Miesiąc: Styczeń 2022

05.01.2022

Współczynnik napełniania łyżki

Praca na „długim ramieniu” z reguły wydłuża czas cyklu roboczego, gdyż operator musi pracować ze wzmożoną ostrożnością (obawa uderzenia zbloczem…

05.01.2022

Moc silnika koparki

Moc silnika koparki oblicza się dla gruntów spoistych ciężkich. Stąd też pochodzi, iż przy normalnej łyżce koparka nie wykorzystuje swych…

05.01.2022

Wielkość kąta obrotu nadwozia

Po napełnieniu łyżki urobkiem następuje obrót nadwozia do położenia wyładowania. Nie zaleca się przy tym dokonywania obrotu przed ostatecznym (całkowitym)…

05.01.2022

Stosowanie koparek przedsiębiernych

Stosowanie koparek przedsiębiernych (w większości koparek uniwersalnych z wyposażeniem przedsiębiernym) jest w budownictwie bardzo szerokie, a udział procentowy robót ziemnych…

05.01.2022

Sterowanie koparek

Z punktu widzenia nierównomierności rozkładu nacisku na grunt od gąsienic szczególnie niebezpieczna jest praca koparki na dnie wykopu w gruntach…

05.01.2022

Obrót nadwozia

Obrót nadwozia w stosunku do podwozia odbywa się wokół wydrążonego wału środkowego 1 (wewnątrz którego znajduje się pełny wał 2…

05.01.2022

Mechanizm naporu

Koparki małe o pojemności łyżki poniżej 0,5 m3 często nie mają mechanizmu naporu, a zastępuje go ciężar wysięgnika (z którym…

05.01.2022

Przednia ścianka

Jako dowód konieczności zmiany dotychczasowego głównego parametru koparki przytacza się, że np. w spotykanych na Zachodzie rozwiązaniach konstrukcyjnych koparek o…

05.01.2022

Głębokość spulchniania

Głębokość spulchniania wynosi około 30 cm, zaś szerokość spulchnianego pasa gruntu - 2,4 m. Prędkość transportowa zrywaka na pneumatykach wynosi…

05.01.2022

Pompowanie wody

Pompy stanowią nieodzowne wyposażenie każdej budowli ziemnej (program uprawnienia budowlane na komputer). Podstawą klasyfikacji pomp budowlanych jest sposób przenoszenia wody z…

05.01.2022

Pompy przeponowe

Pompy przeponowe mogą być budowane również jako ssąco-tłoczące, z napędem ręcznym lub mechanicznym. Pompy przeponowe ssąco-tłoczące mogą tłoczyć wodę na…

04.01.2022

Utrwalenia wyznaczonych punktów

Utrwalenia wyznaczonych punktów przecięcia skarp nasypów i wykopów z powierzchnią terenu dokonuje się najczęściej za pomocą ustawienia w tych punktach…

04.01.2022

Spalinowe silniki gaźnikowe

Spalinowe silniki gaźnikowe ze względu na znacznie wyższą cenę paliwa lekkiego (benzyna) w porównaniu z ceną olejów napędowych, jak również…

04.01.2022

Praca koparek jednonaczyniowych

Praca koparek jednonaczyniowych ma charakter cykliczny, powtarzalny, przy czym zasadnicze czynności pracy następują kolejno po sobie, tworząc łącznie cykl roboczy…

04.01.2022

Zapory wodne

Oddzielnym zagadnieniem technologicznym jest wykonywanie nasypów stanowiących istotne części budowli hydrotechnicznych takich, jak zapory wodne, wały ochronne kanałów i inne…

04.01.2022

Soczewki

Przy mechanicznych środkach realizacji robót inaczej też przedstawia się odległość przewozowa, określana w wersji I jako odcinek między środkami ciężkości…

04.01.2022

Dowolna rzędna wykresu mas

Dlatego znalezienie właściwych linii rozdzielczych powinno być poprzedzone próbami różnych rozwiązań, opartymi na analizie techniczno-ekonomicznej oraz na pomocniczych wykresach pokazujących…

04.01.2022

Rozdział mas ziemnych

Wreszcie dodać należy, iż rozdział mas ziemnych powinien odbywać się przy udziale organizatorów robót, aby w najbardziej właściwy sposób zastosować…

04.01.2022

Grunty żwirowe i piaszczyste

Grunty żwirowe i piaszczyste stanowią również dobry materiał do budowy nasypów, są łatwo przesiąkliwe dla wód atmosferycznych, nie gromadzą wilgoci…

04.01.2022

Zawilgocenie podtorza drogowego

Wykonywanie nasypów, w szczególności wysokich i z różnorodnych gruntów, nic mówiąc o specjalnych budowlach hydrotechnicznych (zapory wodne), jest zadaniem niełatwym,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !