Miesiąc: Październik 2020

26.10.2020

Maksymalne naprężenie na grunt

Maksymalne naprężenie na grunt Maksymalne naprężenie na grunt wynosi 2,04 kG/cm2. Komin znajduje się w tzw. III strefie działania wiatru…

26.10.2020

Komin karbidowni

Komin karbidowni Komin karbidowni Zakładów Azotowych w Chorzowie, zrealizowany w r. 1959, ma wysokość 140 m. Komin odprowadza w atmosferę…

26.10.2020

Beton trzonu

Beton trzonu Beton trzonu został skuty na wysokości 30 cm, oczyszczono wystające zbrojenie z rdzy, nakuto wewnętrzną powierzchnię trzonu na…

26.10.2020

Komin Elektrowni Cieplnej

Komin Elektrowni Cieplnej Komin Elektrowni Cieplnej w Moskwie wykonany w r. 1946, ma wysokość 120 m, a średnice: dolną -…

26.10.2020

Sprawdzenie położenia pionowego

Sprawdzenie położenia pionowego Na samo podniesienie urządzenia składają się następujące czynności: podkręcenie śrub ślizgu za pomocą pręta stalowego, włożonego do…

26.10.2020

Okres twardnienia betonu

Okres twardnienia betonu Okres twardnienia betonu w formach uzależniony jest od rodzaju stosowanego cementu. Przy użyciu cementu szybkosprawnego lub portlandzkiego…

26.10.2020

Liczba wielokrążków

Liczba wielokrążków Na belkach układa się pomost z dyliny drewnianej, pojedynczo lub w postaci płatów. W pomoście pozostawia się otwór…

23.10.2020

System Heinego

System Heinego System Heinego ulepszano w toku realizacji coraz wyższych i większych kominów żelbetowych. W tej dziedzinie najwięcej doświadczeń mają…

23.10.2020

Zbrojenie fundamentu żebrowego

Zbrojenie fundamentu żebrowego Pod prętami umieszcza się betonowe klocki (podkładki dystansowe), gdyż odległość krawędzi zbrojenia od dna powinna wynosić mnimum…

23.10.2020

Sprawa właściwej izolacji chemicznej

Sprawa właściwej izolacji chemicznej Wybór sposobu ochrony zależy przede wszystkim od składu chemicznego gazów, a skuteczność ochrony - oprócz trafności…

23.10.2020

Wykładzina wewnętrzna

Wykładzina wewnętrzna Wykładzinę wewnętrzną wykonuje się z cegły zwykłej (dla temperatur do 350 °C), lub szamotowej (dla temperatur powyżej 350cC),…

23.10.2020

Otwory wlotowe dla czopuchów

Otwory wlotowe dla czopuchów Otwory wlotowe dla czopuchów znacznie osłabiają trzon komina. Konieczne jest więc zastosowanie dodatkowych pilastrów lub zbrojenia…

23.10.2020

Wsporniki żelbetowe

Wsporniki żelbetowe Największe odstępy wkładek pionowych nie powinny przekraczać podwójnej grubości ściany (tj. przy grubości ściany 15 cm - odstęp…

23.10.2020

Minimalna ilość cementu

Minimalna ilość cementu Minimalna ilość cementu zgodnie z wymaganiami norm wynosi 250 kg/m3 betonu. Z domieszek do betonu można stosować…

23.10.2020

Różnice temperatury

Różnice temperatury Obliczenie przeprowadza się zwykle tak, że korzystając z zasady superpozycji zestawia się tabelarycznie wartości statyczne dla wszystkich przypadków…

23.10.2020

Obliczanie drgań własnych

Obliczanie drgań własnych Wielkość okresu i częstość drgań własnych komina charakteryzuje w dużym stopniu jego podatność na wpływy dynamiczne (program…

23.10.2020

Dynamiczne działanie wiatru

Dynamiczne działanie wiatru W obliczeniach traktuje się działanie wiatru jako obciążenie statyczne, zakładając wzrost parcia wiatru od zera do ostatecznej…

23.10.2020

Obliczanie kominów

Obliczanie kominów Dodatkowe instalacje na trzonie komina. Trzon komina może być wykorzystany również do umieszczenia innych instalacji. Najczęściej są to…

23.10.2020

Urządzenie odgromowe komina

Urządzenie odgromowe komina Urządzenie odgromowe komina składa się ze zwodu na głowicy, przewodu odprowadzającego oraz uziemienia. Zwód na głowicy wykonywany…

23.10.2020

Instalacje zewnętrzne na kominie

Instalacje zewnętrzne na kominie Tylko przy trudnościach z hydroodpopielaniem i w mniejszych zakładach żużel i popiół odwozi się ręcznie lub…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami