Miesiąc: Styczeń 2020

15.01.2020

Procesy inwestycyjne tajniki działania

Procesy inwestycyjne tajniki działania Poszczególni inwestorzy zajmujący się dzisiaj strefą budowlaną starają się opierać swoją strategię działania, na kilku różnych…

15.01.2020

Minikoparka też się sprawdzi

Minikoparka też się sprawdzi Warto dzisiaj zwrócić uwagę, na fakt, że mniejsze place budowy nie wymagają od razu zastosowania ciężkiego…

14.01.2020

Naturalne materiały kamienne

Naturalne materiały kamienne Naturalne materiały kamienne stosowane w budownictwie otrzymywane są przez sztuczne rozdzielanie skał i odpowiednią obróbkę lub też…

14.01.2020

Toksyczność

Toksyczność Pod wpływem ognia lub promieniowania cieplnego materiały budowlane mogą wydzielać szkodliwe dla ludzi i zwierząt opary lub dymy (uprawnienia…

14.01.2020

Palność materiałów

Palność materiałów Terminem tym określa się podatność materiału na zapalanie się (uprawnienia budowlane). Zapalanie się następuje pod działaniem zewnętrznego ognia…

14.01.2020

Kruchość

Kruchość Kruchość jest przeciwieństwem ciągliwości i charakteryzuje się tym, że materiał ulega nagłemu zniszczeniu bez wyraźnych odkształceń poprzedzających zwykle zniszczenie…

14.01.2020

Inne cechy fizyczne i fizykochemiczne

Inne cechy fizyczne i fizykochemiczne Inne cechy fizyczne i fizykochemiczne, jak np. odporność na zmianę barwy pod działaniem słońca, właściwości…

14.01.2020

Rozszerzalność cieplna

Rozszerzalność cieplna Pod wpływem zmian temperatury zmieniają się własności materiału (uprawnienia budowlane). Między innymi zmieniają się jego wymiary liniowe i…

14.01.2020

Przesiąkliwość (przepuszczalność)

Przesiąkliwość (przepuszczalność) W odróżnieniu od poprzednich zjawisk przesiąkliwość jest rodzajem zawilgocenia występującym w materiale pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (uprawnienia budowlane).…

14.01.2020

Sorpcja

Sorpcja Sorpcja jest zjawiskiem kompleksowym charakteryzującym się zdolnością pochłaniania przez materiał pewnego czynnika, np. pary wodnej znajdującej się w powietrzu,…

14.01.2020

Nasiąkliwość

Nasiąkliwość   Nasiąkliwość jest to zdolność pochłaniania przez materiał wody przy ciśnieniu atmosferycznym i jest jednym z decydujących czynników, świadczących…

14.01.2020

Nadmierna nasiąkliwość materiałów

Nadmierna nasiąkliwość materiałów Nadmierna nasiąkliwość materiałów może spowodować, że w warunkach zimowych wskutek zamarzania wody w porach wystąpi rozsadzanie materiału…

14.01.2020

Cechy techniczne materiałów budowlanych

Cechy techniczne materiałów budowlanych W budownictwie stosuje się wiele różnych materiałów. Materiały te, aby mogły należycie spełniać swe przewidziane funkcje…

14.01.2020

Transport i montaż

Transport i montaż Transport skrzyń z wytwórni na miejsce budowy wymaga prawidłowego załadowania ich na naczepy, tj. takiego ustawienia, aby…

14.01.2020

Agregat do ciągłego betonowania skrzyń

Agregat do ciągłego betonowania skrzyń Składa się on z rdzenia, ruchomej zewnętrznej części kształtującej z pojemnikiem do betonu, wibratora wgłębnego…

14.01.2020

Usterka prefabrykacji

Usterka prefabrykacji W wypadku usterek prefabrykacji i montażu oraz niewłaściwych kitów (mało rozciągliwych) wykonane styki nie chronią w dostatecznej mierze…

14.01.2020

Izolacja złącz i spoin

Izolacja złącz i spoin Styki pionowe między elementami przestrzennymi, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, nie mają znaczenia konstrukcyjnego — przeciwnie…

14.01.2020

Elementy przestrzenne schodowe

Elementy przestrzenne schodowe Konstrukcja ścian skrzyni klatki schodowej w zasadzie nie różni się od konstrukcji ścian elementów ,,na pokój” (uprawnienia…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami