Miesiąc: Maj 2020

19.05.2020

Betonowanie pomostu

Betonowanie pomostu Po rozebraniu rusztowania z rur pomost odeskowano, zazbrojono i zabetonowano (program uprawnienia budowlane na komputer). Wszystkie te czynności…

19.05.2020

Ciężar świeżego betonu

Ciężar świeżego betonu Nad poziomem pomostu wykonano rusztowanie z rur typu Mills o średnicy 40/49 mm, jako mniej wrażliwe na…

19.05.2020

Badania laboratoryjne

Na temategzaminu Badania laboratoryjne wykazały, że wytrzymałość tych zakotwień jest większa od wytrzymałości wieszaków. Wzdłuż wieszaków druty zgrupowano w 4…

19.05.2020

Most w Treguier

Most w Treguier Most w Treguier, którego rozpiętość między osiami wezgłowi wynosi 153 m należał do największych mostów o pomostach…

19.05.2020

Zwykła powłoka bitumiczna

Zwykła powłoka bitumiczna Każdy wieszak sprężono sześcioma kablami otoczonymi powłoką bitumiczną. Ponieważ wieszaki miały tylko 25 cm szerokości i 13…

19.05.2020

Betonowanie łuków

Betonowanie łuków Betonowanie łuków przeprowadzono w czterech fazach: - w pierwszej zabetonowano półki dolne, - w drugiej zabetonowano środniki do…

19.05.2020

Przekrój poprzeczny tężników teowy

Przekrój poprzeczny tężników teowy Przekrój poprzeczny tężników teowy o wysokości 60 cm, szerokości płyty 60 cm, grubości płyty 12 cm,…

19.05.2020

Słupki podpierające pomost

Słupki podpierające pomost Łuki są stężone wiatrownicami o układzie w kształcie litery K, długość ich przedziałów jest równa osiowemu rozstawowi…

18.05.2020

Amplitudy drgań poprzecznych pomostu

Amplitudy drgań poprzecznych pomostu Do budowy użyto betonu zawierającego 300 kg cementu wysokowartościowego na 1 m:l betonu. Wytrzymałość kostkowa betonu…

18.05.2020

Krążyny łuku

Krążyny łuku Krążyny łuku oparto na przyczółkach, rusztowanie zawieszono na linach rozpiętych między słupami ustawionymi na obu brzegach rzeki. Betonowanie…

18.05.2020

Przekrój poprzeczny łuku dwuteowy

Przekrój poprzeczny łuku dwuteowy Słupy mają przekroje o większym wymiarze skierowanym w poprzek mostu dla zwiększenia ich sztywności i uniknięcia…

18.05.2020

Komisja kierująca badaniami

Komisja kierująca badaniami Przyszło mi wówczas na myśl, aby zbadać warunki, w których Komisja Betonu Uzbrojonego wykonała swoje badania. Postanowiłem…

18.05.2020

Doświadczenia laboratoryjne

Doświadczenia laboratoryjne Zamiast wykonywania dwóch oddzielnych prefabrykatów można wykonać jeden prefabrykat nacięty w połowie długości od góry i od dołu…

18.05.2020

Ściąg

Ściąg Ściąg obmyślony w roku 1907 i wykonany w lecie 1908 roku jest prototypem wszystkich konstrukcyj sprężonych (program uprawnienia budowlane…

18.05.2020

Kosztowne narzuty kamienne

Kosztowne narzuty kamienne Chcąc uniknąć kosztownych narzutów kamiennych, w piaski te należy wbijać długie pale. Filary tak fundamentowane są drogie;…

18.05.2020

Sklepienie

Sklepienie Sklepienie od strony zewnętrznej luku drogi ma w planie obrys prosty, a od strony wewnętrznej zakrzywiony, wklęsły. Wszystkie łączniki…

18.05.2020

Górne końce zastrzałów

Górne końce zastrzałów Górne końce tych zastrzałów podpierały poprzecznice, belki wieńcowe i deskowanie. Próbne obciążenie mostu przeprowadzono 29 września 1926…

18.05.2020

Kanał Tumski

Na temategzaminu Przed pierwszą wojną światową na Kanale Tumskim, odciążającym główne koryto Warty podczas powodzi i skracającym jej koryto wzdłuż…

18.05.2020

Wiedza o budowie tworzyw

Wiedza o budowie tworzyw Wiedza o budowie tworzyw, ich własnościach fizykalnych, a zwłaszcza własnościach wytrzymałościowych i odkształceniowych oraz badania wykonywane…

18.05.2020

Ustrój mostu

Ustrój mostu Na podstawie porównania wyników pomiarów z wynikami analizy statycznej wyprowadzono następujące wnioski. Ustrój mostu zachowywał się całkowicie sprężyście.…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !