Miesiąc: Grudzień 2020

09.12.2020

Blachy ślizgowe

Blachy ślizgowe Przy większych naciskach kół suwnicy potrzebne jest wzmocnienie szyn (pod stopką) ciągłą blachą grubości 20 mm, ułożoną nie…

09.12.2020

Zamocowania stałe

Zamocowania stałe Z uwagi na szkodliwość następstw, wynikających z braku wnikliwego uwzględnienia przedstawionych wymagań, konieczne jest prawidłowe projektowanie konstrukcyjno-wytrzymałościowe nie…

08.12.2020

Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe Do obliczenia ciągłych belek podsuwnicowych wieloprzęslowych o jednakowych rozpiętościach przęseł l oraz do sporządzania wykresów obwiedni maksymalnych momentów…

08.12.2020

Wartości obciążeń ruchomych

Wartości obciążeń ruchomych Na całość obciążenia belki podsuwnicowej składa się obciążenie stałe od ciężaru własnego belki wraz z torem oraz…

08.12.2020

Końce belek prefabrykowanych

Końce belek prefabrykowanych Strzemiona stosuje się tylko zamknięte, najczęściej podwójne, tzn. czteroramienne, o średnicy co najmniej 8 mm. Do zbrojenia…

08.12.2020

Wpływ sił poziomych

Wpływ sił poziomych Wymienione ciężary i siły przyjmuje się dla określonych suwnic i ich rozpiętości z katalogów suwnic. Są to…

08.12.2020

Pozostawienie prześwitu

Pozostawienie prześwitu Między poziomem chodnika a dolnym obrysem konstrukcji przekrycia wymagane jest pozostawienie prześwitu co najmniej 1,80 m, aby zapewnić…

07.12.2020

Rodzaje suwnic i ich torów

Rodzaje suwnic i ich torów W zależności od potrzeb i przeznaczenia, stosowane są różne rodzaje suwnic, poruszających się po odpowiednich…

07.12.2020

Konstrukcja i zbrojenie fundamentu

Konstrukcja i zbrojenie fundamentu Jako materiał dla fundamentów pod młoty stosowany jest beton marki 170 lub 200. Zbrojenie takiego fundamentu…

07.12.2020

Fundamenty ramowe z prefabrykatów

Fundamenty ramowe z prefabrykatów Drgania własne fundamentu są zdecydowanie niższe od drgań wzbudzających w czasie normalnej pracy maszyny (program uprawnienia…

07.12.2020

Fundament na palach

Fundament na palach Ze względu na słaby grunt zdecydowano się posadowić fundament na palach. Aby zapobiec ruchom poziomym, wykonano po…

07.12.2020

Rygiel ramy poprzecznej

Rygiel ramy poprzecznej Oba momenty wyjściowe powodują ściskanie wewnętrznych powierzchni belek (program uprawnienia budowlane na komputer). Rygiel ramy poprzecznej II-II…

04.12.2020

Obliczanie amplitud drgań poziomych stołu

Obliczanie amplitud drgań poziomych stołu Ponadto przy obliczaniu amplitud drgań poziomych stołu jako całości należy przyjmować, że siła odśrodkowa generatora…

04.12.2020

Obliczenie amplitud drgań wymuszonych

Obliczenie amplitud drgań wymuszonych Pociąga to za sobą konieczność rozczłonowania fundamentu; kształt jednego z takich ramowych fundamentów. Niedostateczni sztywność konstrukcji…

04.12.2020

Łożysko stojące na ryglu

Łożysko stojące na ryglu Trudności jednak obliczenia takiej konstrukcji spowodowały, że traktuje się go jako zespół poprzecznych ram płaskich. Każdą…

04.12.2020

Szereg uproszczeń

Szereg uproszczeń Pierwsze rozwiązanie teoretyczne uwzględniające bezwładność bryły gruntu znajdującej się pod fundamentem i wykonującej drgania pod wpływem sił bezwładności…

04.12.2020

Liczba drgań wzbudzających

Liczba drgań wzbudzających Trzeba było uciec się do niezwykłego, wobec niskiej liczby drgań wzbudzających, rozwiązania: zastosować bardzo niskie strojenie (bardzo…

03.12.2020

Powierzchnia pod ramą maszyny

Powierzchnia pod ramą maszyny Powierzchnię pod ramą maszyny uzbrojono siatką 0 12 mm co 20 cm. Widoczna jest ścianka o…

03.12.2020

Betonowanie fundamentów

Betonowanie fundamentów Betonowanie fundamentów powinno być prowadzone bez przerw (program uprawnienia budowlane na komputer). Zbrojenie górnej powierzchni fundamentu należy układać…

03.12.2020

Rozrzedzanie się gruntu pod fundamentami

Rozrzedzanie się gruntu pod fundamentami Jeśli fundament ustawiony został na nawodnionym gruncie sypkim lub mało spoistym o minimalnym zagęszczeniu, wówcząs…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !