Miesiąc: Styczeń 2022

03.01.2022

Transport budowlany zewnętrzny

Celem transportu zewnętrznego jest dostarczanie materiałów, półfabrykatów i konstrukcji do składów i magazynów budowy względnie do wytwórni pomocniczych (wytwórnie poligonowe…

03.01.2022

Cennik najmu sprzętu budowlanego

Ceny „za dzień” odnoszą się do maszyn wynajmowanych bez obsługi etatowej i obowiązują za każdą dobę przebywania maszyn na budowie…

03.01.2022

Pracochłonność montażu

Określenie kosztów napraw bieżących. Aby obliczyć koszt napraw bieżących maszyn budowlanych, konieczne jest, aby dla każdej maszyny istniał plan napraw.…

03.01.2022

Harmonogram wieloletni

Na harmonogramie rocznym wpisuje się datę obsług technicznych OTO-1 i OTO-2, przy czym na następnym lub dalszym harmonogramie rocznym nanosi…

03.01.2022

Warunki maszyn

Dalszymi niekorzystnymi warunkami pracy maszyn budowlanych, a w szczególności drogowych, jest wystawianie ich na działanie wpływów atmosferycznych, opadów itp. oraz…

03.01.2022

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna transportowa (OTT) stanowi zespół czynników zabezpieczających maszynę przed uszkodzeniami w czasie transportu. Obsługa techniczna w okresie docierania (OTD)…

03.01.2022

Konserwacja w czasie pracy

Konserwacja w czasie pracy maszyny (robocza) polega na kontroli temperatury silnika i łożysk, dokręcaniu smarownic kapturowych itp. Konserwacji roboczej dokonuje…

03.01.2022

Efekty mechanizacji

Chociaż dla zwiększenia efektów mechanizacji kompleksowej pożądana jest budowa i dokompletowanie niektórych maszyn budowlanych w podstawowych zespołach, to jednak już…

03.01.2022

Wysokie efekty ekonomiczne

Wysokie efekty ekonomiczne uzyskuje się stosując metodę mechanizacji kompleksowej w niektórych robotach ziemnych opartych na hydromechanizacji. Inny rodzaj robót, które…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami