Miesiąc: Październik 2020

23.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 15 Dopuszczalne wartości koncentracji substancji

Dopuszczalne wartości koncentracji substancji Największe dopuszczalne wartości koncentracji substancji w powietrzu nie są ustalone jednoznacznie (inne wartości dla miast, inne…

23.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 16 Odległość opadania pyłów

Odległość opadania pyłów Na podstawie tych danych można wyznaczyć granice strugi dymów i strefy opadania, przy czym ustalenie to jest…

23.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 17 Składniki chemiczne spalin

Składniki chemiczne spalin Składniki chemiczne spalin - to prawie wszystkie pierwiastki chemiczne, najczęściej węgiel C, tlen O, azot N, wodór…

23.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 18 Ilości przepływających spalin

Ilości przepływających spalin Tok postępowania przy projektowaniu komina polega wtedy tylko na doborze średnicy do danej ilości spalin po założeniu…

23.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 19 Sylwetka komina

Sylwetka komina Osobną rolę odgrywa sama sylwetka komina, której składowymi są: kolor, kształt, rozmieszczenie galerii zewnętrznych i głowica komina. Kominy…

23.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 21 Ochrona przed agresją chemiczną

Ochrona przed agresją chemiczną Do wad kominów żelbetowych można zaliczyć stosunkowo małą odporność na działanie wysokich temperatur oraz na agresję…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 22 Kominy w elektrowniach

Kominy w elektrowniach Dalsze budowy tego typu to kominy w elektrowniach Victoria w Wałbrzychu (komin na podbudowie szkieletowej), Stalowa Wola,…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 23 Monolityczny komin żelbetowy

Monolityczny komin żelbetowy Za jeden z pierwszych w Europie, a równocześnie na ziemiach polskich, monolityczny komin żelbetowy uważany jest komin…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 24 Elementy pełne

Elementy pełne Elementy pełne o długości 2,95 m mają na końcach głowice o wysokości 50 cm, natomiast w środku łącznik…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 25 Ściany silosu

Ściany silosu Ściany silosu wykonano w deskowaniu ślizgowym oraz sprężono kablami 12 0 7 mm, zakotwionymi w 6 pilastrach. Ściany…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 26 Przykłady wykonanych obiektów

Przykłady wykonanych obiektów W Polsce w latach 1958-1960 w kilku cementowniach wykonano baterie sprężonych silosów wg projektu typowego. Bateria może…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 27 Zacisk klinowy

Zacisk klinowy Przy strunach 0 2,5 mm, u nas rzadko stosowanych do nawijania, stosuje się zaciski śrubowe, klinowe i kołkowe…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 28 Dobrze zaprojektowane i wykonane pilastry

Dobrze zaprojektowane i wykonane pilastry Oprócz pilastrów żelbetowych stosowane są także pilastry stalowe, np. w systemie Gifford-Udall w postaci ceownika,…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 29 Silosy prefabrykowane

Silosy prefabrykowane Silosy prefabrykowane wykonuje się z elementów żelbetowych, łączonych między sobą podczas montażu za pomocą spawania. Szczeliny najlepiej jest…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 30 Silosy żelbetowe

Silosy żelbetowe W niektórych przypadkach stosuje się dwa rodzaje elementów, z których jedne są elementami nośnymi, a drugie elementami wypełniającymi.…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 31 Metody obliczeń statycznych

Metody obliczeń statycznych Metody obliczeń statycznych silosów prefabrykowanych niesprężonych nie różnią się od metod stosowanych dla silosów monolitycznych. Niezależnie od…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 32 Formy drewniane

Formy drewniane Formy drewniane są mniej trwałe od stalowych i choć obite zazwyczaj cienką blachą trudniejsze są do odrywania od…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 33 Zabetonowanie ścian komór

Zabetonowanie ścian komór Po zabetonowaniu ścian komór konstrukcja pomostu roboczego może być bardzo pomocna przy wykonaniu stropu komór. Może on…

22.10.2020

Pręty niosące zdjęcie nr 34 Pręty niosące

Pręty niosące   Podnośniki są założone na prętach niosących okrągłych, najczęściej o średnicy w granicach 26-1-30 mm. Obecnie istnieje tendencja…

Pręty niosące zdjęcie nr 41 Pręty niosące zdjęcie nr 42 Pręty niosące zdjęcie nr 43
Pręty niosące zdjęcie nr 44
Pręty niosące zdjęcie nr 45 Pręty niosące zdjęcie nr 46 Pręty niosące zdjęcie nr 47
Pręty niosące zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pręty niosące zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pręty niosące zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami