Miesiąc: Styczeń 2020

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 15 Wyroby magnezytowe

Wyroby magnezytowe Cegły magnezytowe formuje się z wypalonego przy temperaturze powyżej 1300°C i zmielonego minerału magnezytu z domieszką magnezytu kaustycznego…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 16 Glina ogniotrwała

Glina ogniotrwała Wyroby kwasoodporne wykonywa się w 2 gatunkach: gatunek I produkowany jest dla przemysłu kwasu siarkowego, gatunek II —…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 17 Przewodność cieplna

Przewodność cieplna Przewodność cieplna wyrobów ogniotrwałych odgrywa istotną rolę w przypadku, gdy mur ogniotrwały jest przegrodą chroniącą przed uchodzeniem ciepła…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 18 Ciężar objętościowy i porowatość

Ciężar objętościowy i porowatość Ciężar objętościowy materiałów ogniotrwałych waha się w znacznych granicach. Najmniejszy ciężar objętościowy mają lekkie wyroby szamotowe,…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 19 Właściwości podstawowe

Właściwości podstawowe Mur ogniotrwały palenisk, kanałów oraz trzonów pieców przemysłowych, na który działają roztopione metale, szkło i żużle lub przepływają…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 20 Badanie kwadrateli

Badanie kwadrateli Badanie kwadrateli można przeprowadzać stosując te same sposoby jak przy kaflach zwykłych (uprawnienia budowlane). Płytki ścienne szkliwione fajansowe…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 21 Kafle zwykłe

Kafle zwykłe Według PN-58/B-12041 kafle te wyrabiane są z gliny zwykłej lub ogniotrwałej odpowiednio schudzonej (uprawnienia budowlane). Ze względu na…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 22 Sączki (dreny)

Sączki (dreny) Są to krótkie rury ceramiczne przeznaczone przeważnie do układania kanałów odwadniających, do których woda z otaczającego gruntu dostaje…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 23 Dachówki zakładkowe ciągnione

Dachówki zakładkowe ciągnione Dachówki zakładkowe mają żłobki i występy przy krawędziach podłużnych, zaś od strony tylnej — nosek do zaczepiania…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 24 Pustaki w stanie powietrzno-suchym

Pustaki w stanie powietrzno-suchym Pustaki w stanie powietrzno-suchym powinny wytrzymywać obciążenie 150 kG, działające na całą powierzchnię górną pustaka. Pustaki…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 25 Licówki

Licówki Do gzymsów produkowane są na zamówienie licówki zwane ukosami, podkówkami, żłobkami i łzawnikami (uprawnienia budowlane). Ponieważ licówki specjalne mają…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 26 Cegły pustakowe

Cegły pustakowe Cegły pustakowe do murów (pustaki). W dążeniu do polepszenia właściwości izolacyjnych i obniżenia kosztów budowy w ostatnich kilku…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 27 Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na ściskanie wg PN/B-12002 bada się jak następuje (uprawnienia budowlane). Próbkę formuje się przez zlepienie otrzymanych…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 28 Cegły porowate

Cegły porowate Są to cegły wypalane z domieszką trocin (stąd nazwa trocinówka), miału węglowego lub proszku torfowego; domieszki te spalają…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 29 Postępowanie przy odbiorze

Postępowanie przy odbiorze Postępowanie przy odbiorze składa się z odbioru ilościowego i jakościowego. Cała partia przeznaczona do odbioru powinna być…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 30 Warstwa osadu

Warstwa osadu Dyskwalifikuje cegłę warstwa osadu, który daje się łatwo zgarniać lub który przesłania całkowicie barwę pierwotną (uprawnienia budowlane). Jeżeli…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 31 Cechy fizyko-chemiczne

Cechy fizyko-chemiczne Należą tu: nasiąkliwość wagowa, odporność na zamrażanie, ciężar objętościowy, nasiąkliwość objętościowa, stopień nasycenia, możliwość pojawienia się wykwitów i…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 33 Wypalanie wyrobów ceramicznych

Wypalanie wyrobów ceramicznych Wyroby ceramiczne przeznaczone do wypalania muszą być dostatecznie wysuszone, aby w czasie wypalania nie paczyły się i…

17.01.2020

Suszenie surówki zdjęcie nr 34 Suszenie surówki

Suszenie surówki Wyroby formowane z masy półsuchej nie potrzebują suszenia; mogą być wypalane bezpośrednio po opuszczeniu prasy (uprawnienia budowlane). Natomiast…

Suszenie surówki zdjęcie nr 41 Suszenie surówki zdjęcie nr 42 Suszenie surówki zdjęcie nr 43
Suszenie surówki zdjęcie nr 44
Suszenie surówki zdjęcie nr 45 Suszenie surówki zdjęcie nr 46 Suszenie surówki zdjęcie nr 47
Suszenie surówki zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Suszenie surówki zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Suszenie surówki zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami