Miesiąc: Maj 2020

07.05.2020

Przęsła ciągłe

Przęsła ciągłe Przęsła ciągłe nie mogą być betonowane na rusztowaniach z belek stalowych rozdzielnych, opartych w ten sposób, bowiem odkształcone…

07.05.2020

Koncepcja rusztowań belkowych

Koncepcja rusztowań belkowych Koncepcja rusztowań belkowych opiera się na stwierdzeniu opłacalności odstąpienia od zasady sprowadzenia obciążeń najkrótszą drogą na podłoże,…

07.05.2020

Ogniwa rusztowań z rur stalowych

Ogniwa rusztowań z rur stalowych Ogniwa rusztowań z rur stalowych umożliwiają składanie ustrojów o prętach przebiegających równolegle w kilku kierunkach…

07.05.2020

Ogniwa rusztowań z rur stalowych

Ogniwa rusztowań z rur stalowych Istnieje wiele odmian rusztowań z rur stalowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Różnią się one…

07.05.2020

Rozbieranie rusztowania

Rozbieranie rusztowania Rozbieranie rusztowania obejmuje dwie czynności: - zwieranie ustroju przęseł, - usunięcie rusztowania. Najprostszym sposobem przenoszenia ciężaru na ustrój…

07.05.2020

Siły osiowe w mieczach

Siły osiowe w mieczach Siły osiowe w mieczach zależą od ich pochylenia: wzrastają wraz ze wzrostem pochylenia. Można przeto zmniejszać…

07.05.2020

Stężenie pali niosących rusztowania

Stężenie pali niosących rusztowania Pale utrzymujące rusztowania przyjęto stężać wzdłuż mostu za pomocą kleszczy poziomych opartych W kierunku poprzecznym pale…

07.05.2020

Podpory rusztowań

Podpory rusztowań Podpory rusztowań należy zabezpieczać przed lodem budując izbice lub wbijając krzaki pali oraz wyrąbując lód wokół pali. Przy…

07.05.2020

Fundamenty wykonywane w wodzie

Fundamenty wykonywane w wodzie W przypadku bardzo słabych gruntów należy podpory rusztowań opierać na palach wbitych na głębokość odpowiednią do…

07.05.2020

Rusztowania o głównych ogniwach

Rusztowania o głównych ogniwach Rusztowania o głównych ogniwach przenoszących ciężar konstrukcji przęseł na podpory, wykonanych z drewna, są coraz rzadziej…

07.05.2020

Montaż rusztowań

Montaż rusztowań Projekt rusztowań obejmuje jako część integralną projekt ich montażu (program uprawnienia budowlane na komputer). Rusztowanie, którego sposób wykonania…

06.05.2020

Rusztowania drewniane

Rusztowania drewniane Rusztowania drewniane można łatwiej niż stalowe wykonywać pod gołym niebem, gdyż praca przy nich wymaga prostszych narzędzi i…

06.05.2020

Zastosowanie stali do budowy rusztowań

Zastosowanie stali do budowy rusztowań Zastosowanie stali do budowy rusztowań ciągle wzrasta wskutek możności wytwarzania elementów nadających się do zastosowania…

06.05.2020

Cecha konstrukcyjna rusztowań

Cecha konstrukcyjna rusztowań Główną cechą konstrukcyjną rusztowań wpływającą na ich koszt jest sposót przenoszenia obciążeń z pomostu na podpory. Jest…

06.05.2020

Ustroje rusztowań

Ustroje rusztowań W wyborze ustrojów rusztowań obowiązują te same zasady kształtowania, które przyjęto w wyborze ustrojów przęseł. Mając dane ilości…

06.05.2020

Łączenie równoległych części ustroju

Łączenie równoległych części ustroju Łączenie równoległych części ustroju nie powoduje dodatkowych trudności. Jeżeli częściami tymi są przyległe pasy pomostu, to…

06.05.2020

Podział przęseł na odcinki

Podział przęseł na odcinki Wyrażenie z lewej strony nierówności dotyczy konstrukcyj całkowicie sprężonych, wyrażenie z prawej strony - konstrukcyj uzbrojonych.…

06.05.2020

Ciężar własny rusztowań drewnianych

Ciężar własny rusztowań drewnianych Znając najmniej kosztowne rozwiązania rusztowań pod pewne rozwiązania konstrukcyjne mostu, oceniamy przyrosty ich kosztów przy zmianie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami