Miesiąc: Czerwiec 2022

02.06.2022

Kamieniołomy granitu

ABEOKUTA, m. w pd.-zach. Nigerii, stoi. stanu Ogun, nad rz. Ogun; 253,0 tys. mieszk. (1975); przemysł spoż., mat. bud.; eksploatacja…

02.06.2022

Szef zarządu

ABDALAH Abdereinane Ahmed, 1918- 89, polityk Komorów; od 1972 Rady Rządowej Fr. Terytorium Komorów, od 1975 szef niepodległej republiki; 1975-78…

02.06.2022

Długościomierz

DŁUGOŚCIOMIERZ, opt. przyrząd laboratoryjny do pomiarów długości: wymiarów zewn. (d.A. pionowy) oraz średnic otworów (d.A. poziomy). ABBEGO LICZBA, wielkość charakteryzująca…

02.06.2022

Abakan

ABAKAN, rz. w azjat. części Federacji Ros., 1. dopływ Jeniseju; dł. 514 km; uchodzi do Zbiornika Krasnojarskiego. ABAKAN, m. w…

02.06.2022

Pierwsza litera alfabetu

A, pierwsza litera alfabetu lac. (i poi.), pochodząca poprzez gr. A (alfa) od fenickiej (pólnocno-zachodnio-semickiej) litery ‘dlep; oznacza ustną samogłoskę…

01.06.2022

Objętość kruszywa

Te proporcje mieszanki przelicza się na objętości absolutne i objętość zajmowaną przez każdy ze składników wyraża się jako procent całkowitej…

01.06.2022

Kruszywo kanciaste

Ponieważ dla danego stosunku wodno-cementowego stosując kruszywo kanciaste uzyskuje się wyższą wytrzymałość na zginanie niż przy zastosowaniu kruszywa o ziarnach…

01.06.2022

Odpowiednie korekty

Wartości podane w tych tablicach uzyskano dla kruszywa zawierającego 30% ziaren przechodzących przez sito 4,76 mm (wg norm BS), dla…

01.06.2022

Linia pionowa

Wielokrotnie podkreślano już, że nie istnieje uziemienie idealne, lecz powinno się dobrać proporcje będącego do dyspozycji materiału w ten sposób,…

01.06.2022

Dobór proporcji mieszanki

W pewnych przypadkach betoniarka może więc być używana przy wykorzystaniu jedynie ułamka swojej objętości, w miarę możliwości należy tego unikać,…

01.06.2022

Wartości dla kruszywa

Wartości dla kruszywa, którego maksymalne ziarna nie przekraczają 38,1 mm, dla kruszywa o maksymalnych ziarnach 19,05 mm. Zawiera dane opracowane…

01.06.2022

Uziarnienie i rodzaj kruszywa

Ponadto stosowanie grubszych frakcji oznacza, że należy mieć większą liczbę pryzm segregowanego kruszywa i wobec tego dozowanie staje się odpowiednio…

01.06.2022

Maksymalny wymiar kruszywa

Jeśli beton ma być poddany agresji chemicznej, konieczne jest zastosowanie  odpowiedniego cementu, lecz jeśli jedynym warunkiem trwałości jest odporność na…

01.06.2022

Zmienność wytrzymałości cementu

Na dużych budowach istnieje możliwość wyeliminowania dużej części tej zmienności przez uzyskiwanie cementu z jednego tylko źródła, co umożliwia wykorzystanie…

01.06.2022

Redukcja współczynnika rozrzutu

Czynniki powodujące te różnice nie są jasne, lecz powodem ich może być prawdopodobnie mniejsza zmienność próbek walcowych w porównaniu z…

01.06.2022

Wartość odchylenia standardowego

Jeśli założy się stałe odchylenie standardowe, to znając szacunkową wartość odchylenia standardowego o dla jednej mieszanki, można obliczyć wytrzymałość średnią…

01.06.2022

Absolutna granica

Podejście reprezentowane przez normę amerykańską z 1971 r. (Building Code of the American Concrete Institute) oparte jest w zasadzie na…

01.06.2022

Partia cementu

Rozpatrzone zostaną teraz poszczególne czynniki wymienione oraz kolejne decyzje aż do ostatecznego doboru proporcji mieszanki. Jest to jedna z najważniejszych…

01.06.2022

Wartości ograniczające

Wartości ograniczające mogą pokrywać pewien zakres właściwości betonu, przy czym najbardziej powszechnie stosowane są następujące: „minimalna” wytrzymałość na ściskanie wynikająca…

01.06.2022

Urządzenia dozujące

Podana definicja podkreśla dwa wymagania, a mianowicie, że beton musi mieć odpowiednio określone minimalne właściwości oraz musi być wyprodukowany w…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami