Miesiąc: Październik 2020

28.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 15 Słupy wirobetonowe

Słupy wirobetonowe Produkcja słupów metodą wirowania jest bardzo rozpowszechniona. Zasadniczą cechą metody jest wykorzystanie do zagęszczania betonu działania siły odśrodkowej.…

28.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 16 Fundamenty betonowane na miejscu

Fundamenty betonowane na miejscu Fundamenty betonowane na miejscu są szeroko rozpowszechnione na zachodzie Europy. Wykonywane są one w postaci bloku…

28.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 17 Kablobeton

Kablobeton Kablobeton znalazł zastosowanie w konstrukcji słupów większych rozmiarów, zwłaszcza dla linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. Zaletą słupów kablobetonowych jest możliwość…

28.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 18 Słupy linii elektroenergetycznych

Słupy linii elektroenergetycznych Przy sprawdzaniu długości zakotwienia wkładek należy uwzględniać najmniejszy obwód opisany na grupie. Pozostałe wkładki podłużne powinny znajdować…

28.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 19 Słupy żelbetowe

Słupy żelbetowe W celu ochrony zbrojenia przed korozją, powodowaną działaniem tych prądów, należy stosować beton o zawartości cementu nie mniejszej…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 20 Przepisy francuskie

Przepisy francuskie Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach obliczenia statyczne i projektowanie słupów linii elektroenergetycznych podlegają odrębnym…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 21 Słup odporowo-narożny

Słup odporowo-narożny Słup odporowo-narożny należy obliczać na obciążenie - jak słup narożny pkt a) i b) oraz na obciążenie -…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 22 Kształt przekroju poprzecznego

Kształt przekroju poprzecznego Kształt przekroju poprzecznego związany jest również z technologią produkcji. Proste w wykonawstwie są przekroje otwarte (dwuteowe, prostokątne,…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 23 Klasyfikacja słupów

Klasyfikacja słupów Stosownie do postanowień PN-62/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Ogólne przepisy budowy słupy linii elektroenergetycznych w zależności od funkcji jaką…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 25 Telewizyjne urządzenia nadawcze

Telewizyjne urządzenia nadawcze Wykorzystano pomieszczenia tak w dolnej części wieży (przede wszystkim radiofoniczne i telewizyjne urządzenia nadawcze), jak i w…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 26 Elipsy o zmiennej grubości

Elipsy o zmiennej grubości Wieża w Hanno w erze zasługuje na uwagę ze względu na niespotykany gdzie indziej kształt trzonu,…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 27 Wieża telewizyjna w Stuttgarcie

Wieża telewizyjna w Stuttgarcie Wieża telewizyjna w Stuttgarcie uznana jest - jak wspomniano - jako swego rodzaju prototyp wszystkich wież.…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 28 Głowica wieży

Głowica wieży Głowicę wieży przystosowuje się do funkcji, jakiej ma odpowiadać, tj. pomieszczenia urządzeń technicznych, nadawczych, odbiorczych i transmisyjnych, tarasów…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 29 Fundament wieży

Fundament wieży Fundament wieży telewizyjnej można wykonać w postaci płyty pełnej, płyty żebrowej lub powłoki stożkowej. Obliczenia i szczegóły konstrukcyjne…

27.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 30 Równoczesność obciążeń

Równoczesność obciążeń Równoczesność obciążeń może być zupełna. Do obliczeń nie przyjmuje się jednak równoczesności działania huraganowego wiatru i najsilniejszych wstrząsów…

26.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 31 Aparatura telewizyjna

Aparatura telewizyjna Wbrew ogólnym mniemaniom wieże telewizyjne służą nie tylko telewizji, ale również innym rodzajom służby łączności. Aparatura telewizyjna nadawczo-odbiorcza…

26.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 32 Projekty technologiczne

Projekty technologiczne Ostatnie projekty technologiczne przewidują już wysokości kominów dla dużych elektrowni do 300 m. Dla tych obiektów konieczne jest…

26.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 33 Wzmocnienie komina

Wzmocnienie komina Wzmocnienie komina następuje przez nałożenie dodatkowej warstwy żelbetu (koszulki żelbetowej), lub przez sprężenie pionowe trzonu. Jeśli przyczyną powstania…

26.10.2020

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 34 Sprężenie poprzeczne

Sprężenie poprzeczne Sprężenie poprzeczne stosuje się powszechnie przy kominach ceglanych za pomocą obręczy stalowych ściąganych śrubami w klamrach. W kominach…

Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 41 Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 42 Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 43
Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 44
Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 45 Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 46 Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 47
Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sprężenie poprzeczne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami