Miesiąc: Marzec 2020

27.03.2020

Okres utrzymywania elementów ściennych

Okres utrzymywania elementów ściennych   Okres utrzymywania elementów ściennych przez urządzenia stężające (program uprawnienia budowlane na komputer). Wszystkie elementy ścienne…

27.03.2020

Belki i dźwigary kratowe

Belki i dźwigary kratowe Belki i dźwigary kratowe muszą być przemieszczane w położeniu analogicznym do położenia ich po wbudowaniu (program…

27.03.2020

Dodatkowe przygotowanie geodezyjne

Dodatkowe przygotowanie geodezyjne Polega ono na założeniu odpowiedniej siatki pomiarowo-kontrolnej i jest przeprowadzane przed rozpoczęciem montażu przez służbę geodezyjną przedsiębiorstwa…

27.03.2020

Wysięgnica żurawia

Wysięgnica żurawia Wysięgnica żurawia jest to ramię, które nie ma możliwości zmian kąta nachylenia (program uprawnienia budowlane na komputer). Wysięgnik…

27.03.2020

Opis i plan placu

Opis i plan placu Opis przedstawia procesy, jakie należy wykonać przeć rozpoczęciem montażu, a więc wykonania dróg dojazdowych zewnętrznych i…

27.03.2020

Ciężar szkieletu zbrojenia

Ciężar szkieletu zbrojenia Ciężar szkieletu zbrojenia wkładanego do formy przez dwóch robotników me może przekraczać 80 kG a przy czterech…

27.03.2020

Dostęp do maszyn

Dostęp do maszyn Dostęp do maszyn musi być dogodny i bezpieczny, a stanowiska pracy obsługi dobrze oświetlone, utrzymane przez nią…

27.03.2020

Eksploatacja dźwignic

Eksploatacja dźwignic Żuraw zdejmuje je z jednostki transportowej i podaje bezpośrednio do wbudowania. Jest to tzw. montaż z kół (program…

27.03.2020

Grubość przekładek

Grubość przekładek   Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji analogicznej do pozycji ich wbudowywania w konstrukcję. Wyjątki w tym zakresie…

27.03.2020

Podstawowe zasady składowania

Podstawowe zasady składowania W przypadkach odbioru prefabrykatów z zakładów prefabrykacji atesty wystawiony przez te zakłady zawierają gwarancję dotyczącą: a) właściwej…

27.03.2020

Betony lekkie

Betony lekkie Przy produkcji prefabrykatów zaleca się stosowanie lekkich kruszyw sztucznych. Bardzo dobre wyniki techniczno-ekonomiczne uzyskuje się stosując zamiast piasku…

26.03.2020

Dźwigary dachowe

  Dźwigary dachowe Metoda taśmowa charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji i wynikającą z dużą liczbą stanowisk produkcyjnych (program uprawnienia budowlane…

26.03.2020

Złącza (połączenia) prefabrykatów

Złącza (połączenia) prefabrykatów   Prawidłowo zaprojektowane i wykonane złącze nie powinno w pracy eksploatacyjnej różnić się swoimi właściwościami od monolitycznej…

26.03.2020

Rodzaje dylatacji

Rodzaje dylatacji Zarówno cały budynek, jak i poszczególne jego elementy są narażone na działanie czynników powodujących zmiany wymiarów wielu części…

26.03.2020

Ruchy termiczne i skurczowe

Ruchy termiczne i skurczowe   Niekiedy w pomieszczeniach biurowych lub w salach wymagających specjalnego ciszenia stosuje się ustroje podwieszane, np.…

26.03.2020

Izolacje akustyczne stropów

Izolacje akustyczne stropów Na płytach izolacyjnych powinna być ułożona warstwa ochronna grubości 2-3 en z zaprawy cementowej 1:3 (jeżeli płyty…

26.03.2020

Izolacje cieplne tarasów

Izolacje cieplne tarasów   W celu ochrony przed opadami świeżo ułożonej izolacji, zwłaszcza z płyt pilśniowe i paździerzowych, konieczne jest…

26.03.2020

Płyty elewacyjne

Płyty elewacyjne   Do ocieplania elementów wielkopłytowych stosuje się także płyty z wełny łączone na sucho (program uprawnienia budowlane na…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !