Miesiąc: Styczeń 2023

17.01.2023

Tworzywa cementowe

Już od dawna zdawano sobie sprawę z tego, że niektóre naturalne tworzywa kamienne, jak granit, piaskowiec, bazalt, tufy oraz pewne…

17.01.2023

Znaki graficzne

W zależności od tego czy postanowienia w określonej normie dotyczą całej gospodarki narodowej, czy też tylko jednej branży lub zakładu,…

17.01.2023

Korozja metali

Korozja metali stosowanych do budowy żył przewodzących jak i materiałów używanych na izolację i odzież przewodów została opisana w poprzednich…

17.01.2023

Powłoki ołowiane

Materiałem często używanym do wyrobu powłok ochronnych kabli jest ołów. W kablach na napięcia do 6 kV powłoki ołowiane zastępowane…

17.01.2023

Żyły przewodzące

Innym materiałem używanym do wyrobu żył przewodzących jest stal ocynkowana. Ma ona dobrą wytrzymałość mechaniczną, lecz jej przewodność wynosi (przy…

17.01.2023

Przewód elektroenergetyczny

Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi przewód elektroenergetyczny są: Przekrój rzeczywisty przewodu; jest to pole przekroju poprzecznego przewodu zastępczego o budowie jednorodnej tj.…

17.01.2023

Węglik krzemu

Węglik krzemu (karborund) otrzymuje się przez redukcję dwutlenku krzemu Si02 za pomocą węgla w piecach elektrycznych łukowych. Ma twardość 9,5…

17.01.2023

Kształt izometryczny

Najczęściej spotykane kształty ziarn to: izometryczny, blaszkowaty, mieczykowaty oraz iglasty. Najlepszą postacią ziarn materiału ściernego jest kształt izometryczny, przy którym…

17.01.2023

Gumowe materiały uszczelniające

Gumowe materiały uszczelniające produkowane są w postaci płyt lub sznurów czysto gumowych lub wzmacnianych przekładkami z tkanin albo siatek metalowych.…

17.01.2023

Folie z tworzyw sztucznych

Folie z tworzyw sztucznych są stosowane jako przegrody izolacyjne w wypadkach, gdy wymagana jest duża odporność na czynniki chemiczne. Ze…

16.01.2023

Zdolność ciepłochronna

Coraz szersze zastosowanie znajdują kleje epoksydowe, silikonowe i poliuretanowe. Są one stosowane wszędzie tam, gdzie skleiny łączące różnego rodzaju części…

16.01.2023

Kleje termoutwardzalne

Kleje termoutwardzalne pod wpływem zwiększonej temperatury nie wykazują wprawdzie płynięcia, ale ich własności wytrzymałościowe pogarszają się. Wiele klejów ulega naturalnemu…

16.01.2023

Kleje organiczne syntetyczne

W zależności od zastosowań do różnych podłoży rozróżnia się kleje do metali, gumy, papieru, drewna, tkanin, tworzyw sztucznych itp. (program uprawnienia…

16.01.2023

Wytrzymałość mechaniczna skleiny

Metodą klejenia łączy się powierzchnie gładkie (szkło, metale, tworzywa sztuczne), jak również chropowate i porowate (papier, drewno, materiały włókiennicze itp.).…

16.01.2023

Tłuszcze i oleje

W środowisku wodnym korozję powodują jony wodorowe, powstające wskutek dysocjacji kwasów organicznych, natomiast w środowisku olejowym korozja jest zależna od…

16.01.2023

Merkaptany

Jednocześnie powstające nagary są bardziej zwarte i twardsze. Dotychczas nie znaleziono dostatecznie efektywnych sposobów przeciwdziałania korozji wynikającej z obecności siarki…

16.01.2023

Smary twarde

Oddzielną dużą grupę stanowią smary ochronne, mające za zadanie chronienie metalowych powierzchni przed korozją. Ich działanie polega na tworzeniu dostatecznie…

16.01.2023

Oleje cylindrowe

Do smarowania łożysk stosuje się, zależnie od konstrukcji i warunków pracy, oleje maszynowe (PN-67/C-96070), wrzecionowe, turbinowe (5-P20“E) oraz smary stałe.…

16.01.2023

Oleje smarowe

Potrzeba określenia wartości tej temperatury wynika stąd, że temperatura topnienia nie daje prawdziwej informacji na temat przydatności smaru w danej…

16.01.2023

Proces zgazowania

Proces zgazowania polega na częściowym spalaniu paliwa z jednoczesnym lub parą. Z przyczyn ekonomicznych najczęściej produkuje się gaz mieszany, otrzymywany…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami