Miesiąc: Październik 2020

22.10.2020

Deskowania ślizgowe

Deskowania ślizgowe Przy stosowaniu deskowania ślizgowego konieczny jest pionowy układ obiektu oraz zalecany jednakowy (ewentualnie nieznacznie zmienny) przekrój budowli na…

22.10.2020

Walka ze szkodnikami zbożowymi

Walka ze szkodnikami zbożowymi Ważną i konieczną czynnością w spichrzach jest walka ze szkodnikami zbożowymi, z których najbardziej rozpowszechniony jest…

22.10.2020

Urządzenia silosowe

Urządzenia silosowe Urządzenia silosowe są wyposażone w wagi. Największe zastosowanie mają wagi dziesiętne, koszowe i samoczynne (automatyczne), przy czym te…

22.10.2020

Zewnętrzne wsporniki płytowe

Zewnętrzne wsporniki płytowe Obciążenie typu b służy głównie do obliczania zewnętrznych wsporników płytowych, gdyż mamy wówczas największe naprężenia krawędziowe. W…

22.10.2020

Ściany silosów

Ściany silosów Wzmocnienie to wykonano po przejściu deskowania ślizgowego. Tunel został połączony z dnem silosu i oddylatowany od ścian, natomiast…

22.10.2020

Okrągłe żelbetowe silosy

Okrągłe żelbetowe silosy Rzadko spotykane rozwiązanie zastosowano w Zakładach Cementowych w Raguzie. Wykonano tam okrągłe żelbetowe silosy na surowiec o…

22.10.2020

Płyty fundamentowe

Płyty fundamentowe W nowszych rozwiązaniach zastosowano wzmocnienie płaszcza w okolicy otworu przez dobetonowanie wokół otworu po przejściu deskowania ślizgowego ramki…

21.10.2020

Płyta dachowa

Płyta dachowa Przy większych szerokościach galerii - stosowanych w bateriach silosowych więcej niż dwurzędowych - konstrukcję jej jedno lub dwukondygnacyjną…

21.10.2020

Pozioma płyta denna

Pozioma płyta denna Pozioma płyta denna z tak wykonanym nadbetonem może mieć otwór wylotowy o właściwych wymiarach dla opróżniania komory,…

21.10.2020

Leje stożkowe monolitycznie

Leje stożkowe monolitycznie W lejach stożkowych monolitycznie połączonych ze ścianami komór stosuje się pogrubienia belkowe przy przejściu leja w konstrukcję…

21.10.2020

Całkowity ciężar własny leja

Całkowity ciężar własny leja Jeżeli przez G oznaczymy całkowity ciężar własny leja wraz z materiałem sypkim znajdującym się w nim…

21.10.2020

Dno płaskie silosu

Dno płaskie silosu Dno płaskie silosu okrągłego będące płytą kołową obciążoną równomiernym parciem pionowym materiału jest zwykle monolitycznie połączone ze…

21.10.2020

Magazyn surowca fabryki kawy

Magazyn surowca fabryki kawy Z jednej strony umieszczone są silosy kwadratowe o wysokości około 10 m na jęczmień i żyto.…

21.10.2020

Sposób zbrojenia ścianek leja

Sposób zbrojenia ścianek leja Sposób zbrojenia ścianek leja - prętami bez odgięć. Pręty 1, 2, 3, 4 o długości stałej…

21.10.2020

Rozwiązanie naroża

Rozwiązanie naroża Rozwiązanie naroża, w którym dla przeniesienia momentów podporowych przewidziane są tylko dodatkowe wkładki. Sposób ten powodujący pewne zwiększenie…

21.10.2020

Konstrukcja silosów prostokątnych

Konstrukcja silosów prostokątnych Rosji przy projektowaniu dużych lejów w silosach stosowano rachunek różnic skończonych. Poszczególne ściany leja podzielono siatką prostokątną…

21.10.2020

Obliczanie parcia poziomego

Obliczanie parcia poziomego Bukowski proponuje przy obliczaniu parcia poziomego zastosować wykres parcia przebiegający między wykresem Janssena i wykresem uzyskanym w…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami