Miesiąc: Czerwiec 2020

22.06.2020

Piętrzenie i magazynowanie wody

Piętrzenie i magazynowanie wody Do dyscypliny budownictwa wodnego zalicza się działy budownictwa związane z regulacją naturalnego obiegu wody w przyrodzie…

19.06.2020

Zastosowanie przepon usztywniających

Zastosowanie przepon usztywniających Zastosowanie przepon usztywniających pozwala w obliczeniach nośności elementów ściennych uwzględniać w zasadzie jedynie obciążenia działające pionowo. Tylko…

19.06.2020

Budynki o konstrukcji mieszanej

Budynki o konstrukcji mieszanej Budynki o konstrukcji mieszanej (typ 9) występują zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i w budownictwie z…

19.06.2020

Konstrukcja elementów-skrzyń

Konstrukcja elementów-skrzyń Sama konstrukcja elementów-skrzyń jedno- lub dwuizbowych może być pomyślana w ten sposób, że ściany i stropy w danym…

18.06.2020

Stropy żebrowe

Stropy żebrowe Przy szerokim podziale elewacji słupami, tj. gdy między słupami nośnymi szkieletu znajduje się kilka jednostek okiennych, przekroje słupów…

18.06.2020

Układ konstrukcyjny budynków

Układ konstrukcyjny budynków Układ konstrukcyjny budynków tego typu może być podłużny lub poprzeczny. W budynkach wysokich beton ścian w wąskich…

18.06.2020

Postęp techniczny

Postęp techniczny Postęp techniczny w zakresie rozwoju konstrukcji budynków miejskich w ostatnim dziesięcioleciu wykazuje dążenie do coraz większego uprzemysłowienia robót…

17.06.2020

Żeliwne kotły członowe

Żeliwne kotły członowe Żeliwne kotły członowe przy właściwym opale i fachowej obsłudze dają całkiem zadowalające wykorzystanie ciepła. W starannie obsługiwanych…

17.06.2020

Opalanie olejem

Opalanie olejem Opalanie olejem wymaga obliczonej z dostatecznym zapasem i niezbyt silnie chłodzonej komory spalania. W kotłach ze spalaniem górnym…

17.06.2020

Spalanie dolne

Spalanie dolne W przypadku spalania dolnego, spaliny ulatują na boki; strefa spalania jest ograniczona do przestrzeni między rusztem, a dolnym…

16.06.2020

Przymocowanie szyny do belki

Przymocowanie szyny do belki Przymocowanie szyny do belki zapewniają śruby kotwiące z nakrętkami i podkładkami sprężynującymi. Boczne przesunięcia szyny na…

16.06.2020

Najprostsze zamknięcie szczeliny dylatacyjnej

Najprostsze zamknięcie szczeliny dylatacyjnej Najprostsze zamknięcie szczeliny dylatacyjnej stropu żelbetowego, w pomieszczeniach nie wymagających izolacji akustycznej ani innych, wykonuje się…

16.06.2020

Ustrój podłużny hali

Ustrój podłużny hali W ustroju podłużnym hali, złożonym z segmentów jednopolowych, słupy ścian bocznych połączone są parami w sztywne, bezprzegubowe…

15.06.2020

Hale przemysłowe

Hale przemysłowe Wychylenie się obiektu budowlanego z pionu może mieć natomiast bardzo duże znaczenie dla jego zadań użytkowych i często…

15.06.2020

Wpływ wychylenia budowli

Wpływ wychylenia budowli Działaniem wygiętego podłoża na budowle o dowolnym rzucie poziomym zajmuje się Z. Budzianowski, dochodząc w ogólnym, teoretycznym…

15.06.2020

Wykres naporu gruntu

Wykres naporu gruntu Wykres naporu gruntu na ścianę budowli znacznie w tym gruncie zagłębionej składa się więc ze zwykle działającego…

10.06.2020

Wielkość siły rozciągającej

Wielkość siły rozciągającej Wielkość siły rozciągającej ławę środkową podłużną, wywołanej pełzaniem gruntu przy podłużnym (równoległym) do l kierunku eksploatacji górniczej,…

10.06.2020

Warstwa amortyzująca

Warstwa amortyzująca Warstwę amortyzującą stanowi ta warstwa gruntu pod fundamentem, w obrębie której występuje zakłócenie odkształceń podłoża wywołane obciążającą go…

10.06.2020

Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlana Ekspertyza budowlana powinna podawać: - Charakterystykę gruntu zalegającego pod projektowanym obiektem, opartą na wynikach wierceń próbnych lub wynikach…

10.06.2020

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe Ważną rolę w pracy budowli na terenie górniczym spełnia podłoże gruntowe, przy czym dogodniejsze dla amortyzacji wpływów eksploatacji…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !