Miesiąc: Styczeń 2022

04.01.2022

Płytkie wykopy

Płytkie wykopy (o głęb. do około 3,0 m) wykonywane są koparką KM-602 od razu na całą głębokość; przy wykopach głębszych…

04.01.2022

Wykopy pod budynki

Wreszcie zauważyć należy, że oprócz ogólnego projektu organizacji, obejmującego całość robót ziemnych, należy sporządzać - dla wszystkich odcinków, gdzie skoncentrowane…

04.01.2022

Objętości robót ziemnych

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy na podstawie przekrojów podłużnych i poprzecznych dokonać wstępnego obliczenia robót. Poza tym w czasie trwania…

04.01.2022

Wykopy czasowe głębsze

Przykładowo podaje się, iż w budownictwie kolejowym ze względu na obciążenia dynamiczne przebiegających pociągów, pochylenie zboczy wykopów i nasypów wynosi…

04.01.2022

Rozmywanie gruntów

Rozmywanie gruntów jest cechą gruntów w budowlach wodnych polegającą na wypłukiwaniu przez wodę bieżącą cząstek gruntu. Takie rozmywanie może w…

04.01.2022

Umiejętność realizacji budowli ziemnych

Umiejętność realizacji budowli ziemnych, w szczególności inżynierskich, jak wodne, kolejowe, drogowe itp. wymaga znajomości zasad mechaniki gruntów i fundamentowania, a…

04.01.2022

Roboty ziemne

Roboty ziemne, pośród innych rodzajów robót budowlanych, nadają się szczególnie do stosowania różnego rodzaju maszyn i mechanizmów (program uprawnienia budowlane na…

04.01.2022

Udział procentowy robót ziemnych

Zastosowanie dwóch żurawi do równoczesnego podnoszenia jednego elementu podłużnego może się odbywać tylko w obecności osoby odpowiedzialnej za nadzór nad…

04.01.2022

Podpory dodatkowe

Gdy ciężar podnoszonego ładunku przez żuraw jest bliski maksymalnego udźwigu dopuszczalnego dla określonej wielkości wysięgu, należy najpierw próbnie podnieść ładunek…

04.01.2022

Tory taczkowe

Wobec znacznej rozmaitości czynności związanych z transportem budowlanym i robotami załadunkowo-wyładunkowymi oraz różnorodności maszyn i urządzeń stosowanych przy ich wykonaniu,…

04.01.2022

Silniki elektryczne prądu stałego

Rama przy podejmowaniu ładunku uprzednio ułożonego na podkładkach nachylana jest do przodu o 34-5°, co ułatwia podchwycenie prętami wideł ładunku…

04.01.2022

Przenośnik kubełkowy

W kraju produkuje się tzw. hydrauliczne dźwigi samochodowe typu HDS o udźwigu przy wysięgu 3,6 m- 600 kG, a przy…

04.01.2022

Wyładowywanie materiałów sypkich

Materiały przybywające na place budowy można podzielić, zależnie od specyficznych sposobów ich załadowywania i wyładowywania, na następujące podstawowe grupy: materiały…

04.01.2022

Ładowanie materiałów

Ładowanie materiałów na taśmę przenośnika może odbywać się ręcznie i mechanicznie. Przy ręcznym załadowaniu przenośników taśmowych zwykle zatrudnionych jest od…

04.01.2022

Ramy przenośników krótkich

Ramy przenośników krótkich, w szczególności przenośników taśmowych przenośnych (5 i 10 m), są jednoczłonowe, natomiast ramy przenośników przewoźnych dłuższych od…

04.01.2022

Transport ciągły

Dla uzyskania największej wydajności żurawia, polegającej na całkowitym wykorzystaniu czasu pracy, niezbędne jest, aby wszystkie czynności związane z pracą tego…

04.01.2022

Żurawie linowe

W celu przyspieszenia załadowywania i wyładowywania ciężkich prefabrykatów żelbetowych lub elementów stalowych sprzęga się ze sobą dwa bramowe żurawie suwnicowe…

04.01.2022

Żurawie kolejowe

Żurawie kolejowe znajdują zastosowanie również dla celów budowlanych przy scalaniu konstrukcji stalowych przemysłowych oraz przy montażu ciężkich konstrukcji stalowych (np.…

04.01.2022

Żuraw samochodowy

Przykładem nowoczesnego rozwiązania konstrukcyjnego żurawi montażowych wysięgnikowych jest żuraw kołowy na specjalnym podwoziu typu Rosenkranz 200 T (program uprawnienia budowlane na…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !