Miesiąc: Grudzień 2020

14.12.2020

Estakady wyładowcze

Estakady wyładowcze Zbrojenie daje się symetryczne z uwagi na to, że dowolna komora zasobnika może zostać w dowolnym czasie opróżniona.…

14.12.2020

Wywrotnica bębnowa

Wywrotnica bębnowa Wywrotnica bębnowa jest najbardziej uniwersalnym i najwydajniejszym urządzeniem wyładowczym. Za pomocą tej wywrotnicy można rozładowywać węglarki czteroosiowe o…

14.12.2020

Urządzenia pomocnicze wywrotnicy czołowej

Urządzenia pomocnicze wywrotnicy czołowej W obliczeniach konstrukcji zasobnika poza obciążeniem węglem i parciem ziemi uwzględnia się obciążenie parowozem. Urządzeniami pomocniczymi…

14.12.2020

Wywrotnica czołowa

Wywrotnica czołowa Wywrotnica czołowa może rozładowywać tylko pojedyncze wagony dwuosiowe o ciężarze brutto nie przekraczającym 40 T, mające uchylną ścianę…

14.12.2020

Młyny średniobieżne

Młyny średniobieżne Na gruntach słabych (<v0/)<Cl,5 kG/cm2) całą konstrukcję młyna wraz z silnikiem i przekładnią należy posadowić na jednym bloku…

14.12.2020

Fundament żelbetowy

Fundament żelbetowy Przy obliczaniu ram w kierunku podłużnym rozpatruje się te same wpływy, przy czym - w celu zmniejszenia wartości…

14.12.2020

Kotły posadowione na fundamentach ramowych

Kotły posadowione na fundamentach ramowych Kotły posadowione na fundamentach ramowych charakteryzują się odżużlaniem z poziomu niższego od poziomu nawęglania. Są…

14.12.2020

Konieczność izolacji akustycznej

Konieczność izolacji akustycznej Przy analizowaniu wpływu urządzeń technologicznych należy zwracać uwagę na konieczność izolacji akustycznej szeregu pomieszczeń budynku głównego. Wymienić…

14.12.2020

Obciążenia od urządzeń technologicznych

Obciążenia od urządzeń technologicznych Obciążenia od urządzeń technologicznych muszą być skrupulatnie wyznaczane przy ścisłej współpracy projektanta-technologa odpowiedniej branży. Stosuje się…

14.12.2020

Galeria zasobników i odgazowywaczy

Galeria zasobników i odgazowywaczy Traktowanie szkieletu kotła jako zasadniczego ustroju nośnego budynku głównego pozwala na znacznie lżejsze niż dawniej ukształtowanie…

14.12.2020

Podnoszenie pomostu

Podnoszenie pomostu Podnoszenie pomostu może odbywać się ręcznie za pomocą śrubowych podnośników lewarowych, posuwających się na prętach wiodących o przekroju…

11.12.2020

Zlokalizowanie elektrowni

Zlokalizowanie elektrowni Zlokalizowanie elektrowni jako całości zależy przede wszystkim od obiegu chłodzącego, od kierunku wprowadzenia bocznicy kolejowej (kierunku wprowadzenia paliwa)…

11.12.2020

Oczyszczalnia spalin

Oczyszczalnia spalin Do oczyszczania spalin w elektrowniach z kotłami pyłowymi stosuje się przeważnie filtry elektryczne z obudową stalową (rzadko żelbetową),…

11.12.2020

Układ pasowy

Układ pasowy Wzajemne usytuowanie oraz ukształtowanie wymienionych oddziałów (kompozycja głównego budynku) ściśle zależy od procesów technologicznych (program uprawnienia budowlane na…

11.12.2020

Turbina napędza generator elektryczny

Turbina napędza generator elektryczny Turbina napędza generator elektryczny, w którym następuje przemiana i mechanicznej na energię elektryczną. Z generatora energia…

11.12.2020

Mniejsze kotły

Mniejsze kotły Mniejsze kotły o wydajności poniżej 70 t/h - stosowane w elektrociepłowniach - mają paleniska rusztowe; wówczas węgiel podawany…

11.12.2020

Siły wzdłużne od łożysk stałych

Siły wzdłużne od łożysk stałych Podobna do mostów, przez zastosowanie podłużnie i leżących na nich poprzecznie, jest konstrukcja, dzięki której…

11.12.2020

Przeróbki umocowania rurociągów

Przeróbki umocowania rurociągów Przeróbki umocowania rurociągów na żelbetowych konstrukcjach wsporczych można znacznie ułatwić przez zastosowanie specjalnych szyn kotwiowych, niestety nie…

11.12.2020

Kanały przełazowe i przechodnie

Kanały przełazowe i przechodnie Za przełazowe uważa się kanały o wysokości w świetle mniejszej niż 180 cm, ale nie mniejszej…

11.12.2020

Rura w rurze

Rura w rurze Przy niewielkich średnicach przewodów rurowych można układać kilka przewodów we wspólnej rurze ochronnej. System „rura w rurze”,…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !