Miesiąc: Maj 2020

11.05.2020

Podpory i fundamenty

Podpory i fundamenty Estakady są posadowione na palach Raymonda, wbitych w grunt nośny zalegający na głębokościach 3,0-4-6,0 m. Pod każdą…

11.05.2020

Płyta mostu

Płyta mostu Płyta mostu jest sprężona w dwóch kierunkach. Układ kabli głównych biegnących wzdłuż mostu jest szczególnie prosty. Rozwiązano go,…

11.05.2020

Wykonanie robót

Wykonanie robót Budowę zaczęto w lutym i skończono w kwietniu. Okres zimowy obrano dla umożliwienia wykorzystania powłoki lodowej jako pomostu…

11.05.2020

Rozstaw przepon

Rozstaw przepon Most ma jedno przęsło ustawione na przyczółkach betonowych o skrzydłach licowanych kamieniem. Przęsło składa się z 5 belek…

11.05.2020

Filary

Filary Filary wykonywano w rusztowaniu zmiennym odcinkami i w formach stalowych, podając materiały żurawiem Wolfa. Podczas budowy filarów, po jej…

11.05.2020

Zbiór monografii

Zbiór monografii Zbiór monografii z ostatnich kilku dziesiątków lat jest zbyt szczupły, aby mógł być uważany za rodzaj historii mostownictwa…

11.05.2020

Most przez Rodan w Bellegarde

Most przez Rodan w Bellegarde Most przez Rodan w Bellegarde, o dwóch lukach bliźniaczych rozstawionych w odstępie 8 m, zabetonowano…

11.05.2020

Krążyny

Krążyny Krążyny były zaprojektowane na działanie ciężaru własnego, ciężaru pomostu roboczego zawieszonego do krążyn, ciężaru ściągu i wieszaków oraz ciężaru…

08.05.2020

Ilości energii

Ilości energii Ze względu na wielkie ilości energii, występujące nawet przy powolnym przesuwaniu wierzchołków półkrążyn wskutek oporów napotykanych w przegubach…

08.05.2020

Sposoby montażu krążyn drewnianych

Sposoby montażu krążyn drewnianych Przed rozpoczęciem montażu należy zbudować trwałe podpory mostu (program uprawnienia budowlane na komputer). Wezgłowia krążyn są…

08.05.2020

Gwoździe

Gwoździe Gwoździe należy rozmieszczać w miarę możności w odstępach większych od odstępów minimalnych wskazanych w normie. Zwiększenie odstępu jest szczególnie…

08.05.2020

Stężenia poprzeczne

Stężenia poprzeczne Dla zapewnienia współdziałania między kratownicami jednej krążyny należy je łączyć stężeniami poprzecznymi. Wiązania krążyn powinny leżeć w miarę…

08.05.2020

Budowa krążyn

Budowa krążyn Do budowy krążyn należy używać drewna dostatecznie suchego, aby uniknąć odkształceń wywołanych wysychaniem drewna. Należy też zwracać uwagę…

08.05.2020

Łuki lub sklepienia betonowane wieńcami

Łuki lub sklepienia betonowane wieńcami Łuki lub sklepienia betonowane wieńcami odkształcają się przy zwieraniu kolejnych wieńców inaczej od łuków betonowanych…

08.05.2020

Pole betonowania

Pole betonowania Betonując przęsła ciągłe należy pozostawiać przerwy nad podporami. Przerwy te należy zwierać dopiero po zabetonowaniu wszystkich przęseł i…

08.05.2020

Rusztowania o słupach pionowych

Rusztowania o słupach pionowych Rusztowania o słupach pionowych mają też tę zaletę, że umożliwiają swobodne występowanie poziomych odkształceń przęseł przy…

08.05.2020

Pełzanie betonu

Pełzanie betonu Pod działaniem ciężaru własnego konstrukcja betonowa może wyginać się w jednych przęsłach w dół w innych do góry…

08.05.2020

Rusztowania przęseł sprężonych

Rusztowania przęseł sprężonych Belki z desek zbijanych na gwoździe są stosowane nie tylko jako belki główne utrzymujące rusztowanie w danym…

08.05.2020

Betonowanie

Betonowanie Betonowanie należy rozpoczynać od środka przęsła, aby pierwsze partie masy betonowej przed stężeniem dały jak największe ugięcia. Układanie dalszych…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !