Miesiąc: Grudzień 2020

11.12.2020

Bloki pianobetonowe

Bloki pianobetonowe Propozycję zastosowania bloków pianobetonowych niezbrojonych do izolacji rurociągów sieci cieplnych, Bloki dolne układa się na uprzednio przygotowanej ławie…

11.12.2020

Izolacja podwieszona

Izolacja podwieszona Wydaje się słuszne przyjęcie następujących zasad, ważnych zarówno dla podpór stałych, jak i przesuwnych: a) niezrównoważone ciśnienie należy…

10.12.2020

Sprężarki tłokowe

Sprężarki tłokowe Sprężarki tłokowe połączone bezpośrednio z przewodem rurowym wzbudza ją w tłoczonym gazie sprężeniowe fale podłużne, powodujące harmoniczni! zmienne…

10.12.2020

Obciążenia podpór

Obciążenia podpór   Przy dużych ciśnieniach należy sprawdzić słuszność założenia c). Obliczeniowo można wydłużenie od działania ciśnienia zamienić na równoważne…

10.12.2020

Magistrale przesyłowe

Magistrale przesyłowe W zależności od temperatury prowadzonego medium, rurociągi dzielą się m „zimne” i „ciepłe”. Do pierwszych należą wodociągi, rurociągi…

10.12.2020

Przekrój budynku składowiska

Przekrój budynku składowiska Przekrój budynku składowiska Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” wg projektu Wrocławskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego, z mostem opartym…

10.12.2020

Ramy poprzeczne

Ramy poprzeczne Nieco odmienną konstrukcję zastosowano w mostach kratowych zaprojektowanych przez Biuro Projektów Przemysłu Koksowniczego „Koksoprojekt” dla Zakładów „Zdzieszowice”. Przyjęto…

10.12.2020

Beton monolityczny

Beton monolityczny Beton monolityczny stosuje się tam, gdzie prefabrykacja jest nieopłacalna ze względu na niepowtarzalność elementów lub ich duży ciężar…

10.12.2020

Siła napięcia taśmy

Siła napięcia taśmy Siła napięcia taśmy przenosi się na budowle poprzez konstrukcje wsporcze bębnów urządzeń napinających, działa dociążająco na urządzenia…

10.12.2020

Bęben odchylający

Bęben odchylający Bęben odchylający 4 ma za zadanie zwiększyć kąt opasania taśmy na’ bębnie napędowym i zbliżyć obydwa biegi taśmy…

10.12.2020

Podkładki stalowe

Podkładki stalowe Podkładki stalowe, układane na wierzchu ław betonowych, mogą być pojedyncze, zwykle o rozstawie 50 cm, lub w formie…

10.12.2020

Tory w poziomie terenu

Tory w poziomie terenu Najczęściej stosowane są wciągarki przejezdne o udźwigu od 300 do 500 kG, rzadziej do 1000 kG.…

09.12.2020

Zagęszczenie uchwytów

Zagęszczenie uchwytów Gdy obciążenie toru jest niewielkie (poniżej 1 T), to na podstawie wstępnych obliczeń może się okazać wystarczające wzmocnienie…

09.12.2020

Styki szyn

Styki szyn Styki szyn, jak poprzednio, należy odsunąć od końców belek i ich dylatacji, a pod stykami ułożyć dłuższe podkładki,…

09.12.2020

Blachy oporowe

Blachy oporowe W torach suwnic, które dają naciski kół przekraczające 15 T, układa się szyny na ciągłych blachach oporowych. Według…

09.12.2020

Grubość podlewki betonowej

Grubość podlewki betonowej Podlewka pod torami jezdnymi na belkach podsuwnicowych ma istotne, a nieraz decydujące znaczenia dla trwałości toru. Wykonuje…

09.12.2020

Tory suwnic produkcyjnych

Tory suwnic produkcyjnych Projekty typowych sprężonych belek podsuwnicowych również wymagają nowelizacji, głównie z powodu zmian wprowadzonych do typowych suwnic oraz…

09.12.2020

Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe Omawiane opracowanie typowych belek podsuwnicowych, wydane w postaci katalogu, obejmuje rysunek ogólny i konstrukcyjny danego typu belki, połączenia…

09.12.2020

Prefabrykowane belki żelbetowe

Prefabrykowane belki żelbetowe Prefabrykowane belki żelbetowe wykonuje się z zasady jako jednoprzęsłowe. Ponieważ wykonanie monolitycznych ich połączeń  jest dość trudne,…

09.12.2020

Prace naprawcze torów

Prace naprawcze torów Należy obiektywnie stwierdzić, że błędy, braki i niedokładności projektowo-wykonawcze są często powodem różnych kłopotów z torami na…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !