Miesiąc: Marzec 2020

31.03.2020

Płyty tynkowe

Płyty tynkowe Przeważnie płyty tynkowe mocuje się tak. aby wytwarzały się spoiny szerokości 8-10 mm (program uprawnienia budowlane na komputer).…

31.03.2020

Gładzie gipsowe

Gładzie gipsowe Ostatnio wprowadza się nakładanie na wewnętrzne powierzchnie elementów płynnych sas szpachlowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Grubość takiej…

31.03.2020

Tynk cyklinowany

Tynk cyklinowany Tynk cyklinowany wykonuje się na podkładzie z zaprawy cementowej, z 2 warstwy bezpośrednio jedna po drugiej, zarobionych na…

31.03.2020

Przygotowanie podłoża pod tynki

Przygotowanie podłoża pod tynki Przy wykonywaniu robót papowych obowiązują następujące wymagania: - kotły do gotowania lepiku należy ustawiać na miejscach…

31.03.2020

Rury spustowe z blachy

Rury spustowe z blachy W niektórych przypadkach można rezygnować z koryt, odprowadzając wodę wzdłuż wyżłobienia utworzonego przez załamane połacie dachu,…

31.03.2020

Kształt i wymiary elementów rynnowych

Kształt i wymiary elementów rynnowych   Ze względu na znaczny współczynnik rozszerzalności cieplnej konieczne jest zapewnienie im swobody ruchów po…

31.03.2020

Krycie okienek dachowych

Krycie okienek dachowych   W celu z entylowania poddasza wykonuje się okienka dachowe w postaci ramek ustawionych na deskowaniu i…

31.03.2020

Roboty dekarskie i blacharskie

Roboty dekarskie i blacharskie   W analogiczny sposób można obrabiać wystające nad dach przewody z elementów azbestowo-cementowych lub innych, w…

31.03.2020

Podkładka papowa

Podkładka papowa Podkładkę papową daje się w celu przeciwdziałania zaciekom wody i odpadaniu wskutek tego tynków (program uprawnienia budowlane na…

31.03.2020

Krycie płytami celulozowo-fenolowymi

Krycie płytami celulozowo-fenolowymi Gąsiory i wszelkie obróbki z blachy powinny być wykonywane podobnie jak w pokryciach płytami PWS. Podkład z…

30.03.2020

Układanie gąsiorów

Układanie gąsiorów Sposoby układania gąsiorów na dachach krytych płytami płaskimi jak i falistymi są podobne. Układanie ich prowadzi się w…

30.03.2020

Krycie płytami azbestowo-cementowymi

Krycie płytami azbestowo-cementowymi W przypadku stosowania rynien konieczne jest przybicie wzdłuż okapu desek o większe grubości (np. 38 mm) i…

30.03.2020

Zakłady czołowe

Zakłady czołowe Przy kryciu w łuskę rząd dachówek przy okapie i przy kalenicy powinny być ułożony „w koronkę”. Dachówki każdego…

30.03.2020

Krycie blachą ocynkowaną falistą

Krycie blachą ocynkowaną falistą Krycie dachu rozpoczyna się od okapu, przy czym płyty faliste powinny wystawać poza skrajną płatew 20-30cm…

30.03.2020

Wilgotność drewna

Wilgotność drewna   Wilgotność drewna nie może przekraczać 23%. Odstępy między deskami pod blachę cynkową powinny wynosić 4 cm pod…

30.03.2020

Lepik na zimno

Lepik na zimno Wskazane jest dzielenie rolek papy na odcinki po 2,5-3.3 m. Przy spadku połaci 10% drugą warstwę papy…

30.03.2020

Płyty profilowane celulozowo-fenolowe

Płyty profilowane celulozowo-fenolowe   Płyty profilowane celulozowo-fenolowe wytwarzane są metodą prasowania z odpadów papieru przesyconego żywicą fenolową w temperaturze 180…

30.03.2020

Materiały do pokryć dachówką

Materiały do pokryć dachówką Dachówki pod względem materiałowym dzielą się na dachówki ceramiczne, cementowe oraz szklane (program uprawnienia budowlane na…

30.03.2020

Eksploatacja rusztowań

Eksploatacja rusztowań W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: a) codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie. b) co 10…

27.03.2020

Rusztowania wiszące stalowe

Rusztowania wiszące stalowe Ostatnio coraz szerzej zamiast rusztowań wiszących drewnianych stosowane są rusztowania wiszące stalowe. Do rusztowań takich należy rusztowanie…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !