińcowego o 6% do wyrobu bloków…

07.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 31 Płyty ścienne

Płyty ścienne Płyty ścienne wykonuje się z gazobetonu wapiennego o ciężarze objętościowym 700 kG/m8 (odmiana 07) (program uprawnienia budowlane na…

07.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 32 Ciężary elementów i montaż

Ciężary elementów i montaż W kierunku pionowym ramy ustawia się jedną na drugiej na podkładkach z blachy stalowej, dzięki czemu…

07.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 33 Elementy pianobetonowe

Elementy pianobetonowe Niektóre szczegóły produkcji elementów. Elementy pianobetonowe (zbrojone i niezbrojone) do budowy 3-kondygnacjcwego domu mieszkalnego zostały wykonane w wytwórni…

07.08.2021

Szczelność połączenia zdjęcie nr 34 Szczelność połączenia

Szczelność połączenia Szczelność połączenia uzyskuje się dzięki wypełnieniu kanału stykowego żużlobetonem albo zaprawą na kruszywie pianobetonowym, spoinowaniu powierzchni licowej i…

Szczelność połączenia zdjęcie nr 41 Szczelność połączenia zdjęcie nr 42 Szczelność połączenia zdjęcie nr 43
Szczelność połączenia zdjęcie nr 44
Szczelność połączenia zdjęcie nr 45 Szczelność połączenia zdjęcie nr 46 Szczelność połączenia zdjęcie nr 47
Szczelność połączenia zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szczelność połączenia zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szczelność połączenia zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami