Miesiąc: Grudzień 2020

03.12.2020

Amplitudy rzeczywiste

Amplitudy rzeczywiste Amplitudy rzeczywiste nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych; stanowi to o przydatności fundamentu. Naciski na grunt znajdujemy - jako…

03.12.2020

Maszyna ustawiona na fundamencie

Maszyna ustawiona na fundamencie Zadaniem fundamentu pod maszynę jest przenieść na grunt wszelkie obciążenia wywołane przez maszynę. Obciążenia te powodują…

02.12.2020

Stężane poprzecznie prętami stalowymi

Stężane poprzecznie prętami stalowymi Kilka typowych przekrojów prefabrykatów mostowych. Beleczki są układane obok siebie i stężane poprzecznie prętami stalowymi zakończonymi…

02.12.2020

Uzbrojenie zakończone w formie spirali

Uzbrojenie zakończone w formie spirali Sprężenia dokonuje się grupowo na ułożonych w stosy podkładach. Konstrukcja i sposób wykonania podkładów Freyssineta.…

02.12.2020

Słupy na dnie

Słupy na dnie Dla podtrzymania przekrycia zbiornika stosuje się często słupy ustawione na dnie (program uprawnienia budowlane na komputer). Powstaje…

02.12.2020

Rurociągi biegnące na ziemi

Rurociągi biegnące na ziemi Rurociągi biegnące na ziemi muszą niekiedy przechodzić przez przeszkody specjalnymi akweduktami. Przykładem tego mc ze być…

01.12.2020

Monolityczność konstrukcji

Monolityczność konstrukcji Najprostszą metodą łączenia ustroju nośnego jest sprężenie za pomocą kabli umieszczonych w kanałach otwartych usytuowanych między poszczególnymi elementami…

01.12.2020

Hala centralna

Hala centralna Dookoła hali centralnej biegnie pasaż o stałej szerokości, co stworzyło konieczność oparcia części wspornikowych ram (podtrzymujących przekrycie pasażu)…

01.12.2020

Płyty żebrowe

Płyty żebrowe Dźwigary, przykryte górą i dołem płytami żebrowymi, tworzą w swym wnętrzu kanały klimatyzacyjne. Montaż dźwigarów powierzchniowych na rusztowaniu…

01.12.2020

Ustrój nośny hali kotłów

Ustrój nośny hali kotłów Przykładem wysokiej ramy składanej z drobnych segmentów może być ustrój nośny hali kotłów w Vasa w…

01.12.2020

Łączenie elementów przez sprężenie

Łączenie elementów przez sprężenie W konstrukcjach tego rodzaju może być z powodzeniem wykorzystane łączenie poszczególnych elementów przez sprężone. Przykladem takiej…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami