Miesiąc: Styczeń 2020

17.01.2020

Wyroby magnezytowe

Wyroby magnezytowe Cegły magnezytowe formuje się z wypalonego przy temperaturze powyżej 1300°C i zmielonego minerału magnezytu z domieszką magnezytu kaustycznego…

17.01.2020

Glina ogniotrwała

Glina ogniotrwała Wyroby kwasoodporne wykonywa się w 2 gatunkach: gatunek I produkowany jest dla przemysłu kwasu siarkowego, gatunek II —…

17.01.2020

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna Przewodność cieplna wyrobów ogniotrwałych odgrywa istotną rolę w przypadku, gdy mur ogniotrwały jest przegrodą chroniącą przed uchodzeniem ciepła…

17.01.2020

Ciężar objętościowy i porowatość

Ciężar objętościowy i porowatość Ciężar objętościowy materiałów ogniotrwałych waha się w znacznych granicach. Najmniejszy ciężar objętościowy mają lekkie wyroby szamotowe,…

17.01.2020

Właściwości podstawowe

Właściwości podstawowe Mur ogniotrwały palenisk, kanałów oraz trzonów pieców przemysłowych, na który działają roztopione metale, szkło i żużle lub przepływają…

17.01.2020

Badanie kwadrateli

Badanie kwadrateli Badanie kwadrateli można przeprowadzać stosując te same sposoby jak przy kaflach zwykłych (uprawnienia budowlane). Płytki ścienne szkliwione fajansowe…

17.01.2020

Kafle zwykłe

Kafle zwykłe Według PN-58/B-12041 kafle te wyrabiane są z gliny zwykłej lub ogniotrwałej odpowiednio schudzonej (uprawnienia budowlane). Ze względu na…

17.01.2020

Sączki (dreny)

Sączki (dreny) Są to krótkie rury ceramiczne przeznaczone przeważnie do układania kanałów odwadniających, do których woda z otaczającego gruntu dostaje…

17.01.2020

Dachówki zakładkowe ciągnione

Dachówki zakładkowe ciągnione Dachówki zakładkowe mają żłobki i występy przy krawędziach podłużnych, zaś od strony tylnej — nosek do zaczepiania…

17.01.2020

Pustaki w stanie powietrzno-suchym

Pustaki w stanie powietrzno-suchym Pustaki w stanie powietrzno-suchym powinny wytrzymywać obciążenie 150 kG, działające na całą powierzchnię górną pustaka. Pustaki…

17.01.2020

Licówki

Licówki Do gzymsów produkowane są na zamówienie licówki zwane ukosami, podkówkami, żłobkami i łzawnikami (uprawnienia budowlane). Ponieważ licówki specjalne mają…

17.01.2020

Cegły pustakowe

Cegły pustakowe Cegły pustakowe do murów (pustaki). W dążeniu do polepszenia właściwości izolacyjnych i obniżenia kosztów budowy w ostatnich kilku…

17.01.2020

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na ściskanie wg PN/B-12002 bada się jak następuje (uprawnienia budowlane). Próbkę formuje się przez zlepienie otrzymanych…

17.01.2020

Cegły porowate

Cegły porowate Są to cegły wypalane z domieszką trocin (stąd nazwa trocinówka), miału węglowego lub proszku torfowego; domieszki te spalają…

17.01.2020

Postępowanie przy odbiorze

Postępowanie przy odbiorze Postępowanie przy odbiorze składa się z odbioru ilościowego i jakościowego. Cała partia przeznaczona do odbioru powinna być…

17.01.2020

Warstwa osadu

Warstwa osadu Dyskwalifikuje cegłę warstwa osadu, który daje się łatwo zgarniać lub który przesłania całkowicie barwę pierwotną (uprawnienia budowlane). Jeżeli…

17.01.2020

Cechy fizyko-chemiczne

Cechy fizyko-chemiczne Należą tu: nasiąkliwość wagowa, odporność na zamrażanie, ciężar objętościowy, nasiąkliwość objętościowa, stopień nasycenia, możliwość pojawienia się wykwitów i…

17.01.2020

Wypalanie wyrobów ceramicznych

Wypalanie wyrobów ceramicznych Wyroby ceramiczne przeznaczone do wypalania muszą być dostatecznie wysuszone, aby w czasie wypalania nie paczyły się i…

17.01.2020

Suszenie surówki

Suszenie surówki Wyroby formowane z masy półsuchej nie potrzebują suszenia; mogą być wypalane bezpośrednio po opuszczeniu prasy (uprawnienia budowlane). Natomiast…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami