Miesiąc: Czerwiec 2020

10.06.2020

Ściany szczytowe

Ściany szczytowe Ściany szczytowe odgrywają rolę balastów. Wykonano je z materiału ciężkiego i taniego, tj. z kamieni polnych zatopionych w…

10.06.2020

Obliczanie konstrukcji nośnej

Obliczanie konstrukcji nośnej Obliczanie konstrukcji nośnej sprowadza się do znalezienia sił uogólnionych, działających na fragment konstrukcji złożony z czterech slupów…

10.06.2020

Powłoka dwukrzywiznowa wzmocniona

Powłoka dwukrzywiznowa wzmocniona Powłoka dwukrzywiznowa wzmocniona żebrami stanowi przekrycie hali, w której mieści się magazyn f-my Parke, Dawis i S-ka…

10.06.2020

Kratowe dźwigary sprężone

Kratowe dźwigary sprężone Na rzędach słupów spoczywają kratowe dźwigary sprężone (program uprawnienia budowlane na komputer). Były one składane z pojedynczych…

10.06.2020

Dźwigary o przekroju zamkniętym

Dźwigary o przekroju zamkniętym Dźwigary o przekroju zamkniętym zaprojektowano do przekrycia 10 ha powierzchni hali produkcyjnej przędzalni włókien sztucznych w…

09.06.2020

Hala wielonawowa

Na temategzaminu Rozwiązanie hali wielonawowej, która została wzniesiona na Węgrzech. Konstrukcję hali stanowią słupy dwugałęziowe rozstawione na siatce 13X13 m…

09.06.2020

Siatki łupów

Siatki łupów Do uprzywilejowanych siatek słupów w naszym budownictwie należą: 12X6 m, 12X12 m, 18X6 m, 18X12 m oraz 24X6…

09.06.2020

Belki ciągłe

Belki ciągłe Obecnie, gdy płyty przekrycia są. wyrabiane jako prefabrykaty o rozpiętości 12-15 m i większych, belki ciągle na słupach…

08.06.2020

Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe Belki podsuwnicowe spoczywają na wspornikach słupów. Rozstaw ram wynosi 6,00 m. Ze względu na dobre i równomierne oświetlenie…

08.06.2020

Wyznaczenie sił przekrojowych

Wyznaczenie sił przekrojowych Wyznaczenie sił przekrojowych w ramach wieloprzęsłowych obciążonych ciężarem pionowym można uprościć obliczając rygle ram jako belki ciągłe…

08.06.2020

Ramy z oddzielnych części

Ramy z oddzielnych części Ramy z oddzielnych części wskazane jest formować z wmontowanymi złączami (program uprawnienia budowlane na komputer). Po…

06.06.2020

Zbrojenie rozciągane

Zbrojenie rozciągane Przy projektowaniu ram należy przyjmować takie układy i kształty prętów zbrojenia nośnego, aby nie następowało wyrywanie ich z…

06.06.2020

Rodzaje konstrukcji ramowych

Rodzaje konstrukcji ramowych Kersten dzieli ramy spotykane w konstrukcjach hal na jedno-, dwu- i wielosłupowe o ryglach prostych, łamanych i…

06.06.2020

Wybór rodzaju konstrukcji

Wybór rodzaju konstrukcji Na wybór rodzaju konstrukcji duży wpływ mają następujące dane gruntowe: nośność gruntu, jednolitość, wielkość osiadania, poziom wody…

05.06.2020

Układy grupy pierwszej

Układy grupy pierwszej W skład konstrukcji poprzecznych wchodzą podpory, najczęściej słupowe, i oparte na nich dźwigary dachowe. Elementy te w…

05.06.2020

Rozpiętości przekryć

Rozpiętości przekryć Nieduże stosunkowo rozpiętości przekryć powodują, że buduje się wiele hal dwu-, trój- i wielonawowych (program uprawnienia budowlane na…

05.06.2020

Złącza poziome elementów ścian nośnych

Złącza poziome elementów ścian nośnych Złącza poziome elementów ścian nośnych są przeważnie wykonywane na styk wyrównany zaprawą. Złącza pionowe wzmacnia…

04.06.2020

Oparcie stropu

Oparcie stropu Innym rozwiązaniem jest oparcie stropu na wspornikach wypuszczonych (program uprawnienia budowlane na komputer). Podciągi w tych przypadkach są…

04.06.2020

Współczynnik pewności

Współczynnik pewności Ze złączy stalowych prostsze w wykonaniu, a dostatecznie silne są połączenia z obramowaniem z płaskownika. Mają one jeszcze…

04.06.2020

Badania Suwalskiego

Badania Suwalskiego Badania Suwalskiego zostały przeprowadzone na sześciu typach złącz. Elementy próbne były betonowane w formach stalowych na stołach wibracyjnych…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !