Miesiąc: Marzec 2020

27.03.2020

Stężenia pionowe

Stężenia pionowe Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej…

27.03.2020

Rusztowania na kozłach

Rusztowania na kozłach Przymocowuje się je do słupów obustronnie za pomocą gwoździ i dwóch klamer (program uprawnienia budowlane na komputer).…

27.03.2020

Długość oparcia leżni na murze

Długość oparcia leżni na murze Przy łączeniu (przedłużeniu) podłużnicy na jarzma zaciskowe cieńszy koniec jednej podłużnicy układa się pod grubszym…

27.03.2020

Montaż rusztowań

Montaż rusztowań Drabiny powinny być ustawiane na podkładach z bali grubości 50 mm. ulożoin na wyrównanym podłożu (program uprawnienia budowlane…

27.03.2020

Materiały do rusztowań stalowych

Materiały do rusztowań stalowych Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne odpowiadające normie PN-64/H-74200. o typowych długościach…

27.03.2020

Gwoździe do rusztowań

Gwoździe do rusztowań Do budowy drabin należy stosować na stojaki tarcicę sosnową nieobrzynaną klasy II lub III, a na szczeble…

27.03.2020

Kontrola przebiegu robót i odbiory robót

Kontrola przebiegu robót i odbiory robót Na dużych budowach zaleca się wykorzystywać uzupełniające środki łączności dyspozytorskiej a w szczególności urządzenia…

27.03.2020

Planowanie operatywne

Planowanie operatywne Specjalne urządzenia grzewcze stosuje się do podgrzewania wody wytwarzania pary, ogrzewania stanowisk roboczych na wolnym powietrzu, a także…

27.03.2020

Likwidacja placu budowy

Likwidacja placu budowy Przy ustalaniu powierzchni budynków prowizorycznych należy brać pod uwagę ogólną liczbę zatrudnionych na budowie a więc zarówno…

27.03.2020

Wykonywanie robót w okresie zimowym

Wykonywanie robót w okresie zimowym   Wykonywanie robót w okresie zimowym podano w „Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym”…

27.03.2020

Drogi na placu budowy

Drogi na placu budowy We wszystkich miejscach zagrażających bezpieczeństwu pracujących tam robotników należy umieścić odpowiednie tablice i znaki ostrzegawcze, jak…

27.03.2020

Sieci prowizoryczne

Sieci prowizoryczne Jeżeli na terenie budowy przewidziane są stale drogi, należy wykonać je w pierwszej kolejności w celu wykorzystania ich…

27.03.2020

Harmonogramy robót

Harmonogramy robót Na rysunkach uwidacznia się podział budynku na działki, organizację miejsc roboczych. schematy dostaw materiałów lub elementów na kondygnacji,…

27.03.2020

Przemieszczane elementy

Przemieszczane elementy Elementów przewożonych w pozycji poziomej, a wbudowywanych pionowo nie wolno pobierać bezpośrednio z jednostki transportowej do montażu. Należy…

27.03.2020

Szybkość wiatru

Szybkość wiatru Przy szybkości wiatru do 10 m/s praca montażowa może odbywać się norma przy szybkości 10 do 14 m/s…

27.03.2020

Personel techniczny budowy

Personel techniczny budowy Personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy muszą być przeszkoleni w zakresie technologii, montażu konstrukcji budowlanych.…

27.03.2020

Przygotowanie budowy

Przygotowanie budowy Przygotowanie budowy i prowadzenie montażu w obniżonych temperaturach (program uprawnienia budowlane na komputer). Place składowania prefabrykatów muszą być…

27.03.2020

Szczegółowy zakres kontroli i odbioru

Szczegółowy zakres kontroli i odbioru Odbiór jest przeprowadzany komisyjnie w składzie: przedstawiciel kontroli technicznej przedsiębiorstwa, przedstawiciel inwestora oraz przedstawiciel nadzoru…

27.03.2020

Kontrola dokładności

Kontrola dokładności Kontrola dokładności i odbiór robót stanu zerowego. Czynności te przeprowadza się komisyjnie (program uprawnienia budowlane na komputer). W…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !