Miesiąc: Czerwiec 2022

01.06.2022

Lepiszcze

Lepiszcze składa się więc z żywicy i utwardzacza, które oddziaływają na siebie, powodując szybkie twardnienie. Żywice epoksydowe są termoutwardzalne, lecz…

01.06.2022

Woda krystalizacyjna

Wskutek wysokiego ciężaru właściwego kruszywa beton ciężki wydaje się chudy przy stosowaniu proporcji Wagowych jego składników. Właściwości betonu rzeczywistych objętościowych…

01.06.2022

Niszczenie przyczepności

Beton, na który działają promienie gamma w dawkach 3×10 rentgenów lub 10 neutronów/mm przy temperaturze 77°C, nie wykazuje żadnych wyraźnych…

01.06.2022

Rozkład temperatury wewnątrz osłony

Thomas stwierdził np., że osłona o grubości 1,4 m ze zbrojeniem przenoszącym naprężenia cieplne może pochłonąć strumień padającej energii 268…

01.06.2022

Osłony betonowe

Osłony betonowe skuteczne są jako ochrona przed promieniowaniem gamma głównie dzięki efektowi rozpraszania Comptona (jedno ze zjawisk, dzięki którym fotony…

01.06.2022

Właściwości izolacyjne

Czasami wymagane jest wykonanie betonu nadającego się do wbijania gwoździ, co można osiągnąć stosując trociny jako wypełniacz (program uprawnienia budowlane na…

01.06.2022

Gęstość pozorna betonu jamistego

Gęstość pozorna betonu jamistego jest obliczona po prostu jako suma gęstości nasypowej kruszywa, w odpowiednim stanie zagęszczenia, zawartości cementu w…

01.06.2022

Beton komórkowy

Beton komórkowy wykazuje wysoką odkształcalność cieplną i wilgotnościową oraz wysoki skurcz (raczej wyższy niż lekki beton kruszywowy o tej samej…

01.06.2022

Składy różnych próbnych mieszanek

Należy wykonać próbną mieszankę o wymaganej urabialności i założonej ilości cementu; zbyt płynna konsystencja, np. o opadzie 75 mm, nie…

01.06.2022

Kruszywo lekkie

Trudność ta spowodowana jest nie tylko przez bardzo wysokie wchłanianie wody przez kruszywo lekkie w niektórych przypadkach dochodzące do 20%…

01.06.2022

Wykowane bloki ścienne

Przegląd właściwości różnych betonów lekkich. Należy podkreślić, że wymienione wartości są przeciętne i nie muszą to być wartości graniczne. Ponadto…

01.06.2022

Zastosowanie tynkowania

Zachowanie się poszczególnych kruszyw znacznie się różni, lecz ogólnie dla kruszywa lekkiego pożądana jest grubsza otulina zbrojenia. Stwierdzono, że pożądane…

01.06.2022

Podstawowe właściwości

Dla danego kruszywa wytrzymałość zwiększa się wraz z gęstością pozorną, lecz zależnie od rodzaju kruszywa, beton o wytrzymałości 20 MN/m2…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami