Miesiąc: Maj 2020

06.05.2020

Przęsła łukowe prasy

Przęsła łukowe prasy W zastosowaniu do przęseł łukowych prasy ustawione w zwornikach lub wezgłowiach dają możność wprowadzenia sił normalnych i…

06.05.2020

Stężenia rusztowań

Stężenia rusztowań Rusztowania powinny być zabezpieczone: - od nierównomiernych obciążeń statycznych wywołanych przez beton lub maszyny podczas betonowania bądź montażu,…

06.05.2020

Pionowe rury stalowe

Pionowe rury stalowe Przy wykonaniu układu ze stali głównym jego elementem sa pionowe rury stalowe ustawione na podwalinach z bloków…

05.05.2020

Drewno uzyskane z rozbiórki rusztowań

Drewno uzyskane z rozbiórki rusztowań Po wykonaniu budowy drewno uzyskane z rozbiórki rusztowań ulegało częściowemu zniszczeniu, a częściowo tylko mogło…

05.05.2020

Zakres potrzeb budowy nowych mostów

Zakres potrzeb budowy nowych mostów W większości obszarów Związku Radzieckiego roboty mostowe mogą być wykonywane przez znacznie krótszą część roku…

05.05.2020

Wybór konstrukcji rusztowań

Wybór konstrukcji rusztowań Dla uporządkowania tematu opisów oraz ułatwienia porozumiewania się przy wyborze konstrukcji rusztowań, podczas ich projektowania i budowy…

05.05.2020

Rusztowania

Rusztowania   Przy projektowaniu mostów o łożyskach kauczukowych należy przewidzieć miejsce na ustawienie pras do podniesienia przęsła i wymiany łożysk.…

05.05.2020

Wytyczne projektowania

Wytyczne projektowania Łożysko można zabezpieczyć od zniszczenia wywołanego rozerwaniem blach przez zwiększenie grubości blach. Drugi i trzeci powód zniszczenia łożyska…

05.05.2020

Współczynniki odkształcalności

Współczynniki odkształcalności Współczynniki odkształcalności i pełzania kauczuku zależą od ich twardości zależności. Na ostatnim z nici współczynnik pełzania cp oznacza…

05.05.2020

Ułożenie dwóch płyt gumowych

Ułożenie dwóch płyt gumowych Ułożenie dwóch płyt gumowych na powierzchniach walcowych odwrotnie wygiętych między dwoma ogniwami umożliwia wzajemne ich pochylanie…

05.05.2020

Pomysł uzbrojenia płyt kauczukowych

Pomysł uzbrojenia płyt kauczukowych   Pomysł uzbrojenia płyt kauczukowych za pomocą siatek drucianych, układanych przed ich zespoleniem przez sklejanie lub…

05.05.2020

Guma

Guma Guma mogła być stosowana do wykonywania przegubów i łożysk mostowych dzięki dwóm osiągnięciom: - wynalezieniu nowego rodzaju kauczuku syntetycznego…

05.05.2020

Zasady wymiarowania przegubów plastycznych

Zasady wymiarowania przegubów plastycznych Na podstawie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń praktycznych pro J. R. Robinson wyprowadza w swym podręczniku podane…

05.05.2020

Koncepcja działania przegubów Freyssineta

Koncepcja działania przegubów Freyssineta Budowa przegubów Freyssineta jest oparta na następujących spostrzeżeniacl dotyczących odkształcalności betonowych przegubów tocznych: - docisk powierzchni…

05.05.2020

Pierwsze obciążenia

Pierwsze obciążenia Pierwsze obciążenia wywołujące odpadanie otuliny i zniszczenie betonu wewnątrz uzwojenia są większe od obciążeń wywołujących zarysowanie, przed projektując…

04.05.2020

Stwierdzenie wpływu gatunku cementu

Stwierdzenie wpływu gatunku cementu Dla stwierdzenia wpływu gatunku cementu wykonano jedną serię prób na cemencie portlandzkim i drugą - na…

04.05.2020

Podstawowa wada przegubu Mesnagera

Podstawowa wada przegubu Mesnagera Podstawową wadą przegubu Mesnagera jest niezdolność przenoszenia większych sił ściskających (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozpatrzmy…

04.05.2020

Przeguby z blach ołowianych

Przeguby z blach ołowianych Blachy ołowiane były od dawna używane w budowie sklepień kamiennych przy ich zwieraniu w ustroje trój…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami