Miesiąc: Marzec 2021

30.03.2021

Jakość kruszywa

Jakość kruszywa Na wytworzenie się określonej ilości porów mają wpływ: ilość cementu, ilość miałkiego piasku, jakość cementu, temperatura, czas mieszania…

30.03.2021

Całkowita ilość porów

Całkowita ilość porów Woda niezwiązana chemicznie wyparowuje z betonu, pozostawiając próżnie powietrzne. Jeśli beton został napowietrzony, to ilość powietrza w…

30.03.2021

Plastiment

Plastiment Plastiment jest szwajcarskim dodatkiem, który jako pierwszy w latach 30-tych zapoczątkował stosowanie powierzchniowo-aktywnych dodatków uplastyczniających (program uprawnienia budowlane na…

30.03.2021

Ług posiarczynowy

Ług posiarczynowy Ług posiarczynowy jest produktem odpadowym przy otrzymywaniu celulozy metodą siarczynową. Głównymi składnikami części stałej ługu są związki organiczne.…

30.03.2021

Warstewki adsorpcyjne

Warstewki adsorpcyjne Warstewki adsorpcyjne zwalniają wzrost zarodków krystalizacyjnych, dzięki czemu w tym samym czasie może w jednostce objętości twardniejącego zaczynu…

30.03.2021

Domieszki powierzchniowo-czynne

Domieszki powierzchniowo-czynne Działanie tych domieszek opiera się na ich własnościach powierzchniowo-aktywnych, mianowicie na zmianie napięcia powierzchniowego na granicy fazy ciekłej…

30.03.2021

Kwas fosforowy

Kwas fosforowy Stosuje się go w ilości 0,1-1,0%, przy czym uzyskany efekt jest bardzo uzależniony od jakości użytego cementu. Według…

30.03.2021

Zamarzanie mieszanki

Zamarzanie mieszanki Niekiedy stosuje się przy betonowaniu w okresie mrozów dodatek Na2C03 (sody). Jak już jednak podano, dodatek węglanu sodowego…

30.03.2021

Przyśpieszone wiązanie

Przyśpieszone wiązanie   Do najpopularniejszych zagranicznych środków firmowych przyspieszających wiązanie należą: Tricosal SIU, Tricosal S48, Tricosal SI, Paratect-schnell 100, Sika…

30.03.2021

Węglan potasowy

Węglan potasowy Na zasadzie znanego już zjawiska, że można przyspieszyć wydzielanie kryształów z przesyconego roztworu poprzez dodatek odpowiednich mikrokryształów, oparto…

30.03.2021

Obserwacje praktyczne

Obserwacje praktyczne Obserwacje praktyczne uczą jednak, że przy stosowaniu prawidłowego betonu można się tego zjawiska specjalnie nie obawiać. Stwierdzają to…

30.03.2021

Wzrost przyczepności

Wzrost przyczepności Wpływ chi.w. na zmianę objętości betonu ma również swój drugi aspekt. Jak bowiem stwierdzono, występuje duży i trwały…

30.03.2021

Seria doświadczeń

Seria doświadczeń Oddziaływanie chl.w. na beton ogranicza się do jego reakcji z wodą i cementem. Kruszywo jest najczęściej chemicznie bierne,…

30.03.2021

Przyrost wytrzymałości betonu

Przyrost wytrzymałości betonu   Badacze ci nie podają jednak opóźniającego wiązanie wpływu małych ilości chl.w. Wpływ taki z reguły istnieje…

30.03.2021

Stałość i zwartość

Stałość i zwartość Podczas wiązania jest on więc rozpuszczalnej i oddziaływa szczególnie silnie na wolne CaO (palone), przyspieszając jak- katalizator…

30.03.2021

Chlorek wapniowy

Chlorek wapniowy Największe znaczenie ze wszystkich dodatków przyspieszających wiązanie i twardnienie ma bezsprzecznie chlorek wapniowy. Stosuje się go bądź to…

30.03.2021

Substancje organiczne

Substancje organiczne Do regulowania warunków wiązania stosowane są liczne związki zarówno nieorganiczne jak i organiczne. Typowymi przyspieszaczami są takie sole…

30.03.2021

Odłamki skalne

Odłamki skalne Betonowanie wg tych metod polega na schudzeniu uprzednio ułożonej prawy lub tradycyjnego żwirobetonu przez dodanie kamieniwa grubego otoczaków…

30.03.2021

Gruz betonowy

Gruz betonowy Do betonu Colcrete stosuje się kamieniwo o frakcji 40//100, rzadziej 20//100. Do kamieniwa korzystnie jest dodać kilkadziesiąt procent…

30.03.2021

Szkielet kamienny

Szkielet kamienny Wszystkie metody tej grupy charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami i wymaganiami: a) Kamieniwo musi być dostatecznie czyste, ziarna…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !