Miesiąc: Listopad 2019

05.11.2019

Specjalność wyburzeniowa – wymagania

Specjalność wyburzeniowa – wymagania Specjalność wyburzeniowa jest jedną z najrzadziej wybieranych specjalności uprawnień budowlanych, ponieważ w dużej mierze wchodzi ona…

04.11.2019

Obowiązki projektanta budowlanego

Obowiązki projektanta budowlanego Projektantem budowlanym może zostać osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do projektowania lub…

04.11.2019

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy Jedną z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest funkcja kierownika budowy (program na komputer). Do jej pełnienia niezbędne…

03.11.2019

Specjalności uprawnień budowlanych

Specjalności uprawnień budowlanych Zdobycie uprawnień budowlanych to bardzo ważny etap pracy zawodowej w budownictwie. Dzięki tej decyzji możliwe jest wykonywanie…

02.11.2019

Uprawnienia budowlane a wykształcenie

Uprawnienia budowlane a wykształcenie Uzyskanie uprawnień budowlanych możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy ukończy się określony kierunek studiów lub zdobędzie odpowiedni…

02.11.2019

Praktyka zawodowa – ważne zmiany

Praktyka zawodowa – ważne zmiany W nowej ustawie dotyczącej inżynierów budownictwa znajdują się zapisy, które wprowadzają istotne zmiany związane z…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami