Miesiąc: Grudzień 2020

18.12.2020

Obciążenia poszczególnych budowli

Obciążenia poszczególnych budowli Oprócz klapy przewiduje się w kanałach następujące wyposażenie: a) komory śluzowe dla wejścia do kanału, mające postać…

18.12.2020

Dobór typu wentylatora

Dobór typu wentylatora Do głównego przewietrzania kopalń używane są wentylatory dwóch typów: osiowe i promieniowe. Wentylatory osiowe prowadzą powietrze równolegle…

18.12.2020

Charakterystyka obiektów

Charakterystyka obiektów Zbiorniki żelbetowe stosowane są wtedy, gdy warunki gruntowe uniemożliwiają wykonanie zbiorników ziemnych lub też, gdy w miejscu usytuowania…

18.12.2020

Obliczenia elementów mostów samowyładowczych

Obliczenia elementów mostów samowyładowczych Zadaniem mostu samowyładowczego jest więc przeniesienie obciążeń wynikających z przejazdu wagonu piaskowego po torowisku oraz równoczesnego…

18.12.2020

Dno zbiornika

Dno zbiornika Dno zbiornika, przystosowane do spłukiwania z niego piasku, wykonuje się ze spadkiem w kierunku budynku zmywczego. Istnieje kilka…

18.12.2020

Zbrojenie fundamentu

Zbrojenie fundamentu Ponadto należy zastosować zbrojenie przestrzenne z prętów 0 12-16 mm co około 50-80 cm. Przykład zbrojenia fundamentu pod…

18.12.2020

Konstrukcje fundamentów

Konstrukcje fundamentów Maszyny wyciągowe są maszynami wolnobieżnymi; liczba obrotów na minutę nie przekracza z reguły 100. Na fundament pod maszynę…

18.12.2020

Ruch urządzenia wyciągowego

Ruch urządzenia wyciągowego W czasie normalnego ruchu urządzenia wyciągowego występują obciążenia: a) stałe, obejmujące ciężar własny poszczególnych elementów konstrukcyjnych wież,…

18.12.2020

Składowa pozioma obciążenia

Składowa pozioma obciążenia Składowa pozioma obciążenia od naciągu lin przenoszona jest w tego typu wieży na podłoże przez odpowiednio ukształtowaną…

18.12.2020

Wieże zastrzałowe

Wieże zastrzałowe Wieże zastrzałowe mogą mieć koła linowe umieszczone albo nad sobą, albo obok siebie. Zależy to od położenia naczyń…

17.12.2020

Wieża wyciągowa

Wieża wyciągowa Zadaniem wieży wyciągowej jest przejęcie obciążeń od urządzeń wyciągowych, zapewnienie prowadzenia naczyń wydobywczych ponad zrębem szybu, uniemożliwienie -…

17.12.2020

Roboty górnicze

Roboty górnicze W stanie płynnym występują w ziemi: ropa i wody mineralne. Ich eskploatacja jest również prowadzona za pomocą odwiertów.…

17.12.2020

Projekt hali reaktora

Projekt hali reaktora Projekt hali reaktora musi spełniać warunki wymagane przy wykonywaniu następujących operacji: a) przeładunki elementów paliwowych, b) transport…

17.12.2020

Osłony zabezpieczające

Osłony zabezpieczające Jako zasadę przyjmuje się, że w dużych siłowniach jądrowych nie wykonuje się oddzielnych fundamentów wyłącznie pod reaktory. Szczególnie…

17.12.2020

Rudy fosforowe

Rudy fosforowe Rudy fosforowe, w których skład wchodzą związki fosforu z żelazem (Fe3P, Fe2P, FeP), stosowane są jako kruszywo drobnoziarniste…

17.12.2020

Betony z dodatkiem boru

Betony z dodatkiem boru Najczęściej stosowanymi dodatkami do betonu są: kolemanit, szkło pirex, boraks oraz węglik boru. Bor bierze aktywny…

17.12.2020

Skuteczność działania betonu barytowego

Skuteczność działania betonu barytowego Skuteczność działania betonu barytowego jako materiału osłony biologicznej ilustruje fakt, że osłona z betonu barytowego o…

17.12.2020

Skład betonu hematytowego

Skład betonu hematytowego Skład betonu hematytowego o ciężarze objętościowym 3,6 T/m3, natomiast betonu magnetytowego o ciężarze objętościowym ok. 3,3 T/m3.…

17.12.2020

Kruszywa limonitowe i geotetytowe

Kruszywa limonitowe i geotetytowe Najczęściej stosowane są kruszywa limonitowe i geotetytowe. Przygotowanie rudy do zastosowania jej w betonie powinno uwzględniać…

17.12.2020

Osłona biologiczna

Osłona biologiczna Pod wpływem pochłaniania promieniowania maksymalna temperatura osłony biologicznej (przy istnieniu osłony termicznej) występuje w odległości ok. 0,2-0,4 m…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami