Miesiąc: Grudzień 2020

16.12.2020

Zależność osłabiania neutronów

Zależność osłabiania neutronów Zależność osłabiania neutronów prędkich od za wartości wodoru w betonie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że…

16.12.2020

Betonowe osłony biologiczne

Betonowe osłony biologiczne Najlepszym ośrodkiem jest więc materiał zawierający duże ilości wodoru. Procesom niesprężystego rozpraszania neutronów towarzyszy emisja promieniowania y…

16.12.2020

Jednorodne mieszaniny materiałów

Jednorodne mieszaniny materiałów Jednorodne mieszaniny materiałów utrudniają zagadnienie obliczenia osłon a niejednorodne układy (np. beton zbrojony) komplikują problem do tego…

16.12.2020

Osłanianie reaktorów jądrowych

Osłanianie reaktorów jądrowych Osłona biologiczna reaktora jądrowego musi być tak zaprojektowana, aby osłabiła intensywność promieniowania neutronów oraz promieniowania Y do…

16.12.2020

Współczesne elektrownie jądrowe

Współczesne elektrownie jądrowe Współczesne elektrownie jądrowe wykorzystują energię wyzwalającą się podczas somopodtrzymujących się, kontrolowanych reakcji rozszczepiania jąder niektórych ciężkich pierwiastków.…

16.12.2020

Krzywizna gruntu

Krzywizna gruntu Krzywizna gruntu przekaże bowiem na zbiornik w postaci linii łamanej, z punktami załomu w miejsc rozcięć narożników, ponieważ…

16.12.2020

Chłodnie powłokowe

Chłodnie powłokowe Chłodnie wznoszone na terenach podległych wpływom odbudowy górniczej powinny mieć konstrukcję dostosowaną do przeniesienia sił powstałych z deformacji…

16.12.2020

Chłodnie kominowe i wentylatorowe

Chłodnie kominowe i wentylatorowe Przy takim ujęciu podparcie powłoki walcowej na żelbetowej podbudowie jak też oparcie nadbudowy dyfuzora na górnym…

16.12.2020

Chłodnie wentylatorowe

Chłodnie wentylatorowe Ze względu na zastąpienie w chłodniach wentylatorowych naturalnego ciągu, wytwarzanego przez komin wywiewny, ciągiem sztucznym wytwarzanym przez wentylator,…

16.12.2020

Obciążenia stałe

Obciążenia stałe W chłodniach wentylatorowych - podobnie jak w chłodniach kominowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Obciążenia stałe, do których…

15.12.2020

Pracochłonna metoda obliczeniowa

Pracochłonna metoda obliczeniowa Pierwsza wymieniona metoda jest najprostszą i najmniej pracochłonną metodą obliczeniową, pozwalającą nawet na stosowanie gotowych tablic (program…

15.12.2020

Nierównomierne ogrzewanie

Nierównomierne ogrzewanie W przypadku chłodni powłokowych również dla chłodni szkieletowych główne obciążenie stanowi parcie wiatru. Równocześnie uwzględnia się ciężar własny…

15.12.2020

Kanał doprowadzający wodę

Kanał doprowadzający wodę W tym rozwiązaniu z żelbetu wykonany jest tylko pionowy kanał doprowadzający wodę. Ze względów wytrzymałościowych (praca tylko…

15.12.2020

Monolityczne chłodnie hiperboloidalne

Monolityczne chłodnie hiperboloidalne Monolityczne chłodnie hiperboloidalne są najbardziej rozpowszechnionym rodzajem chłodni żelbetowych, o większych rozmiarach gabarytowych (program uprawnienia budowlane na…

15.12.2020

Chłodnie użebrowane

Chłodnie użebrowane W przypadku realizacji chłodni walcowych żaden system prefabrykacji nie może w zasadzie konkurować z powłoką wykonywaną na mokro…

15.12.2020

Chłodnie stożkowe

Chłodnie stożkowe Pręty pionowe 0 16 mm stanowią, po zalaniu otworu betonem, zbrojenie żeber usztywniających powłokę. W żebrach tych są…

15.12.2020

Zaburzenia brzegowe

Zaburzenia brzegowe Zaburzenia brzegowe powstałe od wpływu górnego pierścienia stężającego uwzględnia się wg znanych teorii. Wpływ odcinkowego podparcia powłoki słupami…

15.12.2020

Zraszalnik

Zraszalnik Doprowadzenie wody do chłodni następuje z boku (okrężnie) lub najczęściej do środka chłodni poprzez kanał pionowy zakończony rozetą (program…

15.12.2020

Transformatory dużych mocy

Transformatory dużych mocy Otwór pomiędzy studzienką a przestrzenią pod transformatorem należy zabezpieczyć siatką o oczkach 2×2 cm. W celu odprowadzenia…

15.12.2020

Stropy rozdzielni wnętrzowych

Stropy rozdzielni wnętrzowych Stropy rozdzielni wnętrzowych są wykonywane z żelbetu na mokro, rzadziej z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Prefabrykacja i typizacja…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami