Miesiąc: Styczeń 2022

05.01.2022

Udział spycharek

Jeszcze szersze zastosowanie znajdują spycharki do budowy podtorza drogowego, gdy wykopy i nasypy postępują za sobą kolejno krótkimi odcinkami. Znaczny…

05.01.2022

Największa głębokość kopania

Największa głębokość kopania za pomocą koparki ET-251 wynosi 2,50 m. Przenośnik przejmujący odspajany czerpakami urobek odrzuca go na bok od…

05.01.2022

Kopanie wachlarzowe

Kopanie równoległe odbywa się przy dwóch złączonych przegubowo ramach czerpakowych 3-2 i 2-1 podwieszonych na 2 linach do ukośnie ustawionego…

05.01.2022

Ramy czerpakowe

Największe zastosowanie w budownictwie znajdują koparki wieloczerpakowe kopania podłużnego, są bowiem szeroko stosowane przy kopaniu wszelkiego rodzaju rowów dla ciągów…

05.01.2022

Kierunek pracy koparki chwytakowej

Chwytak opuszcza się na dno rozkopu na linie wyciągowej przy zwolnionej linie chwytakowej (zamykającej) (program uprawnienia budowlane na komputer). Pod wpływem…

05.01.2022

Wyposażenie chwytakowe

Wyposażenie chwytakowe jest, spośród innych wyposażeń koparek jednonaczyniowych, najmniej wydajne (długi cykl roboczy), natomiast w niektórych ważnych dziedzinach budownictwa inżynierskiego…

05.01.2022

Właściwy wykop

Właściwy wykop wykonywało jednocześnie 5 koparek typu E-505 (0,5 m3), przy czym 4 spośród nich miały wyposażenie przedsiębierne, jedna zaś…

05.01.2022

Konieczność przerzutów

Przy wysięgniku tej samej koparki przedłużonym do 13 m i o pochyleniu pod kątem 45° największa głębokość kopania wynosi 7,5…

05.01.2022

Opuszczanie zbieraka

Przy tym sposobie zbierak przeciągany jest po gruncie wzdłuż prostej pochylonej do poziomu o kąt a = 30°, a przechodzącej…

05.01.2022

Praca koparki zbierakowej

Długość liny 3, ustalającej położenie zbieraka zwanej sterującą powinna być tak dobrana, aby zbierak przy podnoszeniu przybierał położenie nieco odchylone…

05.01.2022

Nadwozie koparki

W czasie pracy koparki zbierakowej siły niezbędne do przezwyciężenia oporów występujących przy skrawaniu gruntu nie są przyjmowane przez wysięgnik, lecz…

05.01.2022

Praca z koparką podsiębierną

Praca z koparką podsiębierną musi odbywać się z zachowaniem wzajemnego optymalnego uzależnienia parametrów roboczych koparki i wymiarów rozkopu (wykopu), a…

05.01.2022

Wyposażenie robocze koparki podsiębiernej

Wyposażenie robocze koparki podsiębiernej z przekładniami mechanicznymi składa się z wysięgnika, ramienia, łyżki i układów linowych roboczych. Wysięgnik wykonywany jest…

05.01.2022

Zjazdy i wjazdy

Zjazdy i wjazdy powinny być starannie wyrównane, a przy gruncie gliniastym — wyłożone prowizoryczną podłogą z bali drewnianych. Praktyka wskazuje…

05.01.2022

Zbliżenie drogi transportowej

Zbliżenie drogi transportowej do osi stanowisk roboczych koparki może być wykorzystane dla jednoczesnego podstawiania dwóch środków transportowych zamiast, jak w…

05.01.2022

Praca na maksymalnych parametrach

Przy projektowaniu układu rozkopów w przekroju wykopu należy liczyć się z optymalnym wykorzystaniem parametrów roboczych koparki, a nie, jak to…

05.01.2022

Określenie wysokości rozkopów

Określenie wysokości rozkopów tarasowych i poziomych różni się zasadniczo. Jeżeli rozkop jest tarasowy, to znaczy, że środki transportowe znajdują się…

05.01.2022

Rozkopy poziome

Rozkopy poziome można podzielić na takie, przy których załadowywanie środków transportowych odbywa się w sąsiednim rozkopie oraz takie, przy których…

05.01.2022

Czas załadowania środków transportowych

Do obliczenia liczby środków transportowych stosuje się tzw. wydajność załadunkową. Wydajność załadunkowa różni się od wydajności eksploatacyjnej koparki tym, iż…

05.01.2022

Projektowanie transportu urobku

Przestoje związane z podstawianiem środków transportowych, które wyrażamy współczynnikiem Swśrt, zależą w dużym stopniu od poziomu organizacji robót, a przede…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !