Miesiąc: Styczeń 2022

03.01.2022

Cel smarowania lin

Jako uproszczone kryterium stanu technicznego liny stalowej, nadające się do stosowania na budowie, można przyjąć zasadę, iż jeśli ogólna liczba…

03.01.2022

Obliczanie przekroju lin stalowych

Liny trójzwite powstają przez splatanie lin dwuzwitych dookoła rdzenia i noszą nazwę kabli; są one kosztowne i dla maszyn transportowych…

03.01.2022

Liny jednozwite

Liny jednozwite wykonane są z drutów o jednakowej średnicy, splecionych spiralnie w jednej lub kilku koncentrycznych warstwach dookoła centralnego drutu.…

03.01.2022

Urządzenia chwytające

Takimi specyficznymi elementami i podzespołami są: Urządzenia chwytające, czyli zaczepy do zawieszania ładunków wszelkiego rodzaju, przeznaczone do uchwycenia i ujęcia…

03.01.2022

Żurawie bramowe

Żurawie bramowe (portalowe) stosowane są do transportu pionowego, poziomego oraz przemieszczania w granicach powierzchni prostokątnej, której szerokość równa jest użytecznej…

03.01.2022

Maszyny transportu pionowego

Rozwój transportu pionowo-poziomego związany jest w znacznym stopniu z rozwojem stosowania pojemników jako urządzeń do podawania mas plastycznych (zaprawa, masa…

03.01.2022

Transport budowlany

Transport budowlany, stosowany na placach budowy i w wytwórniach pomocniczych, jest odpowiednikiem transportu wewnątrzzakładowego fabrycznego, lecz o znacznie rozwiniętej specyfice.…

03.01.2022

Najprostszy układ

Najprostszy układ w postaci jednotorowego odcinka z kozłem oporowym bez jakiegokolwiek rozwinięcia torów. Przy takim schemacie możliwy jest tylko ruch…

03.01.2022

Lokomotywy spalinowe

Środkami pociągowymi przy transporcie wąskotorowym budowlanym bywają suczęściej lokomotywy spalinowe z siinikami wysokoprężnymi (Diesla) (program uprawnienia budowlane na komputer). Lokomotywy spalinowe…

03.01.2022

Skrajnia budowli

Natomiast wadą kolejek wąskotorowych są zbyt częste naprawy toru oraz nierzadko zdarzające się spadania z szyn środków transportowych. Najczęściej popełnianymi…

03.01.2022

Wady kolei normalnotorowej

Wadami kolei normalnotorowej jako środka transportu budowlanego są duże promienie łuków oraz małe spadki i wzniesienia wymagane przy jej budowie,…

03.01.2022

Dopuszczalne obciążenie taczki

Najwyższe dopuszczalne obciążenie taczki na twardej nawierzchni wynosi 100 kG (nie licząc w tym ciężaru samej taczki). Drogi dla taczek…

03.01.2022

Transportowana maszyna

Pojazdy mają wielkie znaczenie dla ekonomii pracy przewożonych maszyn, bowiem ułatwiając ich przerzuty obniżają tym samym koszty i czynią ich…

03.01.2022

Ciągniki zależnie od budowy

Transport ciągnikowy stosuje się najczęściej przy masowych przewozach materiałów budowlanych, np. z kopalni żwiru i piasku na budowę (program uprawnienia budowlane…

03.01.2022

Samochody wywrotki

Najczęściej stosowanym pochyleniem skrzyni samochodu wywrotki jest przechylanie do tyłu. Taki sposób wyładowania ma samochód wywrotka produkcji krajowej typu Star…

03.01.2022

Silnik wysokoprężny

W kraju znajduje się w produkcji nowy typ samochodu ciężarowego Star-28 ze stałą skrzynią o ładowności 5 T, z silnikiem…

03.01.2022

Konstrukcja samochodu ciężarowego

Transport drogowy wewnętrzny w stosunku do zewnętrznego jest bardziej różnorodny. Stosowane są tu środki transportu zarówno bliskiego, jak i dalekiego,…

03.01.2022

Transport drogowy

Transport drogowy jest najbardziej elastycznym rodzajem transportu, nadającym się w szczególności wszędzie tam, gdzie trzeba przewozić materiały do dużej liczby…

03.01.2022

Czas załadunku

Wreszcie przy wyborze środków transportowych można, dla celów orientacyjnych, kierować się stosunkiem ich czasu jazdy, licząc w obydwu kierunkach (tj),…

03.01.2022

Półfabrykaty i konstrukcje budowlane

Podstawową zasadą transportu budowlanego zewnętrznego jest dążenie do doprowadzenia wszelkich środków tego transportu tak daleko w głąb placu budowy, do…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !