Miesiąc: Styczeń 2020

14.01.2020

Zbrojenie ścian między słupami

Zbrojenie ścian między słupami Zbrojenie ścian między słupami stosuje się konstrukcyjne z prętów stalowych 0 3 mm tworzących siatkę prostokątną…

14.01.2020

Elementy monolityczne

Elementy monolityczne Konstrukcja ścian zewnętrznych może być dwuwarstwowa lub jednowarstwowa (uprawnienia budowlane). W ZSRR w domach do 5 kondygnacji ściany…

14.01.2020

Wymagania konstrukcyjne

Wymagania konstrukcyjne Przystępując do opracowania konstrukcji budynku z elementów przestrzennych należy przede wszystkim rozpatrzyć możliwe schematy oparcia tych elementów jeden…

14.01.2020

Roboty montażowe i wykończeniowe

Roboty montażowe i wykończeniowe Roboty montażowe i wykończeniowe sprowadzają się do wykonania połączeń z sąsiednimi elementami, wypełnienia spoin i ich…

14.01.2020

Odbiór geodezyjny

Odbiór geodezyjny Odbiór geodezyjny każdej zmontowanej kondygnacji stanowi o dopuszczeniu do kontynuowania montażu na następnej kondygnacji (uprawnienia budowlane). Zaletami tej…

14.01.2020

Trasowanie osi ścian nośnych

Trasowanie osi ścian nośnych Trasowanie osi ścian nośnych (tzw. osi głównych) dokonuje się na powierzchni stropu stanu zerowego, przy pomocy…

14.01.2020

Montaż konstrukcji szkieletowych

Montaż konstrukcji szkieletowych Montaż konstrukcji szkieletowych przeprowadza się stosując specjalne obejmy stalowe, zamocowane do obu końców łączonego słupa (uprawnienia budowlane).…

14.01.2020

Integralna część koncepcji

Integralna część koncepcji Integralną częścią koncepcji konstrukcji budynków z prefabrykatów są również rozwiązania montażowe dotyczące: — haków lub innych uchwytów…

14.01.2020

Racjonalne wykorzystywanie urządzeń

Racjonalne wykorzystywanie urządzeń Podobnego rodzaju znaczenie dla racjonalnego wykorzystania urządzeń produkcyjnych i transportowych (dźwigników, suwnic), wymiarów hal produkcyjnych (uprawnienia budowlane),…

14.01.2020

Podstawowy gabaryt

Podstawowy gabaryt Projektowanie części wystających poza podstawowy gabaryt utrudnia produkcję i czyni prefabrykaty małoodpornymi na uszkodzenia w transporcie (uprawnienia budowlane).…

14.01.2020

Produkcja metodami mieszanymi

Produkcja metodami mieszanymi Stosowane są czasami łączone metody produkcyjne, jak np. agregatowo-taśmowe (uprawnienia budowlane). Metoda ta znajduje zastosowanie częstokroć przy…

14.01.2020

Produkcja taśmowa (potokowa)

Produkcja taśmowa (potokowa) Produkcja taśmowa, czerpiąca wzory organizacyjne z innych dziedzin wytwórczości przemysłowej, polega na rozczłonkowaniu procesu produkcyjnego na szereg…

14.01.2020

Formy uchylne i odwracalne

Formy uchylne i odwracalne W zakładach stałych, celem lepszego wykorzystania powierzchni w halach produkcyjnych, w metodzie stendowej stosowane są formy…

14.01.2020

Składy kruszywa

Składy kruszywa Składy kruszywa w nowoczesnych zakładach prefabrykacji są z reguły wyposażone w urządzenia mechaniczne do rozładunku wagonów, transportu kruszywa…

14.01.2020

Koszty dalekiego transportu prefabrykatów

Koszty dalekiego transportu prefabrykatów Aby uniknąć kosztów dalekiego transportu prefabrykatów wytwórnie te lokalizowane są na terenie wznoszonej inwestycji (osiedla), a…

14.01.2020

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne Pierwszym krokiem w uprzemysłowieniu instalacji elektrycznych było wprowadzenie przewodów wtynkowanych zamiast podtynkowych, co wyeliminowało pracochłonne wykuwanie bruzd dla…

14.01.2020

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania Uprzemysłowienie budownictwa dało również asumpt do opracowania różnych koncepcji centralnego ogrzewania, dostosowanych do założeń ulepszonego wykonawstwa (uprawnienia…

14.01.2020

Nowsze rozwiązania węzłów instalacyjnych

Nowsze rozwiązania węzłów instalacyjnych Nowsze rozwiązania węzłów instalacyjnych, stosowane obecnie w budynkach wielkoblokowych i wielkopłytowych w Polsce (typ WŁK-C-62) wyrabiane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami