Miesiąc: Styczeń 2023

30.01.2023

Konkretne lokalizacje stopni wodnych

Analizowana koncepcja przyjęła za punkt wyjścia konkretne lokalizacje stopni wodnych: Wyszogród, Płock, Ciechocinek, Solec Kujawski, Chełmno, Opalenie, Tczew, które wraz…

30.01.2023

Ogromny program inwestycyjny

Studium zostało wykonane w ramach Międzynarodowego Programu Ochrony Środowiska Bałtyku. Cel powstania studium wynika z ustaleń konferencji premierów państw bałtyckich…

30.01.2023

Cel ekologiczny

Cel ekologiczny nie był eksponowany z tej prostej przyczyny, że uważano go za kolizyjny z celami gospodarki wodnej (w ujęciu…

30.01.2023

Założenia ekorozwoju

Strategia PRB musi respektować światowe tendencje w ochronie środowiska. Po „Szczycie Ziemi" w Rio (1992) uznano za jedną z dwóch…

30.01.2023

Transformacja metod i programów

Rozwijanie idei ekologizacji odpowiada rozszerzeniu zarówno obszarów podlegających prawnej ochronie (np. ustanowienie podmorskich parków narodowych - Zatoki Puckiej, Rozewia, Ławicy…

30.01.2023

Gospodarka komunalna

Wyzwaniem integracji obszarów chronionych jest także powiązanie pasm obszarów chronionych w strefie wybrzeża ze strefą wododziałową - poprzez doliny rzek…

30.01.2023

Budowa trasy ruchu szybkiego

Szansą otwarcia nowego kierunku tranzytowego jest potencjalny tranzyt białoruski i ukraiński. Skala tranzytu białoruskiego (2-6 min ton) nie uprawnia do…

19.01.2023

Kreowanie układu komplementarnego

Południowa, a poprzez system gdański i szczeciński także Europa Bałtycka-Europa Zachodnia-aglomeracja szczecińska-aglomeracja gdańska-kraje nadbałtyckie-Rosja, Białoruś, Ukraina. W efekcie realizacji tego…

19.01.2023

Ekoturystyka i agroturystyka

Tendencją światową jest łączenie intensywnych kontaktów zawodowych (podróże biznesowe, konferencje, sympozja, warsztaty) z możliwością atrakcyjnej regeneracji psychicznej i fizycznej. Jest…

19.01.2023

Wizja turystyki PRB

Na obszarze PRB z rolnictwem należy wiązać leśnictwo, co wynika zarówno z procesu powiększania przestrzeni leśnej, jak i wpływu lasów…

18.01.2023

Bałtyckie metropolie

Miasta PRB, uwolnione z gorsetu centralnego sterowania, rozwiną lokalne formy aktywności komunalnej (sfera usług komunalnych, budownictwo), dbając o swą czytelną…

18.01.2023

Nowa struktura terytorialna

Alternatywą jest powstanie poziomu pośredniego pomiędzy gminami a województwami: subregionu (powiatu). Wszystkie poziomy odpowiadać powinny zróżnicowanym formom demokracji przedstawicielskiej oraz…

18.01.2023

Procesy integracyjne

Procesy integracyjne prowadzić będą do stopniowego formowania się Europejskiego Regionu Bałtyckiego, a w jego strukturze także Polskiego Regionu Bałtyckiego; współcześnie…

18.01.2023

Kryzys infrastruktury miasta

Miasta. Postępuje koncentracja i wzrost zaludnienia głównych ośrodków miejskich: Gdańska, Gdyni, Elbląga, Słupska, Koszalina i Szczecina na skutek migracji ludności…

18.01.2023

Produkcyjna działalność prywatna

Reforma administracji państwowej zostaje wstrzymana. Struktury samorządowe podlegają wpływom centrum poprzez restaurację systemu dotacji centralnych zastępujących likwidowane systemowo wpływy własne.…

18.01.2023

Infrastruktura techniczna

Nastąpi także znaczny spadek miejsc pracy w rolnictwie, zubożanie i depopulacja dużych obszarów wiejskich; transformacja opuszczonych gospodarstw rolnych w domy…

18.01.2023

Ostre wymogi środowiskowe

Polityczne warunki bałtyckiej współpracy ekologicznej będą ulegały systematycznej operacjonalizacji (ratyfikacja i realizacja nowej Konwencji Helsińskiej z 1992 r.). Polski Region…

18.01.2023

Środowisko przyrodnicze

W gospodarce wodno-ściekowej rozwijać się będą technologie wodooszczędne i różnicujące jakość wody przeznaczonej do różnych celów (konsumpcyjnych, bytowych i przemysłowych).…

18.01.2023

Nowe tereny mieszkaniowe

Przewiduje się sukcesywną restrukturyzację monokultur funkcjonalnych miast. Tereny mieszkaniowe nasycone zostaną usługami (np. przekształcenie handlu obwoźnego i „budkowego" w formy…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami